Yhteistyö

Aalto-yliopistosta valmistuneet tohtorit työelämässä

Aalto-yliopistosta valmistuneet tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Seuraamme tohtoreiden urakehitystä ja työelämään sijoittumista uraseurantakyselyllä 2-3 vuotta valmistumisen jälkeen.

Teemme parhaillaan kyselyä vuonna 2019 tohtorin tutkinnon suorittaneille.
Tohtorinhatut promootiopäivänä

***Viime kyselyn tuloksia vuonna 2018 valmistuneille tohtoreille.***

Yli puolet tohtoreista töissä yrityksissä

Vuonna 2018 valmistuneista tohtoreista puolet oli työssä yrityksessä ja kolmannes yliopistossa.  Vastaajista seitsemän prosenttia työskenteli valtiolla ja kolme prosenttia toimi yrittäjinä.
Jopa 70 prosenttia valmistuneista tohtoreista työskenteli asiantuntijan roolissa. 56 prosenttia työskenteli tutkimustyön parissa, 23 prosenttia suunnittelun ja kehityksen parissa.

Kahdeksan tohtoria kymmenestä haastavimmissa tehtävissä tutkinnon myötä

82 prosenttia vastaajista kertoi, että heidän työtehtävänsä olivat muuttuneet haastavammiksi tutkintonsa myötä ja 77 prosenttia totesi, että tohtorin tutkinto oli antanut heille merkityksellisempiä töitä.


Aidosti haastava tohtorinkoulutus tuo rohkeutta työelämään, ja monesti onnistuminen on kiinni siitä, että uskaltaa yrittää.

Vuonna 2018 Aalto-yliopistosta valmistunut tohtori

Tohtorikoulutuksessa opitut taidot hyödyksi työelämässä

Vastaajat kokivat, että he voivat hyödyntää tohtoritutkintonsa aikana opittuja asioita työssään ja että vaatimustaso vastaa hyvin tohtoritutkintoa. He listasivat tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nykyisessä työssään kyvyn oppia ja hyödyntää uutta informaatiota, ongelmanratkaisutaidot ja itsesäätelyn ja aloitteellisuuden.

Tärkeimmiksi tohtorin tutkinnon aikana kehittyneiksi työssä tarvittaviksi taidoiksi vastaajat nimesivät tutkimusaihepiiriinsä liittyvän tiedon ja taidon, analyyttisen ja systemaattisen ajattelutaidon sekä metodologiaan ja tutkimusmetodeihin liittyvän osaamisen.

Tutustu tohtorien uraseurannan tuloksiin tarkemmin Opetushallinnon tilastopalvelussa Vipusessa https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Uraseuranta.aspx.

 

Lisätietoja tohtorien uraseurantakyselystä

Tiina Kotti
[email protected]

Minna Söderqvist
[email protected]

Katso myös

TechPromootio2016_hatut

Tohtorinkoulutus

Tohtoriopiskelija, vastuuprofessori ja ohjaaja: tämä on tohtorinkoulutuksen tietolähteesi. Tähän hubiin on koottu tietoa ja linkkejä liittyen mm. väitöskirjaan, tohtoriohjelmiin, väitökseen ja tohtorinkoulutuksen johtamiseen. Nämä tietolähteet voivat olla hyödyllisiä myös hakijoille ja sidosryhmille.

TechConferment2019_Hattu&kuoro

Tohtoriohjelmat

Tohtorinkoulutusta tarjotaan Aalto-yliopistossa kuudessa tohtoriohjelmassa.

Tohtorinkoulutus
Researcher at School of Engineering

Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet tohtorit työelämässä

Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Seuraamme tohtoreiden urakehitystä ja työelämään sijoittumista uraseurantakyselyllä 3 vuotta valmistumisen jälkeen.

Insinööritieteiden korkeakoulu
Ekonominaukio 1 Building

Kauppakorkeakoulusta valmistuneet tohtorit työelämässä

Kauppakorkeakoulusta valmistuneet tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Seuraamme tohtoreiden urakehitystä ja työelämään sijoittumista uraseurantakyselyllä 3 vuotta valmistumisen jälkeen.

Kauppakorkeakoulu
Research group CHEM

Kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneet tohtorit työelämässä

Kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneet tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Seuraamme tohtoreiden urakehitystä ja työelämään sijoittumista uraseurantakyselyllä 3 vuotta valmistumisen jälkeen.

Kemian tekniikan korkeakoulu
Researcher at School of Electrical Engineering

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet tohtorit työelämässä

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Seuraamme tohtoreiden urakehitystä ja työelämään sijoittumista uraseurantakyselyllä 3 vuotta valmistumisen jälkeen.

Sähkötekniikan korkeakoulu
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu