Uutiset

Tekstiretriitit tutkimusraportoinnista suomeksi tohtoriopiskelijoille

Virtualisesti toteutettavassaa tekstiretriitin workshop-tyyppisessä työskentelyssä perustana ovat yhteisölliset, keskitetyt kirjoittamiskokoontumiset (5 kertaa). Ne sisältävät myös tärkeitä tietoiskuja asioista, jotka tunnetusti ja tiedetysti ovat keskeisimpiä ja samalla haasteellisimpia tutkimusteksteissä.

Syyslukukauden alkupuolella (torstaisin 14.9.–12.10.2023, klo 15.15–19.45) järjestetään Aalto-yliopiston tohtoriopiskelijoille suunnattu erityiskurssi tieteellisestä kirjoittamisesta, tutkimusraportoinnista (3 op). Kurssi toteutetaan etänä Teamsissa. Sisu-järjestelmästä se löytyy nimellä ”Tutkimusraportoinnin tekstiretriitit tohtoriopiskelijoille”, koodilla LC-L1018.

Tekstiretriittivalmennuksessa kirjoittaminen asiantuntijatyönä kytketään kokonaisvaltaisesti opinnäyt-teen tekoon ja tutkivaan työhön. Tekstiretriitin workshop-tyyppisessä työskentelyssä perustana ovat yhteisölliset, keskitetyt kirjoittamiskokoontumiset (5 kertaa). Ne sisältävät myös tärkeitä tietoiskuja asioista, jotka tunnetusti ja tiedetysti ovat keskeisimpiä ja samalla haasteellisimpia tutkimusteksteissä.  

Tekstiretriitit koordinoi ja niitä fasilitoi kurssin vastuuopettajana tiede- ja tutkimusviestinnän asiantuntija Sonja Kniivilä Aallon Tohtorinkoulutuspalveluista. Sonja on ollut kirjoittamassa aihealueesta teoksen ”Tiede ja teksti”. Viimeisin eli 3. painos teoksesta ilmestyi vuonna 2017 [2012, 2007]. Sonja on ohjannut, opettanut sekä kehittänyt pitkään poikkitieteisellä kentällä asiantuntijaviestintää, erityisesti tiede- ja tutkimusviestintää. 

Tutkimusviestinnän valmennuksessa käsitellään tietoiskuluonteisesti ja myös harjoituksin erityisesti alla esiteltyjä aiheita. Ne liittyvät keskeisesti opinnäytetyöskentelyyn, tieteelliseen kirjoittamiseen ja tutkimustekstin laatimiseen.   

A. Toiminnalliset taidot kurssin keskiössä

 • tutkivan työprosessin haasteitten käsitteleminen ja esteitten voittaminen 
 • tiedonhaun tehostaminen 
 • tutkimuksellisen syvälukutaidon kehittäminen 
 • prosessikirjoittamisen hyödyntäminen taitavasti ja tehokkaasti
 • tutkimustekstin kehittäminen tasokkaaksi kirjoittajan itsereflektion avulla
 • muiden kirjoittamien tutkimustekstien analysoiminen ja kehittämispalautteen antaminen niihin (opponointi)
 • oman tieteenalan tekstin laatiminen ja jäsentäminen analyyttisesti, argumentoivasti ja johdonmukaisesti 
 • oman tieteenalan tutkimustyön erityishaasteitten hahmottaminen 
 • selkeän, tiiviin ja havainnollisen asiantuntijatekstin kirjoittaminen (asiantuntijan syvällinen kirjoitustaito)

B. Kurssin tiedolliset ydinsisällöt: tieteellisen tekstin leimalliset piirteet

 • tieteellisen tekstin oleelliset rakenneasiat tekstin eri tasoilla (esim. IMARD-rakenne, CARS-malli, Swalesin johdannon ja Dudley-Evansin päätännön mallit; idea- ja tukivirketekniikan käyttö tutkimus-raportoinnissa) 
 • tieteellisen tekstin juonellisuus; asiasisällön kuljettaminen erilaisilla loogis-analyyttisillä rakennevaihtoehdoilla
 • taitava tietolähteiden käyttö ja referointi sekä oikeaoppiset, selkeät viittauskäytännöt  
 • argumentoinnin kielelliset keinot
 • käsitteiden ja erikoisterminologian käyttö 
 • tyypilliset haasteet tutkimusraportoinnin tekstin- ja kielenhuollossa

Mukaan tekstiretriittityöskentelyyn voi ilman muuta tulla, olipa opinnäytteen työkielenä sitten englanti tai suomi. Opetuskielenä kurssilla on suomi. 

Oppiaineen luonteen ja työskentelytapojen vuoksi kurssin virallinen suorittaminen (3 op) edellyttää säännöllistä mukana oloa (80 %) järjestetyissä yhteiskokoontumisissa Teamsissa. Mahdollisen ylimääräisen poissaolon voi kuitenkin korvata asianmukaisesti erillistehtävällä. 

 Virtuaaliseen tekstiretriittiin kokoonnutaan seuraavasti:

 • ke 14.09.2022, klo 15.15–19.45
 • ke 21.09.2022, klo 15.15–19.45
 • ke 28.09.2022, klo 15.15–19.45
 • ke 05.10.2022, klo 15.15–19.45
 • ke 12.10.2022, klo 15.15–19.45
 • henkilökohtainen mentorointikeskustelu: omakohtaistentutkimusviestintäasioitten ym. tarkastelua opettajan kanssa Teamsissa

Kurssille ilmoittaudutaan Sisussa sekä mielellään myös suoraan Sonjalle ([email protected]). Hän toimii valmennuksen fasilitaattorina ja opettajana.

Tapaamisiin virtuaalisessa tekstiretriitissä tutkivan työn ja siitä raportoinnin äärellä – tervetuloa mukaan yhteisiin tutkijakokoontumisiin!

Anna palautetta sivusta

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Student guide illustration, language and communications studies
Opinnot Julkaistu:

Kieliä, kulttuuria ja viestintää elokuussa

Kielikeskuksessa on kesällä taas tarjolla kielten, kulttuurin ja viestinnän kursseja.
Aalto-wide sustainability minor logo
Opinnot Julkaistu:

Uusi monialainen sivuaine Luonnonvarojen kestävä käyttö käynnistyy Aallossa

Aalto tarjoaa uuden monitieteisen sivuaineen, Luonnonvarojen kestävä käyttö, joka on nyt valmis lisättäväksi opintosuunnitelmaasi!
Opiskelijan opas uutinen, kuvitus
Opinnot Julkaistu:

Lukuvuosi-ilmoittautuminen lukuvuodelle 2024 - 2025

Lukuvuoden 2024 – 2025 varsinainen ilmoittautumisaika alkoi 2.5.2024.
Student Guide illustration, news items
Opinnot Julkaistu:

Oletko aloittamassa maisteriopinnot ELECissä syksyllä 2024?

Tervetuloa osallistumaan maisteriohjelmien uusien opiskelijoiden tapahtumiin orientaatioviikolla! Vaikka olet suorittanut jo kanditutkintosi Aallossa, nämä tapahtumat on suunnattu myös sinulle.