Yritysyhteistyö

Digital Business Master Class

Digital Business Master Class on intensiivinen maisteritason kurssi, joka keskittyy digitaalisten teknologioiden hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Kurssin projekteissa yritykset saavat uusia näkökulmia kansainväliseltä opiskelijatiimiltä.
Aalto University Summer School students doing group work on Aalto University campus.

Digital Business Master Classin luennoilla käsitellään muun muassa dataintensiivistä liiketoimintaa, design-ajattelua ja teknologiainnovaatioiden strategista johtamista. Oppimiskokemukset koostuvat vilkkaasta luokkahuonekeskustelusta, monitieteellisestä ja kansainvälisestä ryhmätyöstä ja projektiyhteistyöstä organisaatioiden kanssa. 

Kurssi rakentuu kahdesta intensiivisestä luento- ja projektiviikosta Aallossa, minkä lisäksi opiskelijat työskentelevät projektin parissa itsenäisen taustatutkimuksen ja projektiraportoinnin parissa. 

Projektikumppanit voivat olla pieniä tai suuria yrityksiä, järjestöjä tai julkisen alan toimijoita. Viime vuosina yhteistyökumppaneinamme on ollut yrityksiä kuten CGI, Finavia, Finders Seekers, Fortum, Helkama Bica, Konecranes, PwC ja Posti, sekä startuppeja kuten Rentle ja Jono App.

Projektiaiheiden tulee liittyä digitalisaation ja digitaalisen liiketoiminnan teemoihin. Sopivat projektiaiheet voivat olla esimerkiksi: 

 • Digitaalisten teknologioiden implementointi liiketoiminnassa
 • Digitaalisen markkinoinnin optimointi 
 • Organisaation datakulttuurin vahvistaminen
 • Digitaalinen arvonluonti ja palvelusuunnittelu
 • Alustatalouden mahdollisuudet

Mitä yritys voi odottaa projektiyhteistyöltä?

 • Uusia ideoita ja perspektiivejä monitieteelliseltä opiskelijatiimiltä
 • Kansainvälistä markkinatuntemusta 
 • Tieteellisesti perusteltuja suosituksia 
 • Innovatiivista ongelmanratkaisua
 • Lopputuloksena presentaatio ja raportti jossa opiskelijat esittelevät ratkaisunsa yrityksen digitaaliseen haasteeseen

Mitä yhteistyökumppanilta vaaditaan?

 • Casen suunnittelu yhdessä kurssin henkilökunnan kanssa
 • Yritysvierailun järjestäminen projektitapaamisen yhteyteen opiskelijatiimille
 • Opiskelijoiden ohjaaminen yrityskohtaisten kysymysten kanssa projektin aikana
 • Loppuesitelmään osallistuminen ja palautteenanto projektin tuloksista

Saimme selkeitä ja käytännöllisiä ratkaisuehdotuksia monimutkaiseen tilanteeseen.

Atso Andersen, Lead Consultant, Regulatory Compliance and Risks, CGI

Mitä opiskelijat saavat yhteistyöstä?

Kurssin aikana opiskelijat oppivat, miten yritykset voivat muuttaa ja kehittää liiketoimintaansa digitaalisten teknologioiden avulla. Opiskelijat osallistuvat luennoille ja workshopeihin joita opettavat akateemiset ja yritysmaailmasta tulevat luennoitsijat. Haastepohjainen oppiminen syventää uuden tiedon sisäistämistä: opiskelijat työskentelevät kansainvälisissä ja monitieteellisissä ryhmissä aitojen yritysprojektien parissa. Projektityöskentelyyn voi kuulua mm. taustatutkimus, haastattelut, data-analyysi tai design-ajattelu, projektiaiheesta riippuen.

Kurssin oppimistavoitteiden mukaan opiskelija:

 • Tutustuu ja soveltaa digitaalisen liiketoiminnan tärkeimpiä käsitteitä
 • Erottaa toisistaan digitaalisen transformaation ja digitaalisen optimoinnin
 • Osaa arvioida kehittyvää digitaalista ympäristöä lokaalisti ja globaalisti
 • Saa teoreettista ja käytännöllistä osaamista digitaalisista strategioista
 • Työskentelee kansainvälisessä ja monitieteellisessä projektitiimissä 
 • Kehittää suosituksia yrityksen haasteeseen

Kurssin tiedot pähkinänkuoressa

 • Yhteyshenkilö: Peter Gaggl, Program manager, [email protected], tel. +358 45 208 2254
 • Projektin kesto: kesä-heinäkuu ja/tai heinä-elokuu 2024
 • Opiskelijoiden määrä: 4-6 per projektitiimi
 • Projektin hinta: ei maksua
 • Hakuaika yrityksille: maalis-toukokuu 2024
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: