Uutiset

Venäjän talousnäkymät 2/2011: Euroopan velkakriisi, pääoman pakeneminen ja poliittinen epävarmuus kasvun uhkina

Euroopan velkakriisin kärjistyminen vuoden 2011 loppua kohti on synkentänyt myös Venäjän talousnäkymiä.

Talousnäkymät näyttivät vielä vuoden puolivälissä lupaavilta öljyn hinnan ja sitä kautta vientitulojen pysytellessä korkealla. Talouskasvu alkoi kuitenkin hyytyä vuoden 2011 loppupuolella, mikä selittyi pitkälti investointien kasvun hidastumisella. Tämä on seurausta sekä teollisuuden heikentyneestä kysyntätilanteesta että huonosta investointi-ilmapiiristä, joka on saanut etenkin venäläisen rahan siirtymään ulkomaille. Pääoman ulosvirtaaminen Venäjältä jatkui kautta vuoden 2011 ja joulukuisia duuman vaaleja seuranneiden mielenosoitusten aiheuttama poliittinen epävarmuus kiihdytti sitä entisestään. Epävarmuus tulee jatkumaan ainakin maaliskuun 2012 presidentinvaaleihin asti, vaikka pääministeri Putinin valinta presidentiksi näyttää edelleen jokseenkin varmalta protestimielialasta huolimatta.

Investointien vähäisyys on iskenyt etenkin venäläisten teollisuusyritysten kysyntään. Venäjän tehdasteollisuuden tuotannon kasvu alkoi hidastua vuoden 2011 loppua kohti ja tehdasteollisuuden luottamusindeksi lähti laskuun. Vähäinen investointikysyntä näyttää suuntautuvan pääasiassa tuontitavaroihin, sillä koneiden ja laitteiden tuonti Venäjälle kasvoi vahvasti vuonna 2011. Tämä näkyi myös Suomen Venäjän-viennin hyvinä kasvulukuina.

Palvelusektorilla ja vähittäiskaupassa kasvua ovat ylläpitäneet venäläiskuluttajat, joiden tulevaisuudenusko on edelleen vahva. Työttömyyden aleneminen, nousujohteinen palkkakehitys ja inflaation hidastuminen ovat omalta osaltaan tukeneet kulutuskysyntää. Rakentamista ovat puolestaan vauhdittaneet elpyneet lainamarkkinat. Kulutuskysynnästä toivotaankin Venäjän tulevan talouskasvun veturia öljyn hinnoista riippuvaisen viennin tilalle. Maailmantalouden epävarmuuden ennustetaan vääjäämättä laskevan öljyn hintaa lähitulevaisuudessa.

Lisääntynyt epävarmuus Venäjän taloudessa heijastuu myös suomalaisyritysten näkemyksiin. Vuosi 2011 oli kokonaisuudessaan positiivinen, mutta loppuvuoden kehitys oli ennakoitua heikompi. Seuraavan puolen vuoden kasvuodotukset kääntyivät syksyllä 2011 laskuun ensi kertaa sitten kriisin puhkeamisen syksyllä 2008. Epävarmuus on heijastunut myös suomalaisyritysten investointeihin. Käynnistettyjä investointihankkeita viedään eteenpäin, mutta uusien investointien suhteen ollaan odottavalla kannalla. Toisaalta suomalaisyritykset muistuttavat olevansa Venäjällä pitkällä tähtäimellä, joten talouden heilahteluihin suhtaudutaan pääosin rauhallisesti.

Vuoden 2011 lopun positiivinen uutinen oli lähes 20 vuotta kestäneiden Venäjän jäsenyysneuvotteluiden Maailman kauppajärjestö WTO:ssa loppuunsaattaminen. Mikäli Venäjän duuma ratifioi liittymissopimuksen vuoden 2012 kesäkuun puoliväliin mennessä, se astuu voimaan jo vuoden 2012 puolella. Suomalaisyrityksille ja Suomen viennille jäsenyys on hyvä uutinen, joskin sen vaikutukset näkyvät vasta pitkällä tähtäimellä Venäjälle annettujen pitkien siirtymäaikojen vuoksi. Suorien vaikutusten, kuten tullien pienenemisen, lisäksi jäsenyyden toivotaan yleisesti parantavan Venäjän heikkoa investointi-ilmapiiriä.

Kokonainen raportti on luettavissa osoitteessa:
http://cemat.aalto.fi/fi/electronic/prospects/russia/

Lisätietoja: Johtaja, Prof.Riitta Kosonen [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Researchers having a discussion in a meeting room with their laptops open on the table
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aalto-yliopiston ja VTT:n tutkimushankkeessa kehitetään uudenlaisia entsyymejä

Hankkeessa tutkitaan tekoälyn avulla entsyymien ja proteiinien toimintamekanismia, joka on biologian ja biotekniikan merkittävä perustutkimuksellinen kysymys.
Palkittu teos, värikäs Asuntoarkkitehtuurin käsikirja nojaa rosoista tiiliseinää vasten
Palkitut Julkaistu:

Asuntoarkkitehtuurin käsikirjalle Rakentamisen ruusu -palkinto

Palkinnon myöntää Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.
When Dipoli was being renovated in 2017, Ilkka Niemelä happened to be present during the installation of the artwork and ended up supporting a painting from one corner. Photo: Severi Kasurinen.
Yliopisto Julkaistu:

Ilkka Niemelä: Kun jotain yrittää korjata, on tärkeää ensin ymmärtää, mistä oikein on kysymys

"Toisen arvokkaana pitäminen on minulle henkilökohtaisesti todella tärkeää. Uskon siihen erittäin paljon. Tapa kohdata toista ihmistä määrittää organisaatiokulttuuria. Me saamme paljon enemmän aikaan, kun vuorovaikutus on arvostavaa."
PC on a desk with coffee mug next to it
Yliopisto Julkaistu:

Vika korjattu: VPN toimii jälleen

VPN ongelma on korjattu ja VPN toimii jälleen normaalisti.