Yhteistyö

Aalto-yliopistosta valmistuneet tohtorit työelämässä

Aalto-yliopistosta valmistuneet tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Seuraamme tohtoreiden urakehitystä ja työelämään sijoittumista uraseurantakyselyllä 2-3 vuotta valmistumisen jälkeen.

Viimeisin kysely tehtiin vuonna 2015 valmistuneille tohtoreille.
Tohtorinhatut promootiopäivänä

Yli puolet tohtoreista töissä yrityksissä

Vuonna 2015 valmistuneista tohtoreista yli puolet oli työssä yrityksessä ja viidennes yliopistossa. Alle kymmenes työskenteli yrittäjänä tai freelancerina.

Vastaajat työskentelivät pääsääntöisesti tutkimuksen parissa. Lisäksi vastanneiden työtehtävät liittyivät useimmiten suunnitteluun ja kehitykseen sekä johtamis- ja esimiestehtäviin.

66 % vastaajista koki työtehtäviensä muuttuneen vaativammiksi tohtorin tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Yhdeksän tohtoria kymmenestä tyytyväisiä tutkintoonsa työuran kannalta

Vuonna 2015 valmistuneista tohtoreista jopa 89 % oli tyytyväisiä tutkintoonsa työuransa kannalta.

Yli 90 % vastanneista koki olevansa tavoitteidensa mukaisella työuralla.

En olisi saanut nykyistä työpaikkaani ilman tohtoriopintojen aikana saatua kokemusta ja opintojen aikana luotuja verkostoja.

Vuonna 2015 Aalto-yliopistosta valmistunut tohtori

Tohtorikoulutuksessa opitut taidot hyödyksi työelämässä

Kaikkiaan 84 % vastanneista arvioi pystyvänsä hyödyntämään tohtorikoulutuksen aikana oppimiaan tietoja ja taitoja hyvin nykyisessä työssään.

Kyselyyn vastanneet arvioivat tärkeimmiksi työssä tarvittaviksi taidoiksi

  • kyvyn oppia ja omaksua uutta tietoa
  • ongelmanratkaisutaidot sekä
  • itseohjautuvuuden

Näiden taitojen arvioitiin myös kehittyneen hyvin tohtoriopintojen aikana.

Tutustu tohtorien uraseurannan tuloksiin tarkemmin Opetushallinnon tilastopalvelussa Vipusessa https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Uraseuranta.aspx.

 

Lisätietoja tohtorien uraseurantakyselystä

Kaisa Paasivirta
Asiantuntija, ura- ja rekrytointipalvelut
Kumppanuudet ja yritysyhteistyö
Aalto-yliopisto
[email protected]

Katso myös

Tohtoriksi valmistunut nainen vastaanottamassa päähänsä mustaa tohtorinhattua promootiossa.

Tohtoriohjelmat

Aallon kuusi tohtoriohjelmaa kouluttavat haastavimpiin tutkija- ja asiantuntijatehtäviin. Tohtorinkoulutus on osa ainutlaatuista, monitieteistä ja kansainvälistä tiedeyhteisöä.

Tutkimus ja taide
Photo: Unto Rautio

Aalto-yliopistosta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut seuraa valmistuneiden sijoittumista työelämään ja heidän urakehitystään.

Yhteistyö
Aalto-yliopisto / tohtoreiden hatut

Sähkötekniikan korkeakoulun tohtorit tyytyväisiä tutkintoonsa ja uraansa

Uraseurantakyselyssä tohtorit korostivat myös verkostoitumisen ja projektinhallinnan taitojen tärkeyttä.

Uutiset
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu