Yhteistyö

Aalto-yliopistosta valmistuneet tohtorit työelämässä

Aalto-yliopistosta valmistuneet tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Seuraamme tohtoreiden urakehitystä ja työelämään sijoittumista uraseurantakyselyllä 2-3 vuotta valmistumisen jälkeen.
Tohtorinhatut promootiopäivänä

***Vuonna 2022 kysely toteutettiin vuoden 2019 aikana valmistuneille tohtoreille, lue tuloksista alla. Vuoden 2023 kysely toteutetaan syksyllä 2023 ja sen tulokset julkaistaan tällä sivulla loppukeväällä 2024.***

Kolme neljästä asiantuntijatehtävissä

Vuonna 2019 valmistuneista tohtoreista 40 prosenttia oli työssä yrityksessä ja kolmannes yliopistossa. Vastaajista viidesosa työskenteli julkisella sektorilla ja neljä prosenttia toimi yrittäjinä.

Jopa kolme neljästä valmistuneesta tohtorista työskenteli asiantuntijan roolissa. Puolet työskenteli tutkimustyön parissa ja neljäsosa suunnittelun sekä kehityksen parissa. 10% työskenteli pääasiassa johto- ja esimiestehtävissä.

63 prosenttia vastaajista kertoi, että heidän työtehtävänsä olivat muuttuneet haastavammiksi tutkintonsa myötä ja 68 prosenttia totesi, että tohtorin tutkinto oli antanut heille merkityksellisempiä töitä.

Tutkinnon avulla pääsin erittäin kilpailulle vakinaistamispolulle maailman huippuluokan yliopistoon.

Vuonna 2019 Aalto-yliopistosta valmistunut tohtori

Tohtorikoulutuksessa opitut taidot hyödyksi työelämässä

Vastaajat kokivat, että he voivat hyödyntää tohtoritutkintonsa aikana opittuja asioita työssään ja että vaatimustaso vastaa hyvin tohtoritutkintoa. He listasivat tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nykyisessä työssään analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot sekä ongelmanratkaisutaidot. Tärkeää nykyisen työn kannalta oli myös kyky oppia ja hyödyntää uutta informaatiota.

Tärkeimmiksi tohtorin tutkinnon aikana kehittyneiksi työssä tarvittaviksi taidoiksi vastaajat nimesivät analyyttisen, systemaattisen ajattelun sekä tutkimusaihepiiriinsä liittyvän tiedon.

Tutustu tohtorien uraseurannan tuloksiin tarkemmin Opetushallinnon tilastopalvelussa Vipusessa https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Uraseuranta.aspx.

Lisätietoja tohtorien uraseurantakyselystä

Tiina Kotti
[email protected]

Minna Söderqvist
[email protected]

Katso myös

TechPromootio2016_hatut

Tohtorinkoulutus

Kaikki mahdollinen tieto tohtorinkoulutuksesta olit sitten tohtoriopiskelija, vastuuprofessori tai ohjaaja.

TechConferment2019_Hattu&kuoro

Tohtoriohjelmat

Kuusi tohtoriohjelmaamme tarjoavat korkea laatuista tohtorinkoulutusta monialaisessa kansainvälisessä tutkimusyhteisössä. Koulutus valmistaa tohtoriopiskelijota vaativille akateemisille urille ja asiantuntijatehtäviin, sekä työskentelyyn yrittäjänä tai itsenäisenä taiteilijana.

Tohtorinkoulutus
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: