Yhteistyö

Aalto-yliopistosta valmistuneet tohtorit työelämässä

Aalto-yliopistosta valmistuneet tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Seuraamme tohtoreiden urakehitystä ja työelämään sijoittumista uraseurantakyselyllä 2-3 vuotta valmistumisen jälkeen.

Teemme parhaillaan kyselyä vuonna 2018 tohtorin tutkinnon suorittaneille.
Tohtorinhatut promootiopäivänä

***Viime kyselyn tuloksia vuonna 2016 valmistuneille tohtoreille.***

Yli puolet tohtoreista töissä yrityksissä

Vuonna 2016 valmistuneista tohtoreista yli puolet oli työssä yrityksessä ja neljännes yliopistossa. Alle kymmenes työskenteli yrittäjänä tai freelancerina.

Vastaajat työskentelivät pääsääntöisesti tutkimuksen parissa. Lisäksi vastanneiden työtehtävät liittyivät useimmiten suunnitteluun ja kehitykseen sekä johtamis- ja esimiestehtäviin.

63 % vastaajista koki työtehtäviensä muuttuneen vaativammiksi tohtorin tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Yhdeksän tohtoria kymmenestä tyytyväisiä tutkintoonsa työuran kannalta

Vuonna 2016 valmistuneista tohtoreista jopa 92 % oli tyytyväisiä tutkintoonsa työuransa kannalta.

Yli 90 % vastanneista koki olevansa tavoitteidensa mukaisella työuralla.

Tutkintoni oli kaikin puolin hyvin onnistunut, ja se on ollut hyödyksi nykyisellä urapolullani.

Vuonna 2016 Aalto-yliopistosta valmistunut tohtori

Tohtorikoulutuksessa opitut taidot hyödyksi työelämässä

Kaikkiaan 88 % vastanneista arvioi pystyvänsä hyödyntämään tohtorikoulutuksen aikana oppimiaan tietoja ja taitoja hyvin nykyisessä työssään.

Kyselyyn vastanneet arvioivat tärkeimmiksi työssä tarvittaviksi taidoiksi

  • kyvyn oppia ja omaksua uutta tietoa
  • ongelmanratkaisutaidot sekä
  • analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot

Näiden taitojen arvioitiin myös kehittyneen hyvin tohtoriopintojen aikana.

Tutustu tohtorien uraseurannan tuloksiin tarkemmin Opetushallinnon tilastopalvelussa Vipusessa https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Uraseuranta.aspx.

 

Lisätietoja tohtorien uraseurantakyselystä

Eeva Katri
[email protected]

Minna Söderqvist
[email protected]

Katso myös

Tohtoriksi valmistunut nainen vastaanottamassa päähänsä mustaa tohtorinhattua promootiossa.

Tohtoriohjelmat

Kuusi tohtoriohjelmaa kouluttavat haastavimpiin tutkija- ja asiantuntijatehtäviin. Tohtorinkoulutus on osa ainutlaatuista, monitieteistä ja kansainvälistä tiedeyhteisöä.

Tutkimus ja taide
Researcher at School of Engineering

Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet tohtorit työelämässä

Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Seuraamme tohtoreiden urakehitystä ja työelämään sijoittumista uraseurantakyselyllä 3 vuotta valmistumisen jälkeen.

Insinööritieteiden korkeakoulu
Ekonominaukio 1 Building

Kauppakorkeakoulusta valmistuneet tohtorit työelämässä

Kauppakorkeakoulusta valmistuneet tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Seuraamme tohtoreiden urakehitystä ja työelämään sijoittumista uraseurantakyselyllä 3 vuotta valmistumisen jälkeen.

Kauppakorkeakoulu
Research group CHEM

Kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneet tohtorit työelämässä

Kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneet tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Seuraamme tohtoreiden urakehitystä ja työelämään sijoittumista uraseurantakyselyllä 3 vuotta valmistumisen jälkeen.

Kemian tekniikan korkeakoulu
Researcher at School of Electrical Engineering

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet tohtorit työelämässä

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Seuraamme tohtoreiden urakehitystä ja työelämään sijoittumista uraseurantakyselyllä 3 vuotta valmistumisen jälkeen.

Sähkötekniikan korkeakoulu
Photo: Unto Rautio

Aalto-yliopistosta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut seuraa valmistuneiden sijoittumista työelämään ja heidän urakehitystään.

Yhteistyö
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu