Uutiset

Pedagogisista tutkimuksista hyötyä yliopisto-opetukseen

Tutkimuksen mukaan miespuoliset opiskelijat suhtautuvat laskentatoimen opintoihin kilpailuhenkisesti.
Laskentatoimen professoreita. Kuva: Aalto-yliopisto / Iina Salmela
Hannu Ojala, Emma-Riikka Myllymäki ja Jari Huikku. Kuva: Aalto-yliopisto / Iina Salmela

Professori Jari Huikku ja apulaisprofessori Emma-Riikka Myllymäki Aalto-ylipiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitokselta sekä professori Hannu Ojala Itä-Suomen yliopistosta ovat hiljattain julkaisseet yliopistopedagogisen artikkelin ”Gender differences in the first course in accounting: An achievement goal approach”. Artikkeli käsittelee laskentatoimen peruskurssin opiskelijoiden omaksumia saavutustavoitteita ja niiden vaikutusta opintomenestykseen eri sukupuolten näkökulmasta.

”Ymmärsimme tuloksia tulkitessamme, että sukupuolella on merkittävä vaikutus selittäjänä opiskelijoiden saavutustavoitteille, joten keskityimme tulosten tarkastelussa siihen”, kertoo Jari Huikku.

Emma-Riikka Myllymäen mukaan heidän tutkimusryhmänsä havaitsi, että nimenomaan miesopiskelijat omaksuvat suorituspainotteisen otteen opiskeluunsa ja heitä tuntuu ohjaavan kilpailullisuus. Miesopiskelijat haluavat menestyä laskentatoimen opinnoissaan paremmin kuin kollegansa.

”Miesopiskelijoilla tuntuu myös olevan naisopiskelijoita positiivisemmat käsitykset laskentatoimen opiskelusta. Tämäkin näyttää osaltaan vaikuttavan siihen, miksi miehet omaksuvat usein suorituspainotteisen opiskeluotteen. Suorituspainotteisen otteen valinneet miehet myös saavat tenteistä parempia arvosanoja kuin naiset, mutta sen sijaan ryhmätöiden tuloksissa ei havaittu eroa nais- ja miesopiskelijoiden välillä.”

Tavoitteena tasapuolinen mahdollisuus menestyä

Tutkimuksen löydöksistä ja johtopäätöksistä voi olla konkreettista hyötyä, kun kursseja suunnitellaan.

Hannu Ojala toteaa, että tutkimuksen kohteena oli laskentatoimen pakollinen peruskurssi, joten osallistujat olivat hyvin monenlaisia.

”Kaikki eivät välttämättä ole kiinnostuneita laskentatoimesta, mutta tutkimuksemme kuitenkin paljastaa tarpeen varmistaa opiskelijoiden tasapuolinen mahdollisuus menestyä kurssilla. Tämä on perustavaa laatua oleva aspekti ja vaatii tietoista huomiota kursseja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Sen tulee heijastua kurssin oppimisympäristön, kurssin sisällön, arviointitapojen ja opetusmenetelmien suunnitteluun. Yleisemmin ajatellen laskentatoimen opettajien ja muun ammattikunnan on syytä pyrkiä vähentämään laskentatoimeen liittyviä sukupuolisidonnaisia stereotypioita.”

Tutkimusryhmä kannustaa myös kaikkia kollegoitaan tekemään pedagogisia tutkimuksia. ”Siinä oppii itsekin opettamisesta tosi paljon ja tuloksilla voi ihan oikeasti olla käytännön relevanssia sekä itselle että muille opettajille ja opetuksen suunnittelun parissa työskenteleville”, Jari Huikku sanoo.

Gender differences in the first course in accounting: An achievement goal approach -artikkeli on julkaistu The British Accounting Review -lehdessä. Lehden vaikuttavuuskerroin (Impact Factor) on 5.577, joka on maailmanlaajuisesti laskentatoimen alan lehdistä kolmanneksi korkein. Lehti on sijoitettu ylimpään A* -luokkaan ABDC Journal Quality Guidessa.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Seinäplansseja ja kirjapöytiä näyttelytilasta.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aalto ARTS Booksissa juhlitaan 500:aa julkaistua teosta vuonna 2022

Aalto ARTS Books julkaisi 500. toimitetun teoksensa keväällä 2022. Juhla huipentuu toukokuussa Väreessä järjestettävään näyttelyyn, joka esittelee kustantamon toimintaa ja teoksia vuosien ajoilta.
Rulpa_Anna Aleksejeva in WantedDesign
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Wood Studio -kurssille menestystä WantedDesign New Yorkissa

Aalto-yliopisto osallistuu newyorkilaisen muotoilufoorumi WantedDesignin verkkonäyttelyyn. WantedDesign 2022 on sarja digitaalisia tapahtumia, jotka esittelevät laadukkaita muotoilu- ja suunnittelukonsepteja ympäri maailman. Mukana ovat myös maailman huippukoulut.
A portrait of Maria Sammalkorpi.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Novo Nordisk -säätiöltä tutkimusrahoitus Maria Sammalkorvelle laskennalliseen biosynteettisten materiaalien tutkimukseen

Senior Scientist Maria Sammalkorpi on saanut Novo Nordisk -säätiöltä erittäin kilpaillun Ascending Investigator 2022 -tutkimusrahoituksen. Myönnetyn rahoituksen suuruus on noin 9 miljoonaa Tanskan kruunua (1,2 miljoonaa euroa).
Two models wearing grey solar cell clothing.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutkijat kehittivät vaatteisiin näkymätöntä aurinkokennoteknologiaa, joka kestää konepesua

Tutkijat kehittivät tekstiileihin pesunkestävää aurinkokennoteknologiaa, joka voidaan myös piilottaa kankaan alle. Kennojen näkymättömyys suojaa niitä - ja tekee vaatteista houkuttelevampia, sanovat fysiikan ja muotoilun tutkijat. Lupaavia sovelluskohteita löytyy esimerkiksi työ- ja retkeilyvaatteista sekä valoon reagoivista verhoista.