Uutiset

Suomen Akatemialta rahoitusta CEMATin Venäjä-tutkimukseen

Suomen Akatemia ja Venäjän humanististen tieteiden rahasto ovat myöntäneet rahoituksen CEMATin ja Venäjän tiedeakatemian yhteishankkeelle

Suomen Akatemia ja Venäjän humanististen tieteiden rahasto ovat myöntäneet rahoituksen CEMATin ja Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskuksen Taloustieteen instituutin kolmivuotiselle yhteishankkeelle, jossa tutkitaan sääolojen vaikutusta Venäjän aluetalouksiin.

Hankkeen tavoitteena on analysoida alueellisten talousindikaattoreiden pohjalta, miten eri sääolot heijastuvat aluetalouksiin lyhyellä aikavälillä. Hankkeen painopisteenä on sääoloista suoraan riippuvainen maataloustuotanto, jolla on sekä välitön tulovaikutus maatalousvaltaisten alueiden talouteen että välillinen vaikutus kuluttajahintainflaatioon ja tätä kautta elintasoon alueilla.

Tutkimuksessa kootun empiirisen tiedon avulla mallinnetaan sääolojen vaikutusta alueiden talouskehitykseen pitkällä aikavälillä yhdistämällä se eri tyyppisiin ilmastoennusteskenaarioihin. Lisäksi toteutetaan sääoloiltaan eri tyyppisillä Venäjän alueilla tapaustutkimukset, joiden avulla paneudutaan sääolojen huomioimiseen aluetason päätöksenteossa.

Lisätietoja: Johtaja, Prof.Riitta Kosonen [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu