Uutiset

Perustieteiden korkeakoulun parhaat väitöskirjat ja diplomityöt vuodelta 2022 palkittu

Aalto-yliopisto palkitsee vuosittain parhaat 10 prosenttia väitöskirjoista Aallon väitöskirjapalkinnolla. Palkittuja väitöskirjoja on Perustieteiden korkeakoulussa tänä vuonna kuusi. Diplomitöitä palkittiin viisi.
Palkitut.
Väitöskirjapalkinnon saivat Hanna Halme, Joosef Valli, Antonis Matakos, Bayan Karimi ja Topi Paananen sekä Julian Weigt, joka puuttuu kuvasta. Kuva: Aino Siiteri/ Aalto-yliopisto

Perustieteiden korkeakoulussa hyväksyttiin vuonna 2022 kaikkiaan 60 väitöskirjaa. Näistä palkinnon saivat tänään kuusi.

Päätös palkinnoista tehtiin tohtorinkoulutusneuvoston esityksestä, laitosten esitysten ja väitöskirjoista annettujen lausuntojen perusteella. Palkinnon kriteereinä ovat akateeminen laatu, vaikuttavuus ja uutuusarvo. Palkinnon suuruus on 3000 euroa.

Palkinto myönnettiin seuraaville väittelijöille:

 • Bayan Karimi: Circuit Quantum Thermodynamics - from photonic heat transport to ultra-sensitive nanocalorimetry

  Teknillisen fysiikan laitos. Vastuuprofessori ja ohjaaja: professori Jukka Pekola

  Väitöskirjassa tarkastellaan sekä kokeellisesti että teoreettisesti kvanttitermodynamiikan ilmiöitä ja laitteita, jotka on toteutettu suprajohtavilla ja metallisilla piireillä matalissa millikelvin-lämpötiloissa. Väitöskirjassa demonstroitiin kokeellisesti erittäin herkkä lämpöilmaisin, joka saavuttaa luonnonlakien saneleman äärimmäisen kohinatason.

  Bayan Karimi työskentelee postdoc-tutkijana professori Sabrina Maniscalcon johtamassa Helsingin yliopiston HelTeQ-tutkimusryhmässä. Hän toimii myös vierailevana tutkijana Aalto-yliopistossa.

 • Antonis Matakos: Social Media for Social Good: Models and Algorithms

  Tietotekniikan laitos. Vastuuprofessori: dosentti Aristides Gionis

  Väitöskirja esittää sosiaalisten verkostojen malleja sosiaalisessa mediassa ilmenevien yhteiskunnallisesti haitallisten ilmiöiden luonnehtimiseen. Näiden mallien perusteella väitöskirja ehdottaa algoritmeja lieventämään näiden ilmiöiden haitallisia vaikutuksia.

  Antonis Matakos työskentelee postdoc-tutkijana Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella.

 • Topi Paananen: Computational methods for Bayesian model assessment

  Tietotekniikan laitos. Vastuuprofessori: professori Aki Vehtari

  Väitöskirjassa esitetään uusia laskennallisia algoritmeja, joilla voidaan arvioida tilastollisten mallien käytöstä ja ennustamistarkkuutta.

  Topi Paananen työskentelee data scientistina Smartly.iolla.

 • Joosef Valli: Cognition, Complexity, and the Financial Crisis - The Federal Open Market Committee's Search for a Monetary Policy Strategy

  Tuotantotalouden laitos. Vastuuprofessori ja ohjaaja: professori Henri Schildt

  Väitöskirjassa tarkastellaan rahapolitiikkaa kompleksina eli vuorovaikutussuhteita sisältävänä ryhmäpäätöksenteko-ongelmana. Väitöskirjan löydösten perusteella yksilötason kognitiivinen monipuolisuus on avainasemassa vuorovaikutussuhteiden huomioimisessa: eri alojen asiantuntijoista koostuvan monimuotoisen ryhmän sijaan tulee ryhmässä olevien yksilöiden olla moniosaajia.

  Joosef Valli työskentelee tutkijatohtorina Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella.

 • Julian Weigt: Endpoint regularity of maximal functions in higher dimensions

  Matematiikan ja systeemianalyysin laitos. Vastuuprofessori ja ohjaaja: professori Juha Kinnunen

  Maksimaalioperaattorit ovat tärkeitä työkaluja harmoniseen analyysiin ja osittaisdifferentiaaliyhtälöihin liittyvässä teoreettisen matematiikan tutkimuksessa. Maksimaalifunktioiden säännöllisyysestimaatit ns. päätepistetilanteessa ovat olleet tiedossa yli kaksikymmentä vuotta yksiulotteisessa tilanteessa, mutta tässä työssä vastaavia tuloksia todistetaan ensimmäistä kertaa useammassa ulottuvuudessa.

  Julian Weigt työskentelee tällä hetkellä postdocina Warwickin yliopiston Institute of Mathematicsissa.

 • Hanna Halme: Methods for brain–computer interfaces utilizing MEG and motor imagery

  Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos. Vastuuprofessori ja ohjaaja: professori Lauri Parkkonen

  Väitöskirjassa kehitetään koneoppimismenetelmiä liikkeen kuvitteluun liittyvien MEG-signaalien tunnistamiseksi. Lisäksi työssä validoidaan MEG-pohjaisen aivokäyttöliittymän käytettävyys ja osoitetaan lyhytaikaisen aivokäyttöliittymäharjoittelun aiheuttamat neurofysiologiset vaikutukset terveillä koehenkilöillä.

  Hanna Halme työskentelee sairaalafyysikkona HUS Diagnostiikkakeskuksessa (Kliininen fysiologia ja isotooppiyksikkö, Jorvin sairaala).

Dippatyöpalkinnot SCI
Palkinnon saivat Henrik Lievonen, Fanni Ojala, Okko Makkonen ja Mikko Purhonen sekä Ville Vuorenmaa, joka ei ole kuvassa. Kuva: Juhani Lehtinen/ Aalto-yliopisto

Diplomityöpalkinnot

Perustieteiden korkeakoulun vuoden 2022 diplomityöpalkinnot myönnettiin 1. maaliskuuta viidelle. Palkinnon arvo on 1000 euroa.

 • DI Henrik Lievonen: Locally Checkable Labeling Problems in Rooted Trees in the Online-LOCAL Model of Computation. Valvojana professori Jukka Suomela.
 • DI Okko Makkonen: New Schemes for Secure Distributed Matrix Multiplication: Cooperative and Analog SDMM. Valvojana professori Camilla Hollanti.
 • DI Fanni Ojala: Bayesian Survival Analysis to Model Clearance of MRSA Colonization. Valvojana professori Pekka Marttinen.
 • DI Mikko Purhonen: Computer-Aided Analysis of MGG-stained Bone Marrow Aspiration Samples. Valvojana apulaisprofessori Juho Kannala.
 • DI Ville Vuorenmaa: Tutkimus vallankäytöstä algoritmisissa järjestelmissä. Valvojana dosentti Marko Turpeinen.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Kaksi mieshenkilöä juhlapuvuissa kiltalippujen edessä
Palkinnot ja tunnustukset, Yliopisto Julkaistu:

68 tohtoria ja viisi kunniatohtoria – katso kuvat tekniikan alan tohtoripromootiosta

Vuoden 2024 tekniikan alan juhlallinen tohtoripromootio järjestettiin pe 14.6. Dipolissa.
Tummatukkainen nainen tummassa asussa, taustalla kesäinen Otaniemi
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Satu Lähteenoja: ”Kestävyysmurroksen edistämiseen tarvitaan tulevaisuusajattelua ja yhteissuunnittelua”

Minä väitän -sarjassamme Satu Lähteenoja osoittaa, että yhteissuunnitteluun perustuva murrosareena-menetelmä lisää hallinnon ja päättäjien ymmärrystä systeemisestä muutoksesta ja auttaa ajattelemaan pidemmälle tulevaisuuteen.
Tiny plant with text aside Unite! Seed Fund 2024
Palkinnot ja tunnustukset, Yhteistyö Julkaistu:

Unite! Seed Fund 2024: Aalto mukana 13 rahoitusta saaneessa hakemuksessa

Unite! Seed Fund -rahaston tavoitteena on kannustaa ja tukea opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteistyöhankkeita.
Nainen sinisessä haalarissa ja suojavarusteissa hitsaamassa pihalla
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Seija Linnanmäki: ”Ilmastonmuutos pakottaa meidät miettimään mukavuusilmanvaihdon järkevyyttä”

Minä väitän -sarjassamme Seija Linnanmäki sanoo, että jäähdyttävän ilmastoinnin lisääminen ei voi olla ainoa ratkaisu sisäilman hallintaan.