Uutiset

Suunnittelu apuna sujuvan tiedonhaun edistämisessä

Kuukauden väitös: Khalil Klouchen tutkimus on ihmisen ja koneen välisen vuorovaikutuksen alalta ja se käsittelee hakukoneita ja uusien interaktiivisten menetelmien tuomia hyötyjä tiedonhaussa.
tummatukkainen mies hymyilee kuvassa

Mitä tutkimuksesi käsittelee?

Hakukoneet – kuten Google Search – joita nykyisin käytämme tiedonhakuun verkossa, ovat todella tehokkaita, kun tehtävät ovat yksinkertaisia. Tällaisia ovat vaikkapa täsmällisen kysymyksen esittäminen tai ennalta tutun asian etsiminen uudelleen.

Tapa, jolla hakukoneet vastaavat pyyntöihimme – tuomalla meille kymmenen sinistä linkkiä, joita olemme tottuneet pitämään luotettavina noin vain – ei kuitenkaan tuo käyttöömme kaikkea mielenkiintoista tietoa hakemastamme asiasta ja siten tarjoa kattavaa kokonaiskuvaa, vaan niiden avulla saadaan pikemminkin vain hakukoneen muodostama vastaus, joka ei ole välttämättä täydellinen hakijan informaatiotarpeeseen nähden. Tämän seurauksena käsityksemme tietystä aiheesta saattaa vääristyä.

Selvitän tutkimuksessani, miten konkreettisen etsimisen käytäntöjä ja piirteitä voidaan siirtää palvelemaan tiedonhakua ja suunnittelen vuorovaikutteisia tekniikoita, joissa hyödynnetään tiedon organisoinnin uusinta uutta eli verkkosisällöstä johdettuja kokonaisuuksia ja semanttisia suhteita.

Tavoitteena pidän sitä, että tieto olisi tutkittavaa, ja tutkittavuudella tarkoitan tilan ominaisuutta, joka mahdollistaa ihmisille siihen tutustumisen liikkeen ja tutkimisen kautta. Määrittelen tutkittavuudelle kolme ominaisuutta, suunnan, orientaation ja jatkuvuuden, joita käytän suunnittelun vetureina erilaisten prototyyppien ja käyttäjäkokeilujen kehittämisessä.

Mikä siinä on tärkeää?

Päinvastoin kuin fyysinen tila, joka on melko johdonmukaisesti samanlaista kaikkialla, tietomme saamme pieninä palasina erilaisista lähteistä ja ympäristöistä, joiden välinen vuorovaikutus on rajallista. Tällä tarkoitan tietoja, joita meillä on sosiaalisissa verkostoissa, sähköpostiviesteissä, verkkosivuilla ja eri sovelluksissa, mutta myös tietoja, joita saamme keskustellessamme jonkun kanssa.

Näiden yhteensopimattomien ympäristöjen muuttaminen yhdeksi yhtenäiseksi tilaksi on tavoite, josta käytän tutkimuksessani nimitystä ”jatkuvuusperiaate”. Tätä silmällä pitäen ehdotan, että ”älykkäitä” tekniikoita, joiden avulla yleensä vain epäsuorasti suositellaan käyttäjille kiinnostavaa tietoa, hyödynnettäisiin myös eri tehtävistä ja ympäristöistä saamamme tiedon havaitsemiseen ja sujuvaan siirtämiseen sovelluksesta toiseen.

Miten tutkimustasi voidaan hyödyntää?

Tutkimukseni tavoitteena ei ole kehittää kilpailijaa Googlelle, vaan määritellä tiedonhaulle vaihtoehtoinen paradigma sellaisten suunnitteluperiaatteiden laatimiseksi, joita voitaisiin soveltaa monenlaisiin tulevaisuuden tiedonkäsittelyn välineisiin, ja tulevaisuuden monissa järjestelmissä käyttökelpoisten tekniikoiden luomiseksi.

Käyttäjille voi syntyä uusia odotuksia, jotka liittyvät vuorovaikutukseen tiedon kanssa: he valitsevat ehkä pelkkien hakujen tekemisen sijaan laajemman suunnan tai etsivät tarkoituksenmukaisia kokonaisnäkymiä kapeiden katsausten sijaan, tai ehkä heitä kiinnostaa yksittäisten hakuistuntojen sijaan yhtenäinen hakutila, jossa tunnettuuden, aistinvaraisuuden ja yhteistyön mahdollisuudet paranevat.

Tutkimusprosessiini kuului laaja osuus muotoilututkimusta, ja ehdotan työssäni erilaisia vuorovaikutustekniikoita, joista on todistettavasti hyötyä tiedonhaun näkökulmasta ja jotka yhdessä määrittelevät vaihtoehtoisen paradigman tulevaisuuden tietokäytännöille.

Khalil Klouchen väitöskirja Explorable Information Spaces – Designing Entity Afordances for Fluid Information Exploration tarkastettiinAalto-yliopistossa 5.12.2019.

Lisätietoa:

Khalil Klouche, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, [email protected]

 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Annika Järvelin and Hanna Castrén-Niemi have spent three weeks at three different clinics in Helsinki. Photo: Otto Olavinen, Biodesign.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Neuvola täyttää sata vuotta – tutkijat selvittävät, miten neuvolan seuraavan vuosisadan tarpeisiin voitaisiin vastata terveysteknologiaa hyödyntäen

Tutkijat selvittävät sitä, miten neuvolan seuraavan vuosisadan tarpeisiin voitaisiin vastata Stanfordin yliopistosta lähtöisin olevien Biodesign-menetelmien keinoin.
Elias Rantapuska, photo by Evelin Kask
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

OP Ryhmän Tutkimussäätiöltä 1,2 miljoonaa euroa kolmen suomalaisyliopiston tutkimushankkeelle

Laadukasta tutkimusta ei synny ilman kallista tutkimusdataa ja ihmisiä, toteaa rahoitusalan ja rahoitusinstituutioiden tutkimushanketta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa johtava professori Elias Rantapuska.
students and a book shelf
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Välillisten verojen rooli kasvaa globaalisti

Välillisten verojen tarkoitus on paitsi fiskaalinen eli varojen kerääminen valtion kassaan, myös kulutuksen ohjaaminen halutulla tavalla joko keppiä tai porkkanaa käyttäen.
Professori Monika Österberg.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Professori Monika Österbergin tiimille Vaikuttavuussäätiön rahoitus biopohjaisten pakkausmateriaalien kehittämiseen

Kemian tekniikan korkeakoulun professori Monika Österbergin tiimin saamassa rahoituksessa Aalto-yliopisto ja Kemira tutkivat mahdollisuuksia kehittää täysin biopohjaisia pakkausmateriaaleja ja vähentää näin muovin käyttöä pakkausteollisuudessa.