Uutiset

Suomalaisyritykset Intiassa: Asiakkaiden läheisyys sijaintipäätöksen taustalla

Intian talouskasvua ovat viimeisen vuosikymmenen ajan vauhdittaneet nopeasti kasvanut ulkomaankauppa ja ulkomaisten yritysten investoinnit.

Myös suomalaisyritykset ovat yhä kiinnostuneempia Intiasta: suomalaisten suorien investointien kanta Intiassa on 20-kertaistunut kymmenessä vuodessa. Yritysten näkökulmasta Intian toimintaympäristö on kuitenkin hyvin monimuotoinen. Intia on erilaisten kulttuurien, poliittisten järjestelmien ja talousrakenteiden mosaiikki, mikä vaikuttaa merkittävästi yritysten liiketoiminnan mahdollisuuksiin eri osavaltioissa. Taloudelliset erot alueiden välillä ja sisällä ovat suuria, ja vauraus, liiketoiminnan rakenne sekä investointi-ilmapiiri vaihtelevat huomattavasti alueittain. Koska myös infrastruktuuri ja yhteydet osavaltioiden välillä ovat usein heikot, sopivimman sijaintipaikan valinta on ulkomaisille yrityksille ratkaisevan tärkeää.

CEMATin tutkimuksessa Location factors of Finnish firms in India’s three business regions selvitettiin Intiassa toimivien suomalaisyritysten sijaintipäätöksen taustalla vaikuttavia tekijöitä sekä yritysten havaitsemia eroja Intian alueiden välillä. Tutkimuksessa haastateltiin Intiassa toimivien suomalaisyritysten johtoa koskien erityisesti Intian kolmea keskeistä talousaluetta, joissa valtaosa suomalaisyrityksistä toimii: pohjoisessa pääkaupunki Delhiä ja sen ympäristöä, lännessä Mumbaita ympäristöineen sekä eteläistä Intiaa, missä sijaitsevat mm. Bangalore ja Chennai. Alueet eroavat toisistaan selvästi mm. resurssien ja toimialarakenteiden osalta.

Suomalaisyritysten mukaan sijaintipäätökset Intiassa on tehty erityisesti asiakasyritysten läheisyyden perusteella. Toinen tärkeä tekijä on kohdealueen investointi-ilmapiiri, etenkin osavaltion tai alueen tarjoamat kannustimet, joilla ulkomaisia investointeja houkutellaan esimerkiksi ns. erityistalousalueille. Lisäksi yritykset pitävät tärkeänä toimivaa infrastruktuuria ja logistiikkaa, kuten lento- ja laivayhteyksiä, mikä mahdollistaa niin ihmisten kuin tavaroidenkin liikkumisen. Haastattelujen perusteella erityisesti IT- ja palvelualan yritykset painottavat myös osaavan työvoiman saatavuutta.

Delhi ja sitä ympäröivät alueet tarjoavat hyvän ponnahduslaudan suomalaisyritysten liiketoiminnalle Intiassa. Erityisesti sellaiset yritykset, jotka hyötyvät tiiviistä suhteista kansallisen tason ministeriöihin, valitsevat sijaintipaikaksi liittovaltion hallinnollisena keskuksena toimivan Delhin. Mumbain alue puolestaan tunnetaan perinteisenä liiketoiminnan keskuksena, josta löytyvät maan tärkein pörssi, monipuolinen teollisuusrakenne ja toimiva infrastruktuuri. Mumbain suhteellinen merkittävyys on kuitenkin hieman heikentynyt muiden alueiden talouskehityksen myötä, ja suomalaisyritysten liiketoiminta Mumbaissa hoituu ’tavanomaiseen tapaan’. Eteläiseen Intiaan on puolestaan syntynyt IT-alan yritysten keskittymä. Alue tarjoaa houkuttelevia investointikannustimia ja osaavaa työvoimaa tuotteensa globaaleille markkinoille vieville yrityksille.

Kettunen, E., Penttilä, A. & Kosonen, R. (2012)
Location factors of Finnish firms in India’s three business regions
CEMAT Papers 2/2012

Lisätietoa:
Johtaja, prof. Riitta Kosonen ja tutkimuspäällikkö Erja Kettunen-Matilainen, [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Nesteen polttoainejalostamon tankit Porvoossa
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Yhteistyö Aallon kanssa tuo Nesteelle merkittävää taloudellista hyötyä

Yhteistyön tuloksena Nesteen polttoainetutkimukseen tuotiin digitaalisia työkaluja perinteisen testaamisen rinnalle.
Laboratory work at the School of Chemical Engineering
Yhteistyö Julkaistu:

Tervetuloa Unite! Engineering Biology -verkostoitumistapahtumaan 11.9.2024

Tapahtuman tavoitteena on tuoda yhteen yhdeksän Unite!-allianssiin kuuluvan yliopiston tutkijat edistämään avainteknologioita ja kestäviä prosesseja.
Excellence-laatuleiman logo
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Aalto-yliopisto sai excellence-laatuleiman

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tunnustus myönnetään poikkeuksellisen laadukkaasta kehittämistyöstä.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Virtuaalinen kirjastokortti koekäytössä

Virtuaalinen kirjastokortti koekäytössä