Uutiset

PERUS-SKENE-hanke kehittää alue- ja yhdyskuntarakenteen muutoksen seurannan ja ennakoinnin työkaluja

Valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshanke ”PERUS-SKENE” tutkii, kuinka yhdyskuntarakenteen kehityksen ja muutosvoimien jatkuva seuranta voidaan yhdistää kaukonäköiseen ennakointityöhön. Hankkeessa tuotettu tieto yhdyskuntarakenteen kehityksestä ja tilannehuonemainen toimintamalli tukevat alue- ja yhdyskuntarakenteen strategista ohjausta.
PERUS-SKENE-hankkeen logo.

PERUS-SKENE selvittää alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdollisia kehityspolkuja ja pureutuu alue- ja yhdyskuntarakenteeseen vaikuttaviin muutosvoimiin, rakenteen kehityksen seurannan menetelmiin sekä ennakoivan tilannekuvatyön mahdollisuuksiin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Hanketta toteuttavat Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja MAL-verkosto (VN TEAS 2021 5.8. 2021–2022).

Hankkeessa tehdään seuraavaa

  • selvitetään, millaiset todennäköiset ja kuviteltavissa olevat muutosilmiöt saattavat vaikuttaa alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitykseen, 
  • tunnistetaan alue- ja yhdyskuntarakenteen todennäköisin kehityskulku (perusura) ja siihen liittyvät epävarmuudet, 
  • tunnistetaan, millaisia ovat muut olennaiset alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen skenaariot ja miten ne muuttuvat eri muutosvoimien vaikutuksesta, 
  • selvitetään, missä muodossa esitettynä perusura, muutosilmiöt, vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat ja näistä muotoutuva tilannekuva ovat parhaiten hyödynnettävissä suunnittelussa ja päätöksenteossa eri tasoilla ja toimialoilla, 
  • arvioidaan, miten tietoa voidaan hyödyntää kestävyysarvioinnissa tilannekuvatyön tukena ja 
  • kehitetään toimintamalli alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen seurannan ja ennakoinnin jatkuvaan tilannehuonetyöhön. 

Hanke järjestää neljä työpajaa

Hanke jakautuu kolmeen osaan, joiden teemoja tutkitaan monimenetelmäisesti. Ensinnäkin luodaan käsitys alue- ja yhdyskuntarakenteen osatekijöistä ja muutosilmiöistä, toiseksi tuotetaan kuva alue- ja yhdyskuntarakenteen trendinomaisesta kehityksestä ja kolmanneksi tuotetun tiedon pohjalta luodaan kuva alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdollisista kehityspoluista sekä niihin liittyvistä epävarmuustekijöistä suhteessa trendikehitykseen.

Tuotetun tiedon pohjalta luodaan alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen seurannan ja ennakoinnin toimintamalli. Hankkeessa järjestetään kuhunkin osaan liittyen työpaja, sekä vuoden 2022 keväällä yksi työpaja, jossa pilotoidaan alue- ja yhdyskuntarakenteen seurannan ja ennakoinnin toimintamallia. 

Ensimmäinen työpaja järjestetään etäyhteyksin perjantaina 28.5.2021 klo 9-12.30 teemalla ”Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavat muutosvoimat ja ilmiöt, PERUS-SKENE työpaja Nro1”.

Hankkeen internet-sivut: https://www.aalto.fi/fi/perus-skene

Lisätietoja:

Hankkeen toteutus: professori, hankkeen vastuullinen johtaja Raine Mäntysalo, Aalto-yliopisto, p. 050 512 4525, [email protected]

Hankkeen ohjaus: ympäristöneuvos, hankkeen ohjausryhmän pj. Timo Turunen, ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, p. 02 9525 0303,  [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

People at the campus
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

CESAER Task Force Openness of Science and Technology vierailee Aallossa

Aalto-yliopisto järjestää CESAER Task Force Openness of Science and Technologyn tapaamisen 16.–17.4.2024.
Kesäinen Otaniemen rantanäkymä, jossa Aalto-yliopiston logo ja tapahtuman nimi sekä VTT:n ja Avoimen tieteen logot.
Kampus, Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kesäpäivät 2024 järjestetään Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopisto järjestää Avoimen tieteen ja tutkimuksen kesäpäivät 2024 yhdessä Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen koordinaation ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa.
Cone Calorimeter Testing
Tutkimus ja taide Julkaistu:

BIOSUOJA-hanke pelastaa ihmishenkiä kehittämällä biopohjaisia palonestopinnoitteita

Lahjakas ryhmä nuoria tutkijoita pyrkii tekemään puusta myrkyttömiä palonestoaineita.
Visuaalisen tekoälyn avulla luotu hahmotelma kaupunkialueen kehittämiseksi Batterseassa, Lontoossa
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Arkkitehtiopiskelijat suunnittelivat tekoälyn avulla sosiaalisia innovaatioita Lontooseen

Suunnittelussa yhdistettiin ensimmäistä kertaa laadullinen evolutionaarinen suunnittelu ja visuaalinen generatiivinen tekoäly.