Uutiset

Työelämäprofessori Marjo Keiramo tuo radikaalia luovuutta laivasuunnittelun opintoihin

Suuret kelluvat alustat, kuten risteilylaivat, ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, joiden suunnittelussa ja kehittämisessä tarvitaan ennakkoluulottomuutta, yhteistyötä, verkostoja – ja radikaalia luovuutta.
Työelämäprofessori Marjo Keiramo

Lokakuussa 2022 työelämäprofessorina aloittaneen TkT Marjo Keiramon alana on radikaali luovuus laivasuunnittelussa. Hänellä on pitkä kokemus risteilyalusten suunnittelusta ja selkeä näkemys siitä, minkälaista osaamista Suomen laivanrakennusteollisuus tarvitsee menestyäkseen.

Radikaali luovuus on yksi Aalto-yliopiston strategian kolmesta läpileikkaavasta teemasta. Sen tarkoitus on rohkaista rikkomaan rajoja ja luomaan uusia näkökulmia. Luovuus ja kyky omaksua nopeasti uusia toimintatapoja on olennaisen tärkeää myös muille organisaatioille, kuten telakoille.

Aalto-yliopiston laivasuunnittelun koulutusohjelman menestys pohjautuu monialaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön ja opiskelijoiden kannustamiseen luovuuteen. Ohjelman kautta alalle syntyy uutta osaamista ja menestystä. Tekniikan tohtorit ovat jo tavallinen näky alan yrityksissä, joihin he tuovat erikoisosaamistaan.

Miten radikaali luovuus näkyy laivasuunnittelussa?

"Radikaali luovuus on taitoa ideoida ja suunnitella ratkaisuja, jotka parantavat laivan ominaisuuksia, käytettävyyttä ja asiakaskokemusta. Laivasuunnittelussa radikaali luovuus vaatii hyvien yhteistyötaitojen lisäksi myös korkeaa riskinottokykyä, joustavuutta ja sinnikkyyttä", toteaa Marjo Keiramo. 

"Meyerin Turun telakalla parhaillaan rakenteilla oleva Icon of the Seas -risteilyalus sisältää monia radikaaleja arkkitehtonisia ja teknisiä ratkaisuja, jotka ovat syntyneet luovan yhteisöllisen suunnittelutyön myötä. Laivasuunnittelussa luovuus on vahvasti yhteisöllinen ja eteenpäin luotsaava voima." 

Voiko radikaalia luovuutta opettaa?

Luovuus laivasuunnittelussa on koko ekosysteemin osallistavaa kehitys- ja suunnittelutyötä, ongelmien ratkaisua ja jatkuvaa pyrkimystä kohti parempia ratkaisuja. 

"Aallossa tulevien laivasuunnittelijoiden opintojaksoihin sisältyy muun muassa matkustajalaivan suunnitteluprojekti, jossa opitaan yhteisöllisiä suunnittelumenetelmiä ja niiden ohjaamista. Projektin aikana opiskelijat suunnittelevat tulevaisuuden matkustaja-aluksen ja pääsevät myös esittelemään projektejaan alan yrityksille. Luovat taidot ovat keskiössä, ja samalla opitaan yhdessä tekemisen taitoja sekä uusien työkalujen käyttöä." 

"Ensimmäiset hahmotelmat ovat usein käsin piirrettyjä taideteoksia. Suunnittelu- ja muotoiluajattelua oppimalla ja soveltamalla opiskelijat kykenevät edistämään muutosta ja ratkomaan luovalla lähestymistavalla haastaviakin ongelmia. Projektityöt kehittävätkin opiskelijoiden taitoja suunnitella, organisoida, johtaa ja toteuttaa onnistuneita projekteja tekniikan alalla.

Miten opiskelijat löytävät omat vahvuutensa ja suuntansa risteilylaivojen monipuolisessa maailmassa? 

"Jo opiskeluaikana toteutettavat monialaiset suunnitteluprojektit antavat opiskelijoille mahdollisuuden ymmärtää, kontekstualisoida ja analysoida laivasuunnittelua ja arvioida mahdollisia tulevia urapolkuja. Projektien myötä opiskelijat tutustuvat laajasti laivasuunnittelun ja –rakentamisen yhteisöön ja pääsevät verkostoitumaan jo opiskeluaikana. Alan verkostojen kautta löytyvät yleensä ensimmäiset kesätyöpaikat, ja myös diplomityöt tehdään usein tulevan työnantajan ohjaamina."

"Meriteollisuus ja erityisesti laivanrakennusala on tunnettu yhteisöllisyydestään ja tarjoaa monia erilaisia ja kansainvälisiä uramahdollisuuksia telakoilla, varustamoissa, luokitus- ja tutkimuslaitoksissa sekä monissa verkoston teollisuusyrityksissä."

Työelämäprofessori tuo pitkän kokemuksensa opiskelijoiden käyttöön

TkT Marjo Keiramo nimitettiin työelämäprofessoriksi Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakouluun, konetekniikan laitokselle 1.10.2022–30.9.2024 väliselle ajalle. Professuurin ala on radikaali luovuus laivasuunnittelussa. Hän jatkaa samalla päätyössään Meyer Turku Oy:n myynti- ja suunnittelujohtajana.

Hän väitteli Aalto-yliopistossa vuonna 2021 meritekniikan alalta. Väitöskirja, Pathways of the creative journey - Signifiance of a cruise ship concept design, käsitteli risteilylaivan konseptisuunnittelua.

Keiramolla on parinkymmenen vuoden kokemus alan kansainvälisistä tehtävistä. Vuodesta 2000 lähtien hän on työskennellyt erilaisissa johtotehtävissä useissa alan yrityksissä; Kvaerner Masa-Yards, Aker Yards, STX Europe ja Baltic Yachts ja Royal Caribbean Group. Keiramon laaja kokemus risteilyalusten yhteisöllisistä konseptisuunnitteluprosesseista sisältää monia maailman suurimpia aluksia, kuten Voyager-, Freedom-, Oasis-, ja Icon-luokan risteilyalukset sekä Mein Schiff -laivat. 

Yhteystiedot

Työelämäprofessori Marjo Keiramo
puh. 040 744 7683
[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Henkilökuva Minna Tuusasta
Nimitykset Julkaistu:

Minna Tuusa Aalto ARTSin henkilöstöpäälliköksi

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaani Tuomas Auvinen on nimittänyt HR partner Minna Tuusan koulun HR-päälliköksi 1.6.2024 alkaen.
logo
Nimitykset Julkaistu:

Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen uusi johto

Professori Lauri Rautkari on nimitetty laitosjohtajaksi ja professorit Tiina Nypelö ja Mauri Kostiainen varalaitosjohtajiksi Biotuotteiden ja biotekniikan laitokselle ajalle 1.5.2024-31.12.2025.
Min-Kyu Paek
Nimitykset Julkaistu:

Min-Kyu Paek on nimitetty määräaikaiseen apulaisprofessorin tehtävään Kemian tekniikan ja metallurgian laitokselle

Min-Kyu Paek on nimitetty määräaikaiseen apulaisprofessorin tehtävään Kemian tekniikan ja metallurgian laitokselle.
Sinipaitainen nainen, jolla on lyhyet tummat hiukset ja tummasankaiset silmälasit
Nimitykset Julkaistu:

Työelämäprofessori Pia Hannukainen: ”Uskon muotoilun voimaan jatkossakin”

Hannukaisen mielestä on tärkeää, että yrityksissä on osaavia muotoilijoita ja muotoilijoiksi valmistuvilla riittävä osaaminen työelämän tarpeisiin.