Uutiset

Uusi T-REX-hanke käynnistyy kotitalouksien tekstiilijätteen kierrätyksen edistämiseksi kaikkialla EU:ssa

Aalto-yliopisto on osa 12 eri toimijan EU-rahoitettua yhteenliittymää, jonka tavoitteena on luoda täyden kierron järjestelmä kotitalouksien tekstiilijätteelle.
Textile waste. Photo: Shutterstock
Kuva: Shutterstock

T-REX (Textile Recycling Excellence) -hankkeessa luodaan EU-tasolle yhdenmukainen suunnitelma kotitalouksien tekstiilijätteen kierrätystä ja lajittelua varten. Käytöstä poistettuja tekstiilejä halutaan muuttaa jätteestä raaka-aineeksi ja hyödykkeeksi uusien liiketoimintamallien käyttöön.

Aalto-yliopisto on konsortion kumppani ja johtaa kokonaisuutta nimeltä Citizen engagement, knowledge transfer, communication & dissemination. Tämän lisäksi Aalto vastaa hankkeen kemiallisten kierrätysprosessien sosiaalisesta elinkaariarvioinnista (S-LCA). Suomen vastuullinen tekstiiliosaaminen on hankkeessa hyvin edustettuna, sillä myös Infinited Fiber Company on T-REX-kumppani. Koko konsortion toimintaa koordinoi Adidas.

Logo TRex project

Valtava mahdollisuus nopeuttaa tekstiilien kierrätystä

Tällä hetkellä on arvioitu, että vain kaksi prosenttia Euroopan kotitalouksien tekstiilijätteestä ohjataan kuitukierrätykseen. Kiertojärjestelmän luominen ei ole helppoa, sillä tekstiilijätteen keräys- ja lajittelustandardit ovat puutteellisia , tekstiilien koostumustiedot ovat epätarkkoja, materiaali on laadultaan epätasaista ja arvoketjusta puuttuu luotettavaa tietoa.

T-REX-hanke tähtääkin järjestelmämuutokseen tuottaen uutta tietoa sekä täydentäen aiempia tutkimuksia, joihin kuuluu muun muassa Fashion for Good and Circle Economy -järjestön hiljattain julkaisema raportti "Sorting for Circularity Europe". Sen analyysi osoittaa, että kuudessa Euroopan maassa saadaan kerättyä kuitukierrätykseen 74 prosenttia kierrätystekstiileistä. Jos tätä toimintaa saadaan yhdenmukaistettua läpi Euroopan, voidaan kierrätystekstiilien hyötykäyttöä toteuttaa merkittävästi suuremmassa mittakaavassa kuin nyt.

Teollisuuden eri alojen johtajien yhteenliittymä

T-REX-hankkeessa kerätään ja lajitellaan kotitalouksien tekstiilijätettä kolmen vuoden ajan ja pilotoidaan polyesterin, polyamidi 6:n ja selluloosamateriaalien täydellistä kierrätysprosessia tekstiilijätteestä uusiksi vaatteiksi. Samanaikaisesti hankkeen tavoitteena on demonstroida kestäviä ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia liiketoimintamalleja kullekin arvoketjun toimijalle, tehdä elinkaarianalyysi kiertoprosessista, integroida digitaalisia työkaluja, jotka virtaviivaistavat tekstiilien suljetun kierrätyksen prosessia, ja laatia kiertosuunnitteluohjeita.

Veolia johtaa tekstiilijätteen keräystä, lajittelua ja jakelua, tuottaen tekstiilikierrätysteknologioiden osaajille Infinited Fiber Companylle, BASFille ja CuRelle raaka-ainetta.

Eurooppalaiset valmistajat Linz Textil ja TWD Fibres muuttavat kierrätyskuidut langaksi, josta Adidas valmistaa esittelytuotteita. FAU tukee hanketta analyyttisellä asiantuntemuksella, jonka avulla monikuituisen tekstiilijätteen muuntaminen kierrätyskuiduiksi voidaan maksimoida. Aalto-yliopisto toteuttaa kansalaisten sitouttamistoimia, joilla lisätään tietoisuutta tekstiilien kierrätyskäytännöistä ja analysoidaan sosiaalisia vaikutuksia.

Fashion for Good johtaa viestintää ja toteuttaa liiketoiminnan elinkelpoisuuteen ja digitaaliseen integrointiin liittyviä toimia Quantisin ja Arapahan tukemana. Quantis ja Arapaha keräävät ja analysoivat tietoja koko arvoketjusta kestävyysarviointeja ja digitaalisia ratkaisuja koskevia suosituksia varten.

Hankkeella pyritään viime kädessä edistämään järjestelmämuutosta. Hankkeessa kehitetään systeeminen lähestymistapa tekstiilijätteen ongelman ratkaisemiseksi ja samalla arvioidaan, miten kansalaiset voivat osallistua aktiivisesti edistäen kokonaisvaltaisen ratkaisun luomista yhteen muodin suurimmista kestävyyshaasteista.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

AI-generated colourful images of robot-looking figures and humans programming.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Ohjelmoinnin sietämätön keveys – tekoälyavusteinen koodaus pakottaa miettimään tietotekniikan opetuksen uudelleen

Aalto-yliopiston tietoteknisen opetuksen tutkijat osoittivat tutkimuksessaan, että tekoälyavusteinen ohjelmointi voi olla hyödyllinen työkalu opettajille.
An illustrated book with model wearing summery outfit lays on colourful textiles surface
Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

DIALOGUES-näyttely tekstiilien tulevaisuudesta Dipolin galleriassa

Näyttelyssä on esillä Aalto-yliopiston tekstiiliin liittyviä tutkimusprojekteja ja opiskelijatöitä.
A person wearing a shirt that says "build like an entrepreneur" sitting in class, in front of a drawing
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutki taiteen ja yrittäjyyden yhtymäkohtia Aallon opiskeljoiden näyttelyssä

Art, Life and Entrepreneurship -kurssin lopputyöt ovat näytillä Väreen aulassa 29.11.–13.12.
Andrea Sand
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Piille löytyy elektroniikassa lupaavia haastajia, mutta niiden säteilynkestävyys on arvoitus – tutkimusprojekti kehittää tehokasta tapaa säteilyvaurioiden ennustamiseen

Aalto-yliopiston apulaisprofessori Andrea Sand sai Euroopan tutkimusneuvostolta merkittävän rahoituksen puolijohteiden säteilyvaurioiden ennustamiseen. Uusi menetelmä voi avata ovia seuraavan sukupolven materiaalien käyttöönotolle.