Uutiset

Suunnittelu apuna sujuvan tiedonhaun edistämisessä

Kuukauden väitös: Khalil Klouchen tutkimus on ihmisen ja koneen välisen vuorovaikutuksen alalta ja se käsittelee hakukoneita ja uusien interaktiivisten menetelmien tuomia hyötyjä tiedonhaussa.
tummatukkainen mies hymyilee kuvassa

Mitä tutkimuksesi käsittelee?

Hakukoneet – kuten Google Search – joita nykyisin käytämme tiedonhakuun verkossa, ovat todella tehokkaita, kun tehtävät ovat yksinkertaisia. Tällaisia ovat vaikkapa täsmällisen kysymyksen esittäminen tai ennalta tutun asian etsiminen uudelleen.

Tapa, jolla hakukoneet vastaavat pyyntöihimme – tuomalla meille kymmenen sinistä linkkiä, joita olemme tottuneet pitämään luotettavina noin vain – ei kuitenkaan tuo käyttöömme kaikkea mielenkiintoista tietoa hakemastamme asiasta ja siten tarjoa kattavaa kokonaiskuvaa, vaan niiden avulla saadaan pikemminkin vain hakukoneen muodostama vastaus, joka ei ole välttämättä täydellinen hakijan informaatiotarpeeseen nähden. Tämän seurauksena käsityksemme tietystä aiheesta saattaa vääristyä.

Selvitän tutkimuksessani, miten konkreettisen etsimisen käytäntöjä ja piirteitä voidaan siirtää palvelemaan tiedonhakua ja suunnittelen vuorovaikutteisia tekniikoita, joissa hyödynnetään tiedon organisoinnin uusinta uutta eli verkkosisällöstä johdettuja kokonaisuuksia ja semanttisia suhteita.

Tavoitteena pidän sitä, että tieto olisi tutkittavaa, ja tutkittavuudella tarkoitan tilan ominaisuutta, joka mahdollistaa ihmisille siihen tutustumisen liikkeen ja tutkimisen kautta. Määrittelen tutkittavuudelle kolme ominaisuutta, suunnan, orientaation ja jatkuvuuden, joita käytän suunnittelun vetureina erilaisten prototyyppien ja käyttäjäkokeilujen kehittämisessä.

Mikä siinä on tärkeää?

Päinvastoin kuin fyysinen tila, joka on melko johdonmukaisesti samanlaista kaikkialla, tietomme saamme pieninä palasina erilaisista lähteistä ja ympäristöistä, joiden välinen vuorovaikutus on rajallista. Tällä tarkoitan tietoja, joita meillä on sosiaalisissa verkostoissa, sähköpostiviesteissä, verkkosivuilla ja eri sovelluksissa, mutta myös tietoja, joita saamme keskustellessamme jonkun kanssa.

Näiden yhteensopimattomien ympäristöjen muuttaminen yhdeksi yhtenäiseksi tilaksi on tavoite, josta käytän tutkimuksessani nimitystä ”jatkuvuusperiaate”. Tätä silmällä pitäen ehdotan, että ”älykkäitä” tekniikoita, joiden avulla yleensä vain epäsuorasti suositellaan käyttäjille kiinnostavaa tietoa, hyödynnettäisiin myös eri tehtävistä ja ympäristöistä saamamme tiedon havaitsemiseen ja sujuvaan siirtämiseen sovelluksesta toiseen.

Miten tutkimustasi voidaan hyödyntää?

Tutkimukseni tavoitteena ei ole kehittää kilpailijaa Googlelle, vaan määritellä tiedonhaulle vaihtoehtoinen paradigma sellaisten suunnitteluperiaatteiden laatimiseksi, joita voitaisiin soveltaa monenlaisiin tulevaisuuden tiedonkäsittelyn välineisiin, ja tulevaisuuden monissa järjestelmissä käyttökelpoisten tekniikoiden luomiseksi.

Käyttäjille voi syntyä uusia odotuksia, jotka liittyvät vuorovaikutukseen tiedon kanssa: he valitsevat ehkä pelkkien hakujen tekemisen sijaan laajemman suunnan tai etsivät tarkoituksenmukaisia kokonaisnäkymiä kapeiden katsausten sijaan, tai ehkä heitä kiinnostaa yksittäisten hakuistuntojen sijaan yhtenäinen hakutila, jossa tunnettuuden, aistinvaraisuuden ja yhteistyön mahdollisuudet paranevat.

Tutkimusprosessiini kuului laaja osuus muotoilututkimusta, ja ehdotan työssäni erilaisia vuorovaikutustekniikoita, joista on todistettavasti hyötyä tiedonhaun näkökulmasta ja jotka yhdessä määrittelevät vaihtoehtoisen paradigman tulevaisuuden tietokäytännöille.

Khalil Klouchen väitöskirja Explorable Information Spaces – Designing Entity Afordances for Fluid Information Exploration tarkastettiinAalto-yliopistossa 5.12.2019.

Lisätietoa:

Khalil Klouche, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, [email protected]

 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Seinäplansseja ja kirjapöytiä näyttelytilasta.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aalto ARTS Booksissa juhlitaan 500:aa julkaistua teosta vuonna 2022

Aalto ARTS Books julkaisi 500. toimitetun teoksensa keväällä 2022. Juhla huipentuu toukokuussa Väreessä järjestettävään näyttelyyn, joka esittelee kustantamon toimintaa ja teoksia vuosien ajoilta.
Rulpa_Anna Aleksejeva in WantedDesign
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Wood Studio -kurssille menestystä WantedDesign New Yorkissa

Aalto-yliopisto osallistuu newyorkilaisen muotoilufoorumi WantedDesignin verkkonäyttelyyn. WantedDesign 2022 on sarja digitaalisia tapahtumia, jotka esittelevät laadukkaita muotoilu- ja suunnittelukonsepteja ympäri maailman. Mukana ovat myös maailman huippukoulut.
A portrait of Maria Sammalkorpi.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Novo Nordisk -säätiöltä tutkimusrahoitus Maria Sammalkorvelle laskennalliseen biosynteettisten materiaalien tutkimukseen

Senior Scientist Maria Sammalkorpi on saanut Novo Nordisk -säätiöltä erittäin kilpaillun Ascending Investigator 2022 -tutkimusrahoituksen. Myönnetyn rahoituksen suuruus on noin 9 miljoonaa Tanskan kruunua (1,2 miljoonaa euroa).
Two models wearing grey solar cell clothing.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutkijat kehittivät vaatteisiin näkymätöntä aurinkokennoteknologiaa, joka kestää konepesua

Tutkijat kehittivät tekstiileihin pesunkestävää aurinkokennoteknologiaa, joka voidaan myös piilottaa kankaan alle. Kennojen näkymättömyys suojaa niitä - ja tekee vaatteista houkuttelevampia, sanovat fysiikan ja muotoilun tutkijat. Lupaavia sovelluskohteita löytyy esimerkiksi työ- ja retkeilyvaatteista sekä valoon reagoivista verhoista.