Uutiset

PERUS-SKENE-hanke kehittää alue- ja yhdyskuntarakenteen muutoksen seurannan ja ennakoinnin työkaluja

Valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshanke ”PERUS-SKENE” tutkii, kuinka yhdyskuntarakenteen kehityksen ja muutosvoimien jatkuva seuranta voidaan yhdistää kaukonäköiseen ennakointityöhön. Hankkeessa tuotettu tieto yhdyskuntarakenteen kehityksestä ja tilannehuonemainen toimintamalli tukevat alue- ja yhdyskuntarakenteen strategista ohjausta.
PERUS-SKENE-hankkeen logo.

PERUS-SKENE selvittää alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdollisia kehityspolkuja ja pureutuu alue- ja yhdyskuntarakenteeseen vaikuttaviin muutosvoimiin, rakenteen kehityksen seurannan menetelmiin sekä ennakoivan tilannekuvatyön mahdollisuuksiin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Hanketta toteuttavat Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja MAL-verkosto (VN TEAS 2021 5.8. 2021–2022).

Hankkeessa tehdään seuraavaa

  • selvitetään, millaiset todennäköiset ja kuviteltavissa olevat muutosilmiöt saattavat vaikuttaa alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitykseen, 
  • tunnistetaan alue- ja yhdyskuntarakenteen todennäköisin kehityskulku (perusura) ja siihen liittyvät epävarmuudet, 
  • tunnistetaan, millaisia ovat muut olennaiset alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen skenaariot ja miten ne muuttuvat eri muutosvoimien vaikutuksesta, 
  • selvitetään, missä muodossa esitettynä perusura, muutosilmiöt, vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat ja näistä muotoutuva tilannekuva ovat parhaiten hyödynnettävissä suunnittelussa ja päätöksenteossa eri tasoilla ja toimialoilla, 
  • arvioidaan, miten tietoa voidaan hyödyntää kestävyysarvioinnissa tilannekuvatyön tukena ja 
  • kehitetään toimintamalli alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen seurannan ja ennakoinnin jatkuvaan tilannehuonetyöhön. 

Hanke järjestää neljä työpajaa

Hanke jakautuu kolmeen osaan, joiden teemoja tutkitaan monimenetelmäisesti. Ensinnäkin luodaan käsitys alue- ja yhdyskuntarakenteen osatekijöistä ja muutosilmiöistä, toiseksi tuotetaan kuva alue- ja yhdyskuntarakenteen trendinomaisesta kehityksestä ja kolmanneksi tuotetun tiedon pohjalta luodaan kuva alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdollisista kehityspoluista sekä niihin liittyvistä epävarmuustekijöistä suhteessa trendikehitykseen.

Tuotetun tiedon pohjalta luodaan alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen seurannan ja ennakoinnin toimintamalli. Hankkeessa järjestetään kuhunkin osaan liittyen työpaja, sekä vuoden 2022 keväällä yksi työpaja, jossa pilotoidaan alue- ja yhdyskuntarakenteen seurannan ja ennakoinnin toimintamallia. 

Ensimmäinen työpaja järjestetään etäyhteyksin perjantaina 28.5.2021 klo 9-12.30 teemalla ”Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavat muutosvoimat ja ilmiöt, PERUS-SKENE työpaja Nro1”.

Hankkeen internet-sivut: https://www.aalto.fi/fi/perus-skene

Lisätietoja:

Hankkeen toteutus: professori, hankkeen vastuullinen johtaja Raine Mäntysalo, Aalto-yliopisto, p. 050 512 4525, [email protected]

Hankkeen ohjaus: ympäristöneuvos, hankkeen ohjausryhmän pj. Timo Turunen, ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, p. 02 9525 0303,  [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Lennart Engels, Karolin Kull, Ágnes László, Julia Postrzech and Valenti Soler won the Habitare Design competition 2023.
Palkinnot ja tunnustukset, Tutkimus ja taide, Opinnot, Yliopisto Julkaistu:

Aalto-yliopiston sisustusarkkitehtuurin ja nykymuotoilun opiskelijatiimi voitti Habitare-suunnittelukilpailun 2023

Habitare-suunnittelukilpailu on tarkoitettu taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin opiskelijoille Suomessa. Tämän vuoden teemana kilpailussa oli ”Yhteisöllisyyden työkalut”. Teeman tarkoituksena oli rohkaista kilpailijoita muotoilemaan ja toteuttamaan uudenlaisia tapoja edistää yhdessäoloa ja vuorovaikutusta ihmisen mittakaavassa tai laajemminkin
The Fifth Wave - BRIE-ETLA Collection of Articles book cover
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Äänikirjoja voidaan nykyään luoda tekoälyn avulla

Tuotantotalouden laitos on julkaissut ensimmäisen tekoälyyn perustuvan äänikirjansa.
Värikkäitä ja läpinäkyviä pinnoitenäytteitä puupölkyn päällä.
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Onko puu ruskeaa, sinistä, keltaista vai läpinäkyvää? Tutkijat löysivät keinon tehdä puusta läpinäkyviä ja värikkäitä pinnoitteita

Tutkijat ovat onnistuneet kehittämään puiden sisältämästä ligniinistä uudenlaisia pinnoitteita.
Open pit mining machines
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Uusi yritysyhteistyöprojekti luo tekoälyratkaisuja kaivosteollisuudelle

FCAI kehittää Metson ja kumppaneiden kanssa tekoälymenetelmiä kaivostoimintaan.