Uutiset

Venäjän talousnäkymät 2/2011: Euroopan velkakriisi, pääoman pakeneminen ja poliittinen epävarmuus kasvun uhkina

Euroopan velkakriisin kärjistyminen vuoden 2011 loppua kohti on synkentänyt myös Venäjän talousnäkymiä.

Talousnäkymät näyttivät vielä vuoden puolivälissä lupaavilta öljyn hinnan ja sitä kautta vientitulojen pysytellessä korkealla. Talouskasvu alkoi kuitenkin hyytyä vuoden 2011 loppupuolella, mikä selittyi pitkälti investointien kasvun hidastumisella. Tämä on seurausta sekä teollisuuden heikentyneestä kysyntätilanteesta että huonosta investointi-ilmapiiristä, joka on saanut etenkin venäläisen rahan siirtymään ulkomaille. Pääoman ulosvirtaaminen Venäjältä jatkui kautta vuoden 2011 ja joulukuisia duuman vaaleja seuranneiden mielenosoitusten aiheuttama poliittinen epävarmuus kiihdytti sitä entisestään. Epävarmuus tulee jatkumaan ainakin maaliskuun 2012 presidentinvaaleihin asti, vaikka pääministeri Putinin valinta presidentiksi näyttää edelleen jokseenkin varmalta protestimielialasta huolimatta.

Investointien vähäisyys on iskenyt etenkin venäläisten teollisuusyritysten kysyntään. Venäjän tehdasteollisuuden tuotannon kasvu alkoi hidastua vuoden 2011 loppua kohti ja tehdasteollisuuden luottamusindeksi lähti laskuun. Vähäinen investointikysyntä näyttää suuntautuvan pääasiassa tuontitavaroihin, sillä koneiden ja laitteiden tuonti Venäjälle kasvoi vahvasti vuonna 2011. Tämä näkyi myös Suomen Venäjän-viennin hyvinä kasvulukuina.

Palvelusektorilla ja vähittäiskaupassa kasvua ovat ylläpitäneet venäläiskuluttajat, joiden tulevaisuudenusko on edelleen vahva. Työttömyyden aleneminen, nousujohteinen palkkakehitys ja inflaation hidastuminen ovat omalta osaltaan tukeneet kulutuskysyntää. Rakentamista ovat puolestaan vauhdittaneet elpyneet lainamarkkinat. Kulutuskysynnästä toivotaankin Venäjän tulevan talouskasvun veturia öljyn hinnoista riippuvaisen viennin tilalle. Maailmantalouden epävarmuuden ennustetaan vääjäämättä laskevan öljyn hintaa lähitulevaisuudessa.

Lisääntynyt epävarmuus Venäjän taloudessa heijastuu myös suomalaisyritysten näkemyksiin. Vuosi 2011 oli kokonaisuudessaan positiivinen, mutta loppuvuoden kehitys oli ennakoitua heikompi. Seuraavan puolen vuoden kasvuodotukset kääntyivät syksyllä 2011 laskuun ensi kertaa sitten kriisin puhkeamisen syksyllä 2008. Epävarmuus on heijastunut myös suomalaisyritysten investointeihin. Käynnistettyjä investointihankkeita viedään eteenpäin, mutta uusien investointien suhteen ollaan odottavalla kannalla. Toisaalta suomalaisyritykset muistuttavat olevansa Venäjällä pitkällä tähtäimellä, joten talouden heilahteluihin suhtaudutaan pääosin rauhallisesti.

Vuoden 2011 lopun positiivinen uutinen oli lähes 20 vuotta kestäneiden Venäjän jäsenyysneuvotteluiden Maailman kauppajärjestö WTO:ssa loppuunsaattaminen. Mikäli Venäjän duuma ratifioi liittymissopimuksen vuoden 2012 kesäkuun puoliväliin mennessä, se astuu voimaan jo vuoden 2012 puolella. Suomalaisyrityksille ja Suomen viennille jäsenyys on hyvä uutinen, joskin sen vaikutukset näkyvät vasta pitkällä tähtäimellä Venäjälle annettujen pitkien siirtymäaikojen vuoksi. Suorien vaikutusten, kuten tullien pienenemisen, lisäksi jäsenyyden toivotaan yleisesti parantavan Venäjän heikkoa investointi-ilmapiiriä.

Kokonainen raportti on luettavissa osoitteessa:
http://cemat.aalto.fi/fi/electronic/prospects/russia/

Lisätietoja: Johtaja, Prof.Riitta Kosonen [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Image from the conferment ceremony
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:
Otakaari 1 kyltti Y-siipi
Kampus, Opinnot Julkaistu:

Maarintalon toiminnot siirtyvät Kandidaattikeskukseen

Maarintalo suljetaan toukokuun lopussa.
EU parlamentti
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Milja Mieskolainen: Euroopan Parlamentin Schuman-harjoittelu ylitti odotukseni

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen maisteriopiskelija Milja Mieskolainen oli jo aiemmin pohtinut hakemista harjoitteluun Euroopan Unioniin, mutta oli ajatellut harjoittelupaikan saamisen olevan liian haastavaa. Keväällä 2023 hän kuitenkin huomasi ilmoituksen harjoittelupaikoista ja päätti kokeilla hakemista, sillä avoinna oli kiinnostava paikka talouden hallinnan ja EMUn valvontayksikössä. Hakeminenkaan ei osoittautunut vaikeaksi. Milja haki paikkaa, sai sen ja harjoittelu Euroopan Parlamentissa alkoi lokakuussa.
kukka-asetelma
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Yli 60 kauppatieteiden kandidaattiopiskelijaa palkittiin stipendillä

Ilkka Kontulan säätiön henkilökohtaisen apurahan suuruus on 1 000 euroa.