Uutiset

Uusi T-REX-hanke käynnistyy kotitalouksien tekstiilijätteen kierrätyksen edistämiseksi kaikkialla EU:ssa

Aalto-yliopisto on osa 12 eri toimijan EU-rahoitettua yhteenliittymää, jonka tavoitteena on luoda täyden kierron järjestelmä kotitalouksien tekstiilijätteelle.
Textile waste. Photo: Shutterstock
Kuva: Shutterstock

T-REX (Textile Recycling Excellence) -hankkeessa luodaan EU-tasolle yhdenmukainen suunnitelma kotitalouksien tekstiilijätteen kierrätystä ja lajittelua varten. Käytöstä poistettuja tekstiilejä halutaan muuttaa jätteestä raaka-aineeksi ja hyödykkeeksi uusien liiketoimintamallien käyttöön.

Aalto-yliopisto on konsortion kumppani ja johtaa kokonaisuutta nimeltä Citizen engagement, knowledge transfer, communication & dissemination. Tämän lisäksi Aalto vastaa hankkeen kemiallisten kierrätysprosessien sosiaalisesta elinkaariarvioinnista (S-LCA). Suomen vastuullinen tekstiiliosaaminen on hankkeessa hyvin edustettuna, sillä myös Infinited Fiber Company on T-REX-kumppani. Koko konsortion toimintaa koordinoi Adidas.

Logo TRex project

Valtava mahdollisuus nopeuttaa tekstiilien kierrätystä

Tällä hetkellä on arvioitu, että vain kaksi prosenttia Euroopan kotitalouksien tekstiilijätteestä ohjataan kuitukierrätykseen. Kiertojärjestelmän luominen ei ole helppoa, sillä tekstiilijätteen keräys- ja lajittelustandardit ovat puutteellisia , tekstiilien koostumustiedot ovat epätarkkoja, materiaali on laadultaan epätasaista ja arvoketjusta puuttuu luotettavaa tietoa.

T-REX-hanke tähtääkin järjestelmämuutokseen tuottaen uutta tietoa sekä täydentäen aiempia tutkimuksia, joihin kuuluu muun muassa Fashion for Good and Circle Economy -järjestön hiljattain julkaisema raportti "Sorting for Circularity Europe". Sen analyysi osoittaa, että kuudessa Euroopan maassa saadaan kerättyä kuitukierrätykseen 74 prosenttia kierrätystekstiileistä. Jos tätä toimintaa saadaan yhdenmukaistettua läpi Euroopan, voidaan kierrätystekstiilien hyötykäyttöä toteuttaa merkittävästi suuremmassa mittakaavassa kuin nyt.

Teollisuuden eri alojen johtajien yhteenliittymä

T-REX-hankkeessa kerätään ja lajitellaan kotitalouksien tekstiilijätettä kolmen vuoden ajan ja pilotoidaan polyesterin, polyamidi 6:n ja selluloosamateriaalien täydellistä kierrätysprosessia tekstiilijätteestä uusiksi vaatteiksi. Samanaikaisesti hankkeen tavoitteena on demonstroida kestäviä ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia liiketoimintamalleja kullekin arvoketjun toimijalle, tehdä elinkaarianalyysi kiertoprosessista, integroida digitaalisia työkaluja, jotka virtaviivaistavat tekstiilien suljetun kierrätyksen prosessia, ja laatia kiertosuunnitteluohjeita.

Veolia johtaa tekstiilijätteen keräystä, lajittelua ja jakelua, tuottaen tekstiilikierrätysteknologioiden osaajille Infinited Fiber Companylle, BASFille ja CuRelle raaka-ainetta.

Eurooppalaiset valmistajat Linz Textil ja TWD Fibres muuttavat kierrätyskuidut langaksi, josta Adidas valmistaa esittelytuotteita. FAU tukee hanketta analyyttisellä asiantuntemuksella, jonka avulla monikuituisen tekstiilijätteen muuntaminen kierrätyskuiduiksi voidaan maksimoida. Aalto-yliopisto toteuttaa kansalaisten sitouttamistoimia, joilla lisätään tietoisuutta tekstiilien kierrätyskäytännöistä ja analysoidaan sosiaalisia vaikutuksia.

Fashion for Good johtaa viestintää ja toteuttaa liiketoiminnan elinkelpoisuuteen ja digitaaliseen integrointiin liittyviä toimia Quantisin ja Arapahan tukemana. Quantis ja Arapaha keräävät ja analysoivat tietoja koko arvoketjusta kestävyysarviointeja ja digitaalisia ratkaisuja koskevia suosituksia varten.

Hankkeella pyritään viime kädessä edistämään järjestelmämuutosta. Hankkeessa kehitetään systeeminen lähestymistapa tekstiilijätteen ongelman ratkaisemiseksi ja samalla arvioidaan, miten kansalaiset voivat osallistua aktiivisesti edistäen kokonaisvaltaisen ratkaisun luomista yhteen muodin suurimmista kestävyyshaasteista.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Petteri Isotupa
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Aalto-yliopiston alumni Petteri Isotupa: ”Uskalla ajatella ja kysyä miksi”

Testamenttilahjoituksellaan Aalto-yliopistolle Petteri Isotupa on mukana tukemassa tulevien sukupolvien opintomahdollisuuksia.
Jari Koskinen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Professori Jari Koskinen päättää ansiokkaan työuransa

Materiaalitieteen professori Jari Koskinen jää eläkkeelle 31.3.2023. Älykkäiden materiaalien ja erityisesti pintojen ja rajapintojen fysikaalisia ominaisuuksia tutkinut Koskinen vietti työuransa viimeiset 14 vuotta Kemian tekniikan korkeakoulussa tutkijana ja toimi vuosina 2014-2022 Kemian ja materiaalitieteen laitosjohtajana.
Repeämän kuvat kansi. Kansikuvassa kaksi ravihevosta. Kuva monistuu päällekkäin.
Palkitut Julkaistu:

Repeämän kuvat on vuoden 2022 kauneimpia kirjoja

Suomen kirjataiteen komitea on valinnut Repeämän kuvat vuoden 2022 kauneimpien kirjojen joukkoon.
Maarit Karppinen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Ohutkalvoteknologian tutkimiseen merkittävä rahoitus – kehitettäviä materiaaleja voidaan hyödyntää esimerkiksi energian varastoinnissa

Uusia ohutkalvomateriaaleja kehitetään vauhdilla esimerkiksi energian varastointiin tai tiedonhallintaan käytettäviin sovelluksiin.