Uutiset

Vaikuttavuussäätiö tukee kolmea Aallon tutkijoiden ja startup-yritysten yhteistyöhanketta

Säätiön ensimmäisellä rahoituskierroksella tuetaan Aallon kvanttitietokoneen, puolijohdekomponenttien ja säteilyantureiden tutkimusta.
Kuva: Lasse Lecklin.
Kuva: Lasse Lecklin.

Vaikuttavuussäätiö tukee ensimmäisellä rahoituskierroksellaan yhteensä 2 miljoonalla eurolla tieteen ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Tästä Aallon yhteistyöhankkeiden osuus on yhteensä 560 000 euroa. Kuhunkin projektiin palkataan tutkijatohtori, joka tulee työskentelemään sekä Aallossa että yritysyhteistyökumppaneiden luona.

Professori Mikko Möttösen hankkeessa edistetään kvanttitietokoneen kehitystyötä ja Aallon ja IQM-yrityksen yhteistyötä. Projektin ensimmäisenä tavoitteena on kubittien eli kvanttibittien välisten loogisten operaatioiden toteutus niin suurella tarkkuudella, että niitä voidaan käyttää kvanttitietokoneissa. Toisena tavoitteena on selvittää kryogeenisilla mikroaaltomittauksilla minkälainen kubittityyppi voisi toimia parhaiten toimia kvanttitietokoneessa. Kvanttitietokoneiden on ennustettu mullistavan tietojenkäsittelyn. Projekti auttaa kasvavaa kvanttiekosysteemiä luomaan merkittäviä innovaatioita kohti käytännön kannalta hyödyllistä kvanttitietokonetta.

Akatemiatutkija Jani Oksasen projektissa tutkitaan hallitun oksidoinnin eli hapettamisen vaikutusta puolijohteiden pintatiloihin, joilla on merkittävä rooli lähes kaikkien puolijohdekomponenttien toiminnassa. Hankkeen yrityskumppani on Comptek Solutions Oy, joka kehittää menetelmiä hallitun oksidoinnin hyödyntämiseen puolijohdekomponenttien pintojen passivoinnissa.  Projektissa tutkitaan erityisesti pintojen passivoinnin vaikutusta Aalto-yliopistossa kehitettävien GaAs-pohjaisten termofotonisten jäähdytinprototyyppien toimintaan. Samalla yhteistyö mahdollistaa hallitun oksidoinnin vaikutusten tutkimisen viimeisintä tekniikkaa edustavissa puolijohderakenteissa, ja parhaimmillaan se johtaa yhden optisten puolijohdejäähdytinten kehitystä olennaisesti hidastavan haasteen ratkaisemisen.

Professori Hele Savinin johtamassa projektissa kehitetään uudentyyppisiä säteilyantureita. Projektissa hyödynnetään Aalto-yliopistossa aiemmin kehitettyä sensoriteknologiaa, joka liittyy niin kutsuttuun mustan piihin, jolla on sekä optisesti että sähköisesti erittäin hyviä ominaisuuksia. Musta pii soveltuu vain lähellä näkyvää valoa oleville aallonpituuksille, joten projektissa on tarkoitus kehittää teknologiaa soveltumaan myös muille taajuuksille. Teknologian kaupallista potentiaalia on tarkoitus tutkia hyödyntämällä mukanaolevan yrityspartnerin ElFys Oy:n osaamista, tuotantolinjaa ja tietämystä loppukäyttäjien vaatimuksista, ja sen käyttömahdollisuuksia tutkitaan muun muassa lääketieteellisissä välineissä, tiedonsiirrossa ja turvallisuussovelluksissa.

Vaikuttavuussäätiö on Valtioneuvoston keväällä 2019 perustama tutkimusrahoitustoimija, jolle valtio lahjoitti 60 miljoonan euron peruspääoman. Säätiön tavoitteeksi on asetettu edistää suomalaisen huippututkimuksen vaikuttavuutta tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyötä vahvistamalla.

Lisätietoa:

Kaikki rahoitettavat hankkeet Vaikuttavuussäätiön sivuilla

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lisää tästä aiheesta

Pitkäaikaissairauksien hoito on pirstaloitunutta ja kallista – ratkaisua haetaan virtuaalisesta hoidonohjaamosta
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Pitkäaikaissairauksien hoito on pirstaloitunutta ja kallista – ratkaisua haetaan virtuaalisesta hoidonohjaamosta

Aalto-yliopiston vetämässä miljoonahankkeessa ovat mukana Helsingin yliopisto sekä lukuisia alan yrityksiä.
Painted trees at Kipsari glass wall
Kampus, Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Takeout-lainaamoiden joulutauko

Lainaamot ovat kiinni 19.12.2020 - 10.01.2021.
Nitin Sawhney standing outdoors with his bike, green grass and trees on the background
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Nitin Sawhneylle Suomen Akatemian rahoitus kriiseistä kertovien tarinoiden analysointiin ja rekonstruointiin

Sawhney toivoo tutkimuksen lisäävän ymmärrystä siitä, miten kriisitarinat syntyvät yhteiskunnassa maailmanlaajuisen pandemian aikana.
New Cotton Project
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Puuvillalle haastaja

Aalto-yliopisto mukana yhteistyöhankkeessa, jossa luodaan kestävää muotia huipputeknologian avulla.