Uutiset

Tohtoriopiskelija Solip Parkin artikkeli saa kunniamaininnan CHI 2024 -konferenssissa

Tohtoriopiskelija Solip Parkin artikkeli on hiljattain herättänyt huomiota arvostetussa CHI 2024 -konferenssissa, saaden kunniamaininnan. Tämä tunnustus myönnettiin noin 4 000 konferenssiartikkelin joukosta parhaille 5 prosentille.
Sarjakuvamainen kuvituskuva Solip Parkin tutkimusmenetelmistä

Artikkeli keskittyy "Game Expats Story (GES)" -projektiin, jossa kuvataan Solipin tutkimusmenetelmää, joka hyödyntää laadullista pitkittäistutkimusta (QLR) ja taiteellista tutkimusta (ABR) pelitutkimuksen kontekstissa. Tutkimus keskittyy erityisesti maahanmuuttajataustaisiin pelinkehittäjiin (game expats) Suomessa vuosina 2020–2023. Projektissa luotiin sarjakuvataidetta osana laadullisen aineiston analyysia, mikä oli avainasemassa osallistujien osallistamisessa ja säilyttämisasteen maksimoinnissa monivuotisen hankkeen aikana.

Tulokset viittaavat siihen, että QLR-ABR-menetelmä hyödyttää pelitutkimusta, sillä se vaikuttaa myönteisesti tutkijan pitkittäistiedon abstraktioihin ja osallistujien jatkuvaan sitoutumiseen, ja sitoutumisaste on korkea, 89 prosenttia.

Taiteen luomisen sisällyttäminen laadullisen datan analyysiin ei ainoastaan täydentänyt tutkijan abstraktioita vaan toimi myös tehokkaana viestintä- ja muistityökaluna tutkimushenkilöiden kanssa pitkän projektin aikana. Tutkimuksen tulokset osoittavat taiteellisten menetelmien integroinnin potentiaalin rikastuttaa pelinkehityksen etnografista tutkimusta sekä valottaa pelialan maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden käytäntöjä.

Solip Parkin artikkelin kunniamaininta CHI 2024 -konferenssissa korostaa erityisesti taiteeseen pohjautuvien tutkimusmenetelmien keskeistä roolia ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen ymmärtämisessä pelinkehityksen kontekstissa. 

Lähteet:

Solip Park, Perttu Hämäläinen, and Annakaisa Kultima. 2024. Comic-making to Study Game-making: Using Comics in Qualitative Longitudinal Research on Game Development. In Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ’24), May 11–16, 2024, Honolulu, HI, USA. ACM, New York, NY, USA, 11 pages. https://doi.org/10.1145/3613904.3642275

Linkki Solip Parkin esitelmään CHI 2024-konferenssissa (englanniksi): https://www.youtube.com/watch?v=HZtnx3AWnJM&ab_channel=ACMSIGCHI

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Kaksi mieshenkilöä juhlapuvuissa kiltalippujen edessä
Palkinnot ja tunnustukset, Yliopisto Julkaistu:

68 tohtoria ja viisi kunniatohtoria – katso kuvat tekniikan alan tohtoripromootiosta

Vuoden 2024 tekniikan alan juhlallinen tohtoripromootio järjestettiin pe 14.6. Dipolissa.
Joukko ihmisiä kävelee Lehmuskujaa pitkin kesällä
Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Vahva kokonaistulos: Suomen Akatemialta 27,5 miljoonaa euroa tutkimukseen

Akatemiatutkija- ja akatemiahankerahoituksen sai yhteensä 52 aaltolaista. Aalto-yliopistolle myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan 27,5 miljoonaa euroa.
Aallon logo talon katolla
Nimitykset Julkaistu:

Neljä uutta professoria Insinööritieteiden korkeakouluun

Työelämäprofessorit Hannele Holttinen ja Teemu Manderbacka sekä apulaisprofessorit Mikko Suominen ja Risto Ojala nimitettiin professorien urapolulle tammi-kesäkuun 2024 aikana.
A logo. Photo: Mikko Raskinen
Nimitykset, Yhteistyö Julkaistu:

Kolme uutta professoria Sähkötekniikan korkeakouluun

Apulaisprofessorit Gopika Premsankar ja Johannes Arend sekä associate professori Marko Kosunen nimitettiin professorien urapolulle tammi-kesäkuun 2024 aikana.