Uutiset

Yhteiskunta ja politiikka huomioon teknologian kehityksessä

Nitin Sawhney keskittyy työssään ihmiskeskeiseen tutkimukseen ja muotoiluun tavanomaiset tietotekniikan raja-aidat ylittäen.
Nitin Sawhney standing outdoors with his bike, green grass and trees on the background
Vaikka Nitin Sawhneyn aloitti työt Aallossa koronapandemian keskellä, hän tuntee jo olevansa osa Aalto-yhteisöä. Kuva: Matti Ahlgren / Aalto-yliopisto

Työelämäprofessori Nitin Sawhney aloitti työt Aalto-yliopistossa poikkeusaikana. Hän saapui puolisonsa kanssa New Yorkista Suomeen, kun maailmanlaajuinen pandemia oli käynnistymässä. Valtiot alkoivat sulkea rajojaan ja Aalto-yliopisto siirtyi etätyöhön ja -opetukseen, eikä Sawhney ehtinyt juuri jäädä miettimään, miten kriisi vaikuttaisi heidän muuttoonsa.

Epätavanomaisesta alusta huolimatta hän vaikuttaa kiitolliselta. ”Olemme olleet tässä tilanteessa kaikilla tasoilla hyvin onnekkaita, enkä voi toistaa liikaa sitä, miten hyvin suomalainen järjestelmä on meidän kohdallamme toiminut”, Sawhney sanoo.

Maahanmuuttoviranomaiset hyväksyivät yliopistotutkijan oleskeluluvan alle kymmenessä päivässä, vaikka tavallisesti prosessiin kuluu paljon enemmän aikaa. Ennen muuttoaan Sawhney oli vieraillut Suomessa useita kertoja, joten hän oli ehtinyt tavata monia tulevia kollegoitaan Aallossa. Sen ansiosta kevään aikana välttämättömiksi käyneet Zoom-tapaamiset ovat sujuneet mutkattomasti. ”Tunnen jo nyt olevani osa Aalto-yhteisöä ja tiedän, että nyt kun olen täällä, minulla on paljon mahdollisuuksia jatkaa verkostoni kasvattamista.”

Tietotekniikkaa yhdistettynä mediaan ja taiteeseen

Kriisit ovat aina olleet osa Sawhneyn elämää. Hänen ollessaan lapsi 1970-luvulla hänen perheensä joutui muuttamaan Iranin Teheranista takaisin Sawhneyn synnyinkaupunkiin New Delhiin Iranin vallankumouksen vuoksi. Myöhemmin Sawhney asui uudelleen Lähi-idän maissa sekä eri puolilla Yhdysvaltoja, mikä vaikutti vahvasti hänen maailmankatsomukseensa.

”Kun on ja kasvaa noissa paikoissa, huomaa, että maailma on monimutkainen paikka ja teknologialla on siinä tärkeä rooli. Teknologian kehityksessä täytyy kuitenkin huomioida monia yhteiskunnallisia ja poliittisia tekijöitä.”

Teknologialla on tärkeä rooli monimutkaisessa maailmassa. Sen kehityksessä täytyy kuitenkin huomioida yhteiskuntaa ja politiikkaa.

Nitin Sawhney

Sawhney opiskeli yliopistossa tietotekniikkaa ja insinööritieteitä, mutta hänelle on kertynyt elämän eri vaiheissa kokemusta myös median, dokumenttielokuvien, muotoilun, taiteen ja aktivismin saralta. Vuonna 2003 hän valmistui filosofian tohtoriksi Massachusettsin teknillisestä korkeakoulusta (MIT), missä hän on tutki muun muassa puheviestintään sekä puettavaan teknologiaan liittyviä teemoja.

Valmistuttuaan tohtoriksi Sawhney siirtyi yritysmaailmaan ja oli mukana perustamassa ohjelmistoalan startup Akaza Researchersia, joka kehittää avoimia sovelluksia kliinisen kokeiden tekemiseen. Myöhemmin hän johti tuotekehitystä Cytel Incissä, joka hyödyntää muun muassa tilastollisia työkaluja kliinisten kokeiden kehittämisessä.

”Työskennellessäni teollisuudessa yritin tuoda esiin open access -periaatteita, yhteentoimivuuteen liittyviä vaatimuksia ja uusia liiketoiminnan malleja tukeakseni yhteistyötä julkisen biolääketieteellisen tutkimuksen kanssa”, Sawhney sanoo.

Poikkitieteellisyys ja kansainvälisyys kiinnostivat myös Aallossa

Sawhney on tehnyt paljon yhteistyötä taitelijoiden, aktivistien ja yhteiskuntatieteilijöiden kanssa, mikä on vaikuttanut hänen näkemyksiinsä. ”Olen huomannut muuttuneeni ihmisenä, kun olen ollut tekemisissä näennäisen hankalien yhteiskunnallisten ongelmien kanssa melko odottamattomilla tavoilla. Taide, muotoilu, humanistiset tieteet ja poliittinen aktivismi voivat olla olennainen osa sitä, miten me tietojenkäsittelytieteilijät havainnoimme maailmaa ja toimimme siinä.”

Nämä ajatukset saivat Sawhneyn lähtemään tutkijaksi New School -yliopistoon New Yorkiin sekä tekemään tieteenalojen rajoja ylittävää yhteistyötä yhteiskuntatieteiden alalla ja New Yorkin Parsons School of Designissa. Sawhney on useissa projekteissaan yhdistänyt digitaalisten alustojen suunnittelun toimintatutkimukseen kriisin keskellä elävien yhteisöjen kontekstissa.

Poikkitieteellisyys ja kansainvälisyys saivat Sawhneyn kiinnostumaan myös Aalto-yliopistosta: siellä niin tiede ja insinööriosaaminen kuin taide ja muotoilu ovat olennainen osa ihmisten työtä. ”Haluan tutustua asioihin, jotka on tehty hyvin Pohjoismassa, etenkin osallistavan muotoilun, yhteiskunnallisen tasa-arvon ja kestävyyden näkökulmasta. Tietysti Suomi on myös ollut tärkeä tutkimus- ja teknologiakeskittymä aina Nokian ajoista lähtien.”

Haluan tutustua asioihin, jotka on tehty hyvin Pohjoismaissa.

Nitin Sawhney

Sawhneylla oli myös henkilökohtaisempi yhteys Aaltoon. MIT:ssä työskennellessään hän ohjasi Teemu Leinosen väitöskirjaa, ja nyt Leinonen työskentelee Aallon median laitoksen professorina. ”Olemme vuosien varrella pitäneet yhteyttä. Kun mietin Aaltoa yhtenä vaihtoehtona, Teemu oli erittäin rohkaiseva: hän kutsui minut kotiinsa ja pystyi tutustuttamaan minut Aalto-yhteisöön epävirallisemmin. Se sai minut heti tuntemaan oloni Aallossa mukavaksi.”

Tutkijoiden täytyy kollektiivisesti pohtia ratkaisuja koronaviruksen ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin kriiseihin

Tietotekniikan alalla Sawhneyn ominta tutkimusalaa on ihmisen ja koneen vuorovaikutus. Hän toivoo voivansa laajentaa aiempaa työtään niin, että siihen tulee mukaan osallistavaa suunnittelua lasten kanssa, multimodaalista ja äänipohjaista vuorovaikutusta sekä järjestelmiä, joissa ihminen ja tekoäly tekevät yhteistyötä kriisitilanteisiin liittyen.

Sawhney haluaa saada niin itsensä kuin opiskelijansa miettimään, miten voimme auttaa ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia. ”Minusta tuntuu siltä, että ilmastonmuutos käynnissä olevan pandemian ohella on yksi maapallon ja tulevaisuutemme suurimmista kriiseistä. Jos emme löydä keinoa vastata siihen kollektiivisesti, en tiedä, miten voimme olla hyödyksi.”

Sawhney alkaa opettaa Aallossa jo tänä kesänä, muun muassa Human-Centred Research and Design in Crisis -nimisellä kesäkurssilla. Hän toivoo, että opiskelijat ymmärtävät syvällisemmin, miten tehdä tutkimusta ja kehittää teknologisia innovaatioita monimutkaisissa kriisitilanteissa, kuten nyt COVID19-pandemian aikana – eettiset näkökulmat huomioiden.

”Kurssi antaa opiskelijoille mahdollisuudet ottaa mukaan teollisuus- ja järjestökumppaneita, mutta auttaa myös meitä tiedekuntana kehittämään yhteiskuntaan keskittyvää kurssivalikoimaa, jota voidaan laajentaa tulevilla kursseilla.”

Sawhney sanoo sopeutuneensa hyvin Helsinkiin, mutta hän jää kaipaamaan elämäänsä New Yorkin Brooklynissä. ”Asuimme aivan Prospect Parkin vieressä. Se on vähän kuin Brooklynin Central Park, jossa kävin juoksemassa melkein päivittäin. Olin hyvin sitoutunut paikalliseen yhteisöön.”

Hän puhuu lämpimästi Brooklynin eläväisestä sosiaalisesta ja kulttuurisesta ilmapiiristä, sen ihmisistä, taidenäyttelyistä, yhteisöpuutarhoista ja aktivismista. ”Uskon, että näitä asioita löytyy myös Helsingistä”, Sawhney sanoo ja lisää odottavansa sitä, että pääsee niihin tutustumaan.

Hän toivoo, että hän puolisoineen onnistuu pitämään yllä yhteyttä New Yorkiin ja tuomaan sieltä tiettyjä asioita Helsinkiin ja Aaltoon. ”Osa kurssieni tapaustutkimuksista ja vierailevista puhujista heijastaa varmasti niitä kriittisiä kamppailuja, joita New Yorkin kaupunki on kohdannut, ja joihin siellä on luovilla tavoilla vastattu.”

Side portrait of Nitin Sawhney with a black background
Kuva: Matti Ahlgren / Aalto-yliopisto

Nitin Sawhney, työelämäprofessori

Koulutus: Filosofian tohtori (Media Arts and Sciences) Massachusettsin teknillisestä korkeakoulusta

Asuu Helsingissä

Syntyi New Delhissä, Intiassa, mutta tuntee olonsa kotoisaksi myös Cambridgessä, Massachusettsissa sekä Brooklynissä, New Yorkissa

Suurin ammatillinen saavutus: Startupin pyörittäminen ja väitöstutkimuksen soveltaminen käytäntöön niin, että sillä oli merkittävää vaikuttavuutta. ”Eräs elämäni avainhetkistä oli, kun siirryin akateemisesta maailmasta perustamaan korkeariskistä kasvuyritystä, rakentamaan omaa tiimiä ja kehittämään avoimia ohjelmistoja toteuttamiskelpoisella liiketoimintasuunnitelmalla. Sieltä opitut asiat ovat vaikuttaneet siihen, miten teen tutkimusprojekteja ja yritysyhteistyötä.”

Suurin ei-akateeminen saavutus: Osallistavaan mediaan, nuorten kouluttamiseen ja yhteisöperusteiseen tutkimukseen keskittyvän Voices Beyond Walls -ohjelman perustaminen palestiinalaisilla pakolaisleireillä. ”Se oli luultavasti vaikein asia, mitä olen tehnyt akateemisen maailman ulkopuolella. Viiden kuuden vuoden ajan johdin kesäisin taiteilijoista, kouluttajista ja sosiaalityöntekijöistä muodostuvaa tiimiä, jossa kehitimme ohjelmia ja arvioimme niiden vaikuttavuutta. Se auttoi minua kehittämään yhteiskunnallisesti sitoutuneita pedagogisia käytäntöjä.”

On myös

Viettänyt kuukauden Himalajalla. ”Vaelsin ja telttailin taiteilijoiden, tutkijoiden ja kirjoittajien kanssa historiallisella pyhiinvaellusreitillä Nepalista Tiibetiin. Oli mullistavaa päästä tutustumaan siihen maailmaan ja siihen, millainen rooli hengellisillä asioilla on ihmisten elämässä. Matkan varrella nauhoitin ääniä eri paikoista ja munkkien laulusta, joista koostin myöhemmin taideinstallaation: ihmiset pystyivät kulkemaan äänimaiseman läpi kävellen Himalajan suolalla.”

Tehnyt dokumenttielokuvan gazalaislasten kanssa. ”Kun työskentelin Gazassa, päätin tehdä elokuvan leijanrakennuksen ja leijanlennätyksen roolista lasten elämässä. Koska minulla ei ollut mukana tuotantoryhmää, opetin lapsille elokuvantekoa ja teimme leffan yhdessä. Siitä tuli hyvin riemukas projekti, koska he taltioivat toisten lasten elämää humoristisella ja aidolla tavalla. Tämä heijastuu Flying Paper -elokuvaan, joka on saanut paljon katsojia.”

Sekoitettu toistuvasti kaimaansa, muusikko Nitin Sawhneyhin. ”Hänestä tuli hyvin suosittu 1990-luvulla ja sain jatkuvasti hänen fanipostiaan. Eräänä päivänä hän yllättäen lähetti minulle sähköpostia ja kertoi omasta kokemuksestaan. Hän esiintyi konsertissa Ranskassa yhdessä Stingin kanssa – mutta konserttia mainostavissa julisteissa oli vahingossa käytetty väärän ihmisen valokuvaa. En koskaan saanut kopiota tuosta julisteesta, jossa esiinnyimme minä ja Sting! Kaimani kuitenkin jatkoi yhteydenpitoa ja kun sain dokumenttielokuvani Gazassa valmiiksi, hän teki sen soundtrackin. Elokuvan saatua ensi-iltansa Lontoossa yleisö meni entistä enemmän sekaisin siitä, kuka oli tehnyt mitä.”

Lisätietoja (englanniksi):

Nitin Sawhney

Nitin Sawhney

Professor of Practice
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Kuva: Tima Miroschnichenko, Pexels.
Mediatiedotteet Julkaistu:

Tutkimus: Matalan hierarkian organisaatioissa isoja periaatekysymyksiäkin ratkotaan porukalla Slackissa

Aalto-yliopiston alumni, vieraileva tutkijatohtori Lauri Pietinalho New Yorkin yliopiston Sternin kauppakorkeakoulusta ja Aalto-yliopiston apulaisprofessori Frank Martela selvittivät tuoreessa tutkimuksessa, miten matalan hierarkian organisaatiot käsittelevät yhteisiä toimintaperiaatteita vastakkainasettelutilanteissa ja miten auktoriteetti niissä toimii.
bakteereja ohjataan magneettikentän avulla
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Fyysikot saivat bakteerit uimaan lähes täydellisissä riveissä

Bakteerien ohjaaminen onnistui magneettikentän avulla. Löytö auttaa ymmärtämään bakteeripopulaatioiden käyttäytymistä ja voi jatkossa auttaa esimerkiksi kehittämään uuden sukupolven materiaaleja, joista kaavaillaan apua muun muassa lääkkeiden kohdennettuun kuljettamiseen kehon sisällä.
2020 rajanylitykset pohjoismaissa
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutkijat loivat ainutlaatuisen ennustemallin kuvaamaan pandemian leviämistä maiden rajojen yli

Pohjoismainen yhteishanke pureutui koronaviruksen leviämiseen vuonna 2020. Tutkimuksen avulla voidaan jatkossa ennakoida paremmin, milloin ja mitkä matkustusrajoitukset ovat pandemiaolosuhteissa tarkoituksenmukaisia.
Miia Mäkelä
Nimitykset Julkaistu:

Miia Mäkelä on nimitetty Associate professorin tehtävään Biotuotteiden ja biotekniikan laitokselle

MMT (Mikrobiologia) Miia Mäkelä on nimitetty Aalto-yliopiston Biotuotteiden ja biotekniikan laitokselle tenure track -urapolulle Associate professorin vakituiseen tehtävään 1.9.2024 alkaen.