Uutiset

Suunnittelu apuna sujuvan tiedonhaun edistämisessä

Kuukauden väitös: Khalil Klouchen tutkimus on ihmisen ja koneen välisen vuorovaikutuksen alalta ja se käsittelee hakukoneita ja uusien interaktiivisten menetelmien tuomia hyötyjä tiedonhaussa.
tummatukkainen mies hymyilee kuvassa

Mitä tutkimuksesi käsittelee?

Hakukoneet – kuten Google Search – joita nykyisin käytämme tiedonhakuun verkossa, ovat todella tehokkaita, kun tehtävät ovat yksinkertaisia. Tällaisia ovat vaikkapa täsmällisen kysymyksen esittäminen tai ennalta tutun asian etsiminen uudelleen.

Tapa, jolla hakukoneet vastaavat pyyntöihimme – tuomalla meille kymmenen sinistä linkkiä, joita olemme tottuneet pitämään luotettavina noin vain – ei kuitenkaan tuo käyttöömme kaikkea mielenkiintoista tietoa hakemastamme asiasta ja siten tarjoa kattavaa kokonaiskuvaa, vaan niiden avulla saadaan pikemminkin vain hakukoneen muodostama vastaus, joka ei ole välttämättä täydellinen hakijan informaatiotarpeeseen nähden. Tämän seurauksena käsityksemme tietystä aiheesta saattaa vääristyä.

Selvitän tutkimuksessani, miten konkreettisen etsimisen käytäntöjä ja piirteitä voidaan siirtää palvelemaan tiedonhakua ja suunnittelen vuorovaikutteisia tekniikoita, joissa hyödynnetään tiedon organisoinnin uusinta uutta eli verkkosisällöstä johdettuja kokonaisuuksia ja semanttisia suhteita.

Tavoitteena pidän sitä, että tieto olisi tutkittavaa, ja tutkittavuudella tarkoitan tilan ominaisuutta, joka mahdollistaa ihmisille siihen tutustumisen liikkeen ja tutkimisen kautta. Määrittelen tutkittavuudelle kolme ominaisuutta, suunnan, orientaation ja jatkuvuuden, joita käytän suunnittelun vetureina erilaisten prototyyppien ja käyttäjäkokeilujen kehittämisessä.

Mikä siinä on tärkeää?

Päinvastoin kuin fyysinen tila, joka on melko johdonmukaisesti samanlaista kaikkialla, tietomme saamme pieninä palasina erilaisista lähteistä ja ympäristöistä, joiden välinen vuorovaikutus on rajallista. Tällä tarkoitan tietoja, joita meillä on sosiaalisissa verkostoissa, sähköpostiviesteissä, verkkosivuilla ja eri sovelluksissa, mutta myös tietoja, joita saamme keskustellessamme jonkun kanssa.

Näiden yhteensopimattomien ympäristöjen muuttaminen yhdeksi yhtenäiseksi tilaksi on tavoite, josta käytän tutkimuksessani nimitystä ”jatkuvuusperiaate”. Tätä silmällä pitäen ehdotan, että ”älykkäitä” tekniikoita, joiden avulla yleensä vain epäsuorasti suositellaan käyttäjille kiinnostavaa tietoa, hyödynnettäisiin myös eri tehtävistä ja ympäristöistä saamamme tiedon havaitsemiseen ja sujuvaan siirtämiseen sovelluksesta toiseen.

Miten tutkimustasi voidaan hyödyntää?

Tutkimukseni tavoitteena ei ole kehittää kilpailijaa Googlelle, vaan määritellä tiedonhaulle vaihtoehtoinen paradigma sellaisten suunnitteluperiaatteiden laatimiseksi, joita voitaisiin soveltaa monenlaisiin tulevaisuuden tiedonkäsittelyn välineisiin, ja tulevaisuuden monissa järjestelmissä käyttökelpoisten tekniikoiden luomiseksi.

Käyttäjille voi syntyä uusia odotuksia, jotka liittyvät vuorovaikutukseen tiedon kanssa: he valitsevat ehkä pelkkien hakujen tekemisen sijaan laajemman suunnan tai etsivät tarkoituksenmukaisia kokonaisnäkymiä kapeiden katsausten sijaan, tai ehkä heitä kiinnostaa yksittäisten hakuistuntojen sijaan yhtenäinen hakutila, jossa tunnettuuden, aistinvaraisuuden ja yhteistyön mahdollisuudet paranevat.

Tutkimusprosessiini kuului laaja osuus muotoilututkimusta, ja ehdotan työssäni erilaisia vuorovaikutustekniikoita, joista on todistettavasti hyötyä tiedonhaun näkökulmasta ja jotka yhdessä määrittelevät vaihtoehtoisen paradigman tulevaisuuden tietokäytännöille.

Khalil Klouchen väitöskirja Explorable Information Spaces – Designing Entity Afordances for Fluid Information Exploration tarkastettiinAalto-yliopistossa 5.12.2019.

Lisätietoa:

Khalil Klouche, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Publication icon
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Julkaisufoorumi hakee uusia panelisteja kaudelle 2025-2028

Jos olet kiinnostunut ryhtymään Julkaisufoorumin panelistiksi, hae tehtävään 15.6.2024 mennessä.
Vihreän siirtymän rakentajat
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Uusi podcast: Vihreän siirtymän rakentajat

Vihreän siirtymän toteuttamisessa kiinteistöala on avainasemassa. Talotekniikka on sen vaikuttavin keino torjua ilmastonmuutosta ja vastata EU:n kiristyviin energiavaatimuksiin. Uusi Vihreän siirtymän rakentajat - podcast tuo esiin talotekniikan tutkijoita, kehittäjiä ja toteuttajia, jotka jakavat näkemyksiään ja ideoitaan matkalla kohti kestävämpää kiinteistö- ja rakennusalaa.
Tekstiilikemia-tutkimusryhmä
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Vihreämpiä, turvallisempia ja innovatiivisempia tekstiilejä

Professori Ali Tehrani ja hänen tutkimusryhmänsä keskittyvät johonkin meille kaikille hyvin tuttuun - tekstiileihin.
XX
Kampus Julkaistu:

PechaKucha- tilaisuus tarjosi Sähkötekniikan korkeakoulun tohtoriopiskelijoille uudenlaisen haasteen

Sähkötekniikan korkeakoulun ensimmäinen PechaKucha haastoi korkeakoulun tohtoriopiskelijat esittämään väitöskirjansa aiheet kuudessa minuutissa. Tilaisuus järjestettiin keskiviikkona 22. toukokuuta Otaniemen A Gridissä.