Uutiset

Vuosikatselmuksessa peilattiin kuluneen vuoden tuloksia

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun vuosikatselmuksessa 8. maaliskuuta jaettiin myös tunnustuksia kuluneen vuoden tekijöille ja nimettiin Vuoden alumni.
Dean Tuomas Auvinen opened the Annual Review event in Dipoli

Vuosittainen katselmus menneen vuoden töihin ja saavutuksiin järjestettiin parin vuoden tauon jälkeen paikan päällä Dipolissa, Otaniemessä. Vuoden 2022 antiin perehtyi satakunta akateemisen ja palveluhenkilöstön edustajaa.

”Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on kokenut viime vuoden aikana useita suuria muutoksia: kaksi laitosta on yhdistynyt, opetussuunnitelmaa on laajasti uudistettu ja aiempaa useampia opiskelijoita on aloittanut meillä opintonsa”, totesi Dekaani Tuomas Auvinen.

Hän totesi tyytyväisenä, että suuret ponnistelut on nyt tehty ja ne ovat luoneet vankan pohjan tulevaisuutta varten: "Olemme pystyneet parantamaan opetus- ja tutkimusympäristöämme, tarkoituksenmukainen opetussuunnitelmamme takaa, että meiltä valmistuvilla on asianmukainen koulutus yhteiskunnan tuleviin tarpeisiin, ja korkeakoulun taloudellinen tilanne on tasapainossa. Haluan kiittää teitä kaikkia kovasta työstänne!”

Lähitulevaisuutta ajatellen Auvinen halusi myös haastaa osallistujat miettimään, mitkä ovat ne tärkeimmät asiat, joihin on keskityttävä. ”Aletaan ajatella isosti: mitä kaikkea koulu voisi ja mitä sen pitäisi saavuttaa? Mitkä ovat ensimmäiset askeleet kohti jotain uutta? Tiedän, että meillä on yhteisönä rohkeutta tuntemattomaan, valmiutta kehittyä, kykyä haastaa itseämme ja muita.”

Tilaisuudessa palkittiin myös yhteisön jäseniä erinomaisesta työstä.

Jaetut palkinnot:

Opetuspalkinto: Apulaisprofessori Martina Čaić, Muotoilun laitos

Apulaisprofessori Martina Čaić tuli Aalto-yliopistoon vuonna 2020. Uudelle tulokkaalle haastava Covid2019-aika ja etätyöskentelytapa eivät tehneet yhteisöön tutustumista ja oman alan esiintuomista helpoksi. Martina Caic on kuitenkin tullut tunnetuksi selkeästä ja systemaattisesta lähestymistavastaan ja sitoutumisestaan eri rooleissaan opettajana, koordinaattorina, mentorina ja neuvonantajana. 

Hän on osoittanut pedagogista ymmärrystä ja sinnikkyyttä opetuksessaan ja ohjauksessaan, eikä hän ole pelännyt ottaa vastuuta itselleen aiemmin tuntemattomista aiheista. Esimerkkinä oman osaamisalueensa aiheista Martina vastaa yhdessä Nuria Solsonan kanssa Designing for Services in Collaborative and Industrial Design -pääaineen 12 op -kurssista. Tämän kurssin kokonaisarvostelu viime syksyltä 2022 oli 4,53/5, mikä on muotoilun laitoksen huippulukuja. 

Lisäksi hän on useiden väitöskirjatutkijoiden ohjaajana ja tutkimusryhmässään kehittänyt nopeasti pedagogisen lähestymistavan väitöskirjatutkijoiden tukemiseen heidän ajankohtaisissa kysymyksissään. Väitöskirjatutkijoiden ohjaajana hänen tukensa on todettu olevan "poikkeuksellisen rohkaisevaa, rakentavaa ja eteenpäin katsovaa.

Opetuspalkinto: Vanhempi yliopistonlehtori Juuso Tervo, Taiteen ja median laitos

Vanhempi yliopistonlehtori, taiteen tohtori Juuso Tervo vaalii opetuksensa ja taidekasvatuksen alan tutkimuksensa suhdetta hedelmällisesti ja onnistuneesti opiskelijoidensa hyödyksi. Aallossa hän on vaikuttanut suuresti University Wide Art Studies -aloitteeseen sekä Nordic Visual Studies and Art Education (NOVA) -ohjelmaan, jonka johtajana hän tällä hetkellä toimii. Juuso on aktiivinen ja aina avulias laitoksen opetusyhteisön jäsen, joka on vaativaan työhön sitoutumisestaan huolimatta pystynyt pysymään ”tämän koulun järkevimpänä ihmisenä”, kuten tämän palkinnon ehdottaja häntä kuvaili.

Palkinto tutkimustoiminnasta: Professori Teemu Leinonen  

Professori, taiteen tohtori ja LeGroup (oppimisympäristöjen) -tutkimusryhmän johtaja Teemu Leinonen on ollut edelläkävijä digitaalisen oppimisen, verkko-oppimisympäristöjen ja luovan yhteistyön tutkimisessa. Teemu on menestyksekkäästi yhdistänyt kasvatustieteen opintojaan uuden median kanssa MediaLab Helsingissä jo 2000-luvun vaihteesta lähtien. Teemu Leinosen tuotteliaalla ja monipuolisella tutkimusprofiililla on myös erittäin vahva eettinen agenda sisältäen yhteistyön kehittyvien talouksien kanssa sekä avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ja avointen koulutusratkaisujen kehittämisen. Covid-19 pandemian jälkeisessä maailmassa verkko-oppimisesta on tullut tärkeämpää kuin koskaan ennen. Teemun tuore kirja Hyvän oppimisen tilat tuo tärkeää osaamista ja näkökulmaa tähän erittäin ajankohtaiseen keskusteluun. 

Väitöskirjapalkinto: Hella Hernberg

Arkkitehdit välittäjinä: Yhteiskuntapoliittiset roolit tyhjien tilojen "tilapäiskäytön" välittäjinä.

Hella Hernbergin työ käsittelee tilapäiskäytön kehittyvää tutkimus- ja käytäntöaluetta, jossa keskitytään olemassa olevien tilojen uudelleenkäyttöön eikä sinänsä uusien tilojen rakentamiseen. Hernberg kiinnittää nimenomaisesti huomiota tilapäiskäytön sosiaaliseen ja poliittiseen rooliin, mikä mahdollistaa kriittisen keskustelun siitä, miten tämä käytäntö voi olla keino saavuttaa kestävämpiä rakennuskäytäntöjä, ja mahdollistaa tämän käytännön suojelemisen siltä, että kiinteistökehittäjät ja markkinat sen valtaavat. Työ edistää akateemista ja ammatillista käytäntöä pohtimalla sitä, millaisia sosiaalipoliittisia rooleja voimme tunnistaa väliaikaiskäyttöä välittäville toimijoille, kuten arkkitehdeille tai suunnittelijoille. Tutkielma tuo uusia vivahteita osallistavan suunnittelutyön moniin ulottuvuuksiin ja se laajentaa sitä aluesuunnittelun ja arkkitehtuurin kentille. 

Väitöskirjapalkinto: Ilan Manouach

Vieraantuvat sarjakuvat - Kohti uudenlaista sarjakuvapraksiologiaa 

Ilan Manouachin väitöskirjassa selvitetään monitahoisia kysymyksiä siitä, mitä sarjakuvien tuottaminen nykyään tarkoittaa uusien teknologioiden, kuten koneoppimisen, valossa ja miten markkinoiden ja palvelujen globalisaatio on muokannut alaa perusteellisesti. Väitöskirjassa hyödynnetään Manouachin omaa käytäntöä tärkeimpien väitteiden havainnollistamiseksi ja yhdistetään tiukka teoreettinen argumentaatio käytännönläheiseen tutkimukseen, mistä muodostuu erittäin omaperäinen lukutapa sarjakuvateollisuuden nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Väitöstutkimuksen omaperäisyyden ansiosta Manouachin vastaväittäjä, yksi Euroopan johtavista sarjakuvien ja graafisten romaanien analyysin tutkijoista, professori Jan Baetens (KU Leuven), ehdotti väitöskirjalle arvosanaa "kiittäen hyväksytty". 

Menestyksen mahdollistaja: Hanna Karkku, oppimispalvelut 

Hanna Karkku on Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kansainvälistymisen keskeinen asiantuntija ja mahdollistaja. Hanna on koulutukseltaan sisustusarkkitehti ja on vahvasti tukenut alojemme koulutusta ja tutkimusta jo 1990-luvulta lähtien. Vuodesta 2002 alkaen hän on ollut vankka perusta koulumme kansainvälistymiselle ja myös tärkeä tuki opiskelijoiden työelämään tutustumiselle harjoitteluiden muodossa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Hanna on pidetty, turhankin vaatimaton, ammattitaitoinen ja osaava ihminen, joka saa asiat tapahtumaan - hymyillen. 

Palkinto taiteellisesta toiminnasta: Pikku-Finlandia

Pekka Heikkinen, Pirjo Sanaksenaho, Jaakko Torvinen, Elli Wendelin, Havu Järvelä, Maiju Suomi, Philip Tidwell, Ransu Helenius, Stine Pedersen

Finlandia-talon remontin ajaksi väliaikaiseksi väistötilaksi rakennettu kokous- ja ravintolapaviljonki Pikku-Finlandia syntyi Aalto ARTSin arkkitehtuurin opiskelijoiden studiokurssin tuloksena Helsingin kaupungin ja Finlandia-talo Oy:n toimeksiannosta. Siirrettävä modulaarinen puurakennus valmistui maaliskuussa 2022 ja siitä on uodostunut uusi kaupunkilaisten olohuone Töölönlahden rannalle. Jaakko Torvinen, Elli Wendelin ja Havu Järvelä tekivät toteutussuunnittelun Jaakko Torvisen idean pohjalta. Studiokurssin järjestämisestä vastasivat professorit Pekka Heikkinen ja Pirjo Sanaksenaho. Pekka Heikkinen vastasi myös rakennuksen oteutussuunnittelusta yhdessä opiskelijoiden ja arkkitehtitoimisto NRT:n kanssa. 

Modulaarinen, 2700 m2:n puurakennus männynrunkopilareineen on vaikuttava näky Finlandia-talon edustalla ulottuessaan puistosta Töölönlahden rantaan. Rakennus edustaa Aalto-yliopiston strategian arvoja – vastuullisuutta, rohkeutta ja yhteistyötä. Puurakenteinen Pikku-Finlandia on siirrettävissä Finlandia-talon remontin valmistuttua 2025 toiseen paikkaan palvelemaan esimerkiksi koulun tai päiväkodin väistötilana.  

ARTS vuoden teko: Stop Cutting Arts -liike – korkeakoulun opiskelijat ja opiskelijajärjestöt 

"Stop Cutting Arts" -liike käynnisti toisinajattelevalla tavalla rakentavan vuoropuhelun Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ja Aalto-yliopiston kaikkien osapuolten välillä. Se onnistui myös yhdistämään korkeakoulun opiskelijat eri laitosten välillä kollektiiviseen keskusteluun henkilökunnan ja johdon kanssa taiteellisten ja luovien käytäntöjen merkityksestä toiminnassamme ja kanavoi samalla kaipuuta palata kampukselle COVID-19-rajoitusten jälkeen. Rohkea kysymysten esittäminen, periaatteiden puolustaminen, puutteiden kritisoiminen ja innokas osallistuminen ongelmien ratkaisemiseen samalla tunnustaen, että olemme kaikki yhtä yhteisöä edustaa yhteisön rakentamisen todellista ydintä.   

Vuoden alumni: TaT Katja Soini 

Katja Soini on teollinen muotoilija ja koulutukseltaan taiteiden tohtori. Hänen väitöskirjansa Facilitating Change käsitteli systeemistä muutosta suomalaisessa korjausrakentamisessa. Tällä hetkellä hän työskentelee kasvujohtajana Innolinkissä ja on tehnyt pitkän uran suunnittelujohtajana Vahasen yrityksissä. 2021 Katja Soini valittiin Suomalaisen muotoilijajärjestön – Ornamon hallituksen puheenjohtajaksi ja hän on myös Designmuseon hallituksen jäsen. Katjalla on ollut useita vaativia vastuullisia ja strategisia rooleja ihmiskeskeisen ja kestävän suunnittelun menestyksekkäässä edistämisessä liike-elämässä ja yhteiskunnassa laajemmin. Katjan uraauurtava työ muotoilun lähestymistapojen ja kestävän suunnittelun arvojen soveltamisessa kiinteistö- ja rakennusalalla on ollut erinomainen esimerkki muotoilun tuomisesta alalle, jossa sitä on vähemmän hyödynnetty. Ornamon hallituksen puheenjohtajana Katja on osoittanut vahvaa sitoutumista YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin johtaen suomalaista muotoilijayhteisöä kohti entistä vastuullisempaa ammattitoimintaa. 
 

Tilaisuudessa juhlistettiin myös tasavallan presidentin myöntämiä kunniamerkkejä korkeakoulun edustajille:

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein: Anne Kinnunen, valokuvaaja, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 

Anne Kinnunen on toiminut valokuvaajana aluksi Teknisessä korkeakoulussa, Arkkitehtiosastolla vuodesta 1994 lähtien. Anne Kinnunen on tehnyt yli omien vastuualueidensa työtään ja pyrkinyt aina laadullisesti parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Sekä hänen ammatillinen osaamisensa että auttavainen ja ystävällinen suhtautuminen on aina ollut korkeammalla tasolla kuin mitä työtehtävissä on edellytetty. Hän on kollegojensa kunnioittama. 

Anne Kinnunen suhtautuu työhönsä intohimoisesti ja hän on vaivojaan säästämättä auttanut muita saavuttamaan laadullisesti loistavia lopputuloksia kuvaamalla Aalto-yliopiston opiskelijoiden, tutkijoiden, akateemisen henkilökunnan sekä opettajien vetämien kurssien ja muun henkilökunnan taiteellisia ja tieteellisiä tuotoksia. Näitä ovat mm. olleet lukuisat näyttelyt, kurssityöt ja julkaistut teokset.  

Hänen kuva-arkistonsa sisältää noin miljoona valokuvaa ja siihen tulee vielä lisäksi ne kuvat, jotka on otettu ennen digitaalisen kuvaamisen aikaa. Tämä arvokas arkisto tulee olemaan ja on jo koulumme aktiivisessa käytössä. Arkistossa on kuvia vuosikymmenten ajalta ja se on tärkeä osa koulumme historiaa. 

Suomen leijonan ansioristi: Iina Ekholm, kansainvälisten asioiden päällikkö, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 

Iina Ekholm on rakentanut määrätietoisesti kiinteät suhteet korkeakoulun kannalta keskeisiin kansainvälisiin alan yliopistoihin. Kansainväliset suhteet ovat keskeinen yliopiston ja korkeakoulun strateginen tavoite. Kansainväliset yhteydet luovat opiskelijoille mahdollisuudet laajentaa osaamistaan sekä luoda kiinteitä ja monipuolisia kansainvälisiä verkostoja. Iina Ekholm on rakentanut taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kansainvälisen kesäkoulun, joka toteutettiin kesällä 2022 Otaniemessä kuuden kansainvälisen yliopiston yhteisvoimin. Keskeisten kansainvälisten yliopistojen yhteistyönä kesäkoulun sisällöt luotiin monipuolisiksi ja ajankohtaisia teemoja monipuolisesti tarkasteleviksi. Kesäkoulun ideana on tuoda myös uutta osaamista suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän käyttöön. Kiertotalouteen keskittyvä ensimmäinen kesäkoulu oli osin avoin myös jo työelämässä oleville yliopiston alumneille.

Kansainvälisten tehtävien ohella Iina Ekholm on vastannut korkeakoulun ja osin koko yliopiston laadunvarmistukseen liittyvistä tehtävistä. Keskeinen osa laadunvarmistusta on ydinalueiden auditoinnit. Iina Ekholm on vastannut korkeakoulun opetuksen ja tutkimuksen arviointien onnistumisesta sekä korkeakoulun kansainvälisen advisory boardin toiminnasta. Yliopiston laatujärjestelmän auditoinnissa Iina Ekholmilla on keskeinen rooli. Vuosien 2022–2023 toteutettavan laatuauditoinnin yksi osa-alun on ”equality, diversity and inclusion”. Omassa työssään Iina Ekholm on noudattanut noiden periaatteiden tinkimätöntä toteutumista. Hänen työssään leimallista on ehdoton oikeudenmukaisuuden noudattaminen ja moniarvoisen yhteisön jäsenten kunnioittaminen. 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Publication icon
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Julkaisufoorumi hakee uusia panelisteja kaudelle 2025-2028

Jos olet kiinnostunut ryhtymään Julkaisufoorumin panelistiksi, hae tehtävään 15.6.2024 mennessä.
Vihreän siirtymän rakentajat
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Uusi podcast: Vihreän siirtymän rakentajat

Vihreän siirtymän toteuttamisessa kiinteistöala on avainasemassa. Talotekniikka on sen vaikuttavin keino torjua ilmastonmuutosta ja vastata EU:n kiristyviin energiavaatimuksiin. Uusi Vihreän siirtymän rakentajat - podcast tuo esiin talotekniikan tutkijoita, kehittäjiä ja toteuttajia, jotka jakavat näkemyksiään ja ideoitaan matkalla kohti kestävämpää kiinteistö- ja rakennusalaa.
Tekstiilikemia-tutkimusryhmä
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Vihreämpiä, turvallisempia ja innovatiivisempia tekstiilejä

Professori Ali Tehrani ja hänen tutkimusryhmänsä keskittyvät johonkin meille kaikille hyvin tuttuun - tekstiileihin.
Näytös-tunnuskuva. Kahdet jalat ja jalkineet keltaiseksi sävytetyssä kuvassa
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aalto-yliopiston muotinäytös laajenee myös näyttelyksi

Aalto-yliopiston vuotuinen muotitapahtuma laajenee tänä vuonna kaksiosaiseksi. Perinteeksi muodostunut muotinäytös Näytös saa rinnalleen uuden tapahtuman Näyttelyn.