Uutiset

Professori Agatino Rizzo: "Uskon, että monitieteinen yhteistyö on vahva innovaatioiden katalysaattori”

Kun kestävästä kehityksestä tulee yhä akuutimmin välttämätöntä, arkkitehdit ja suunnittelijat ovat valmiita ottamaan keskeisen roolin muutoksen ohjaamisessa, sanoo Aalto-yliopiston tuore yhdyskuntasuunnittelun professori.
Mies seisoo mustavalkokuvassa suuren vaalean rakennuksen pihalla Abu Dhabissa

Mitä professuurisi tarkoittaa?

"Siinä on kyse yhteiskunnan sosioekonomisen muutoksen käsittelystä fyysisen ja tilallisen suunnittelun näkökulmasta. Se tarkoittaa esimerkiksi vastaamista kysymyksiin, jotka liittyvät vihreän siirtymän, digitalisaation ja uusien osallistumismuotojen vaikutuksiin pienissä, keskisuurissa ja suurissa kaupungeissa.

Kun valtiot pyrkivät ohjaamaan siirtymää kohti kestävää yhteiskuntaa, työni tarkoituksena on selvittää, miten tämä siirtymä vaikuttaa kaupunkiemme fyysiseen ja alueelliseen rakenteeseen. Tässä keskeistä on arvioida, miten uusiutuvien energialähteiden integrointi, kiertotalouden periaatteet ja ympäristöystävällinen infrastruktuuri vaikuttavat yhdyskuntasuunnitteluun ja muokkaavat näin kaupunkiympäristöä parempaan suuntaan.

Tutkimme monipuolisesti, miten rakennettu ympäristömme pystyy vastaamaan talouden ja yhteiskunnan laajoihin muutoksiin. Tutustumalla tämän muutoksen monimutkaisuuteen tavoitteeni on edistää uuden tiedon luomista kaupunkiemme uudelleen suunnittelua ja korjaamista varten.”

Mikä toi sinut Aaltoon?  

"Olen kiinnostunut mahdollisuudesta työskennellä avoimessa, positiivisessa ja osallistavassa kansainvälisessä ympäristössä ja kehittää yhteistyötä pohjoismaisten ja muiden eurooppalaisten yliopistojen kanssa. Työskentely tällaisessa ympäristössä tarjoaa mahdollisuuden paitsi tuoda omaa asiantuntemustani ja näkemyksiäni, myös olla mukana yhteisössä, joka elää erilaisista taustoista tulevien henkilöiden ajatustenvaihdosta. Monimuotoisuus rikastuttaa akateemista keskustelua, edistää kulttuurien välistä ymmärrystä ja kehittää monipuolista lähestymistapaa monimutkaisten haasteiden ratkaisemiseen tutkimuksessa, opetuksessa ja yhteistyössä.

Lisäksi Aallon strateginen sijainti Pohjoismaissa ja sen yhteydet eri puolille Eurooppaa tarjoavat houkuttelevan alustan yhteistyön kehittämiselle ja vaalimiselle. Mahdollisuus toimia pohjoismaisten yliopistojen ja muiden arvostettujen laitosten samanhenkisten kollegojen kanssa eri puolilla Eurooppaa tarjoaa tilaisuuden laajentaa työni ulottuvuuksia. Mahdollisuus luoda tietoa yhdessä, jakaa kokemuksia ja vastata yhdessä kiireellisiin sosioekonomisiin ja alueellisiin haasteisiin näissä toisiinsa kytkeytyneissä akateemisissa verkostoissa oli todella kiehtova.”

Mitkä ovat urasi kohokohdat? 

"Väitöskirjani jälkeen sellainen on ollut etenkin akateeminen kokemukseni Malesiassa Kaakkois-Aasiassa ja Qatarissa Persianlahdella, joka antoi minulle mahdollisuuden uppoutua kaupunkidynamiikan monimutkaiseen kudokseen globaalin etelän kontekstissa. Tutkimukseni keskittyi nopeasti kaupungistuvien yhteiskuntien tarjoamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, ja sain syventyä ymmärtämään näitä alueita muokkaavia ainutlaatuisia sosioekonomisia, alueellisia ja ympäristöllisiä muutoksia.

Tämä kokemus ei ainoastaan laajentanut näkemystäni, vaan tutustutti minut myös täysin erilaisiin kaupunkien haasteisiin ja kaupungistumisen malleihin. Alueen erilaiset kulttuuriset, taloudelliset ja poliittiset maisemat tarjosivat hedelmällisen maaperän perusteelliselle tutkimukselle ja kriittiselle analyysille. Tämän tutkimuksen pohjalta syntyi hiljattain kirja nimeltä "Predatory Urbanism ", jossa analysoidaan kaupunkien muutosta niin sanotussa globaalissa etelässä. Mielestäni tämäntyyppinen tieto on tärkeää, jotta voimme ymmärtää paremmin myös globaalin pohjoisen kaupunkien nykyisiä ja tulevia haasteita.”

Työni tarkoitus on selvittää, miten siirtymä kohti kestävää yhteiskuntaa vaikuttaa kaupunkiemme fyysiseen ja alueelliseen rakenteeseen."

Professori Agatino Rizzo

Mitä tutkit ja miksi? 

”Pyrin työskentelemään aiheiden parissa, jotka ovat merkityksellisiä sekä itselleni että koko yhteiskunnalle. Siksi, että minulla on tarve ja pyrkimys luoda parempia kaupunkeja ja yhteiskuntia. Tämä tavoite ei ole vain tieteellinen pyrkimys, vaan henkilökohtainen kutsumus hyödyntää asiantuntemustani tavalla, joka vastaa asuinyhteisöjen tarpeisiin ja toiveisiin. Tutkimukseni toimii kanavana, jonka kautta yhdistän tietoa, oivalluksia ja innovatiivisia ideoita sekä uusia menetelmiä ja käsityksiä, jotka voivat parantaa kaupunkien elinoloja ja edistää sosiaalista osallisuutta ja kestävyyttä.

Minulla on henkilökohtainen mieltymys tutkimusaiheisiin, jotka laajentavat tietämystäni valtavirran suunnittelun ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa usein yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka eivät välttämättä ole suunnittelijoita, arkkitehtejä tai yhteiskuntatieteilijöitä. Uskon, että monitieteinen yhteistyö on vahva innovaatioiden katalysaattori, ja siksi pyrin aktiivisesti tekemään yhteistyötä sellaisten eri alojen edustajien kanssa, jotka tarjoavat ainutlaatuisia näkökulmia. Tämä yhteistyöhön perustuva eetos ei ainoastaan rikastuta omaa ymmärrystäni, vaan myös laajentaa tutkimusteni soveltamisalaa, mikä toivottavasti johtaa luoviin ja kokonaisvaltaisiin oivalluksiin.”

Mikä on juuri nyt ajankohtaista alallasi?

"Ajankohtainen ja kiehtova aihe alallani on uusien teknologioiden, kuten tekoälyn ja koneoppimisen, vaikutus suunnitteluun. Teknologian ja suunnittelukäytäntöjen taitekohta avaa uusia mahdollisuuksia, jotka saattavat muuttaa yhdyskuntasuunnittelijoiden roolia. Kun nämä teknologiat kehittyvät edelleen, ne avaavat uusia kysymyksiä demokratian ja yhdyskuntasuunnittelun rajapinnassa. Olen myös kiinnostunut tutkimaan, miten nämä teknologiat muuttavat suunnittelijoiden ja arkkitehtien roolia.”

Mitä odotuksia sinulla on alasi tulevaisuudesta? 

"Yksi tärkeimmistä odotuksistani keskittyy suunnittelijoiden roolin ja osaamisen perustavanlaatuiseen uudelleentarkasteluun isompien ja pienempien kaupunkien meneillään olevien energia- ja digitaalisten muutosten yhteydessä. Kun kestävyydestä tulee yhä akuutimmin välttämätöntä, arkkitehdit ja suunnittelijat ovat valmiita ottamaan keskeisen roolin tämän muutoksen ohjaamisessa.

Odotan myös, että akateemisessa maailmassa tuotetaan entistä tasapainoisempaa tietoa esimerkiksi etelän ja pohjoisen ja kaupunkien ja maaseudun välillä. Tämän pitäisi edistää globaalia ajatustenvaihtoa, joka kattaa sekä kaupunki- että maaseutukontekstit ja vahvistaa sellaisten alueiden ääntä, jotka ovat perinteisesti olleet aliedustettuina tieteellisessä keskustelussa. Tämä muutos johtaa vivahteikkaampaan ymmärrykseen kaupungistumisprosesseista, suunnitteluhaasteista ja innovatiivisista ratkaisuista erilaisissa sosioekonomisissa ja kulttuurisissa maisemissa. Se myös rohkaisee eri alueiden tutkijoiden välistä yhteistyötä, mikä edistää uutta tietoa, jolla käsitellään kaupunkien ja maaseudun monimutkaista vuorovaikutusta.”

Miksi yhdyskuntasuunnittelua kannattaa opiskella? 

"Me yhdyskuntasuunnittelijat autamme luomaan parempia elinympäristöjä ja osallistavampia, oikeudenmukaisempia ja kestävämpiä yhteiskuntia. Yhdyskuntasuunnittelun opiskelu tarjoaa ainutlaatuisen työkalupakin, jonka avulla voi muokata asuinympäristöjä. Yhdyskuntasuunnittelijoilla on kyky visioida, suunnitella ja toteuttaa tiloja, jotka ylittävät pelkän fyysisyyden – niistä tulee katalysaattoreita, jotka edistävät elinvoimaisia yhteisöjä ja vaalivat yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kun perehtyy kaupunkisuunnittelun kiemuroihin, saa tarvittavat tiedot, joiden avulla voi luoda ympäristöjä, joissa moninaisuus on läsnä ja joissa ihmiset kaikilta elämänaloilta voivat kukoistaa, elää rinnakkain ja tuoda merkittävän panoksensa yhteiskuntaan.”

Mikä muu sinua kiinnostaa?  

"Akateemisen alan ulkopuolella olen utelias avaruutta kohtaan, sen valtavista laajuuksista ja kiehtovasta matkasta avaruuden tutkimiseksi. Tätä kiinnostusta ruokkii luontainen haluni uskaltautua tuntemattomaan – olen kiinnostunut myös matkustamisesta ja kartoittamattomille alueille sukeltamisesta. Lisäksi minua kiinnostaa tieteiskirjallisuus, joka lisää spekulatiivista ihmetystä yhteiskunnan edessä oleviin mahdollisuuksiin.”

Mies aurinkolasit päässään hymyilee kameralle selfie-kuvassa, taustalla näkymä Roomassa

Faktalaatikko: Kuka?   

Tehtävä: Yhdyskuntasuunnittelun professori Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa  

Tausta: Italiasta kotoisin oleva arkkitehti ja insinööri, asunut Ruotsissa 10 vuotta

Ikä: 43 vuotta 

Perhe: Vaimo ja pieni tytär 

Harrastukset: Perheen kanssa ajan viettäminen, hiihtäminen, kävely, uiminen

Yhteystiedot: 

Yhdyskuntasuunnittelun professori Agatino Rizzo, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, [email protected], 0504492811

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

pohjallinen pdp-gaalassa
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Opiskelijaprojekti synnytti innovaation: Kengän sisäpohjat syntyvät muovin sijaan kompostoituvasta puuvaahdosta

Aalto-yliopiston opiskelijat kehittivät kestävän sisäpohjan prototyypin, joka taipuu, kestää kosteutta ja tuntuu pehmeältä ihoa vasten. Suomalainen kenkäyritys VIBAe lähtee syksyllä testaamaan materiaalia käyttäjillä.
Tummatukkainen nainen tummassa asussa, taustalla kesäinen Otaniemi
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Satu Lähteenoja: ”Kestävyysmurroksen edistämiseen tarvitaan tulevaisuusajattelua ja yhteissuunnittelua”

Minä väitän -sarjassamme Satu Lähteenoja osoittaa, että yhteissuunnitteluun perustuva murrosareena-menetelmä lisää hallinnon ja päättäjien ymmärrystä systeemisestä muutoksesta ja auttaa ajattelemaan pidemmälle tulevaisuuteen.
Jar full of coins representing Unite! Seed Fund.
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Hae Unite!-yliopistoallianssin siemenrahaa opetusyhteistyön edistämiseksi

Siemenrahalla edistetään vaihto-opintokokonaisuuksien luomista Unite-yliopistojen välillä. Allianssiin kuuluu Aallon lisäksi kahdeksan muuta eurooppalaista yliopistoa.
Aalto-yliopisto Junior teknologiatyöpaja
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Automaatiosäätiöltä lahjoitus Aalto-yliopisto Juniorille

Automaatiosäätiö lahjoittaa 20 000 euroa Aalto-yliopisto Juniorille. Lahjoitus kohdennetaan virtuaalilasien ja robotiikan hankintaan.