Uutiset

PERUS-SKENE-hanke kehittää alue- ja yhdyskuntarakenteen muutoksen seurannan ja ennakoinnin työkaluja

Valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshanke ”PERUS-SKENE” tutkii, kuinka yhdyskuntarakenteen kehityksen ja muutosvoimien jatkuva seuranta voidaan yhdistää kaukonäköiseen ennakointityöhön. Hankkeessa tuotettu tieto yhdyskuntarakenteen kehityksestä ja tilannehuonemainen toimintamalli tukevat alue- ja yhdyskuntarakenteen strategista ohjausta.
PERUS-SKENE-hankkeen logo.

PERUS-SKENE selvittää alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdollisia kehityspolkuja ja pureutuu alue- ja yhdyskuntarakenteeseen vaikuttaviin muutosvoimiin, rakenteen kehityksen seurannan menetelmiin sekä ennakoivan tilannekuvatyön mahdollisuuksiin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Hanketta toteuttavat Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja MAL-verkosto (VN TEAS 2021 5.8. 2021–2022).

Hankkeessa tehdään seuraavaa

  • selvitetään, millaiset todennäköiset ja kuviteltavissa olevat muutosilmiöt saattavat vaikuttaa alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitykseen, 
  • tunnistetaan alue- ja yhdyskuntarakenteen todennäköisin kehityskulku (perusura) ja siihen liittyvät epävarmuudet, 
  • tunnistetaan, millaisia ovat muut olennaiset alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen skenaariot ja miten ne muuttuvat eri muutosvoimien vaikutuksesta, 
  • selvitetään, missä muodossa esitettynä perusura, muutosilmiöt, vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat ja näistä muotoutuva tilannekuva ovat parhaiten hyödynnettävissä suunnittelussa ja päätöksenteossa eri tasoilla ja toimialoilla, 
  • arvioidaan, miten tietoa voidaan hyödyntää kestävyysarvioinnissa tilannekuvatyön tukena ja 
  • kehitetään toimintamalli alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen seurannan ja ennakoinnin jatkuvaan tilannehuonetyöhön. 

Hanke järjestää neljä työpajaa

Hanke jakautuu kolmeen osaan, joiden teemoja tutkitaan monimenetelmäisesti. Ensinnäkin luodaan käsitys alue- ja yhdyskuntarakenteen osatekijöistä ja muutosilmiöistä, toiseksi tuotetaan kuva alue- ja yhdyskuntarakenteen trendinomaisesta kehityksestä ja kolmanneksi tuotetun tiedon pohjalta luodaan kuva alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdollisista kehityspoluista sekä niihin liittyvistä epävarmuustekijöistä suhteessa trendikehitykseen.

Tuotetun tiedon pohjalta luodaan alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen seurannan ja ennakoinnin toimintamalli. Hankkeessa järjestetään kuhunkin osaan liittyen työpaja, sekä vuoden 2022 keväällä yksi työpaja, jossa pilotoidaan alue- ja yhdyskuntarakenteen seurannan ja ennakoinnin toimintamallia. 

Ensimmäinen työpaja järjestetään etäyhteyksin perjantaina 28.5.2021 klo 9-12.30 teemalla ”Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavat muutosvoimat ja ilmiöt, PERUS-SKENE työpaja Nro1”.

Hankkeen internet-sivut: https://www.aalto.fi/fi/perus-skene

 

Lisätietoja:

Hankkeen toteutus: professori, hankkeen vastuullinen johtaja Raine Mäntysalo, Aalto-yliopisto, p. 050 512 4525, [email protected]

Hankkeen ohjaus: ympäristöneuvos, hankkeen ohjausryhmän pj. Timo Turunen, ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, p. 02 9525 0303,  [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Maria Joutsenvirta
Tutkimus ja taide Julkaistu:

U-teoria – Miten johdetaan tulevaisuudesta käsin samalla kun tulevaisuus syntyy?

Luovat ihmiset, kuten taiteilijat ja tieteilijät, keksivät ja luovat uutta astumalla näkyvästä maailmasta näkymättömään mielikuvituksen maailmaan ja sieltä takaisin näkyvään. Tätä luovuuden edellyttämää herkkyyttä ja intuitiota voi oppia ja edesauttaa.
Alustatalouden faktat ja myytit -podcastin toista tuotantokautta vetävät Aalto-yliopiston professorit Robin Gustafsson ja Timo Seppälä, juontaa William von der Pahlen.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Alustatalouden faktat ja myytit -podcast sukeltaa alustatalouden saloihin

Uusi tuotantokausi: Aalto-yliopiston asiantuntijat ja vaihtuvat vieraat keskustelevat alustataloudesta ja siihen liittyvistä ajankohtaisista aiheista.
Ville Vuorinen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Ville Vuorinen: Hengitysilman parantaminen on avain pandemian torjuntaan

Korona leviää ilmateitse, ja siksi sitä ei pysäytetä käsien pesulla, sanoo apulaisprofessori Ville Vuorinen. Paukut pitäisi pistää ilmahygieniaan, ja siinä tarvitaan sekä tehokasta ilmanvaihtoa että oikeanlaisia maskeja.
Device
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Koe yksielektronilähteillä osoittaa tien kohti uutta tehostandardia

Aalto-yliopiston tutkijat loivat menetelmän, jolla teho voidaan määritellä suhteessa taajuuteen.