Uutiset

Pedagogisista tutkimuksista hyötyä yliopisto-opetukseen

Tutkimuksen mukaan miespuoliset opiskelijat suhtautuvat laskentatoimen opintoihin kilpailuhenkisesti.
Laskentatoimen professoreita. Kuva: Aalto-yliopisto / Iina Salmela
Hannu Ojala, Emma-Riikka Myllymäki ja Jari Huikku. Kuva: Aalto-yliopisto / Iina Salmela

Professori Jari Huikku ja apulaisprofessori Emma-Riikka Myllymäki Aalto-ylipiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitokselta sekä professori Hannu Ojala Itä-Suomen yliopistosta ovat hiljattain julkaisseet yliopistopedagogisen artikkelin ”Gender differences in the first course in accounting: An achievement goal approach”. Artikkeli käsittelee laskentatoimen peruskurssin opiskelijoiden omaksumia saavutustavoitteita ja niiden vaikutusta opintomenestykseen eri sukupuolten näkökulmasta.

”Ymmärsimme tuloksia tulkitessamme, että sukupuolella on merkittävä vaikutus selittäjänä opiskelijoiden saavutustavoitteille, joten keskityimme tulosten tarkastelussa siihen”, kertoo Jari Huikku.

Emma-Riikka Myllymäen mukaan heidän tutkimusryhmänsä havaitsi, että nimenomaan miesopiskelijat omaksuvat suorituspainotteisen otteen opiskeluunsa ja heitä tuntuu ohjaavan kilpailullisuus. Miesopiskelijat haluavat menestyä laskentatoimen opinnoissaan paremmin kuin kollegansa.

”Miesopiskelijoilla tuntuu myös olevan naisopiskelijoita positiivisemmat käsitykset laskentatoimen opiskelusta. Tämäkin näyttää osaltaan vaikuttavan siihen, miksi miehet omaksuvat usein suorituspainotteisen opiskeluotteen. Suorituspainotteisen otteen valinneet miehet myös saavat tenteistä parempia arvosanoja kuin naiset, mutta sen sijaan ryhmätöiden tuloksissa ei havaittu eroa nais- ja miesopiskelijoiden välillä.”

Tavoitteena tasapuolinen mahdollisuus menestyä

Tutkimuksen löydöksistä ja johtopäätöksistä voi olla konkreettista hyötyä, kun kursseja suunnitellaan.

Hannu Ojala toteaa, että tutkimuksen kohteena oli laskentatoimen pakollinen peruskurssi, joten osallistujat olivat hyvin monenlaisia.

”Kaikki eivät välttämättä ole kiinnostuneita laskentatoimesta, mutta tutkimuksemme kuitenkin paljastaa tarpeen varmistaa opiskelijoiden tasapuolinen mahdollisuus menestyä kurssilla. Tämä on perustavaa laatua oleva aspekti ja vaatii tietoista huomiota kursseja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Sen tulee heijastua kurssin oppimisympäristön, kurssin sisällön, arviointitapojen ja opetusmenetelmien suunnitteluun. Yleisemmin ajatellen laskentatoimen opettajien ja muun ammattikunnan on syytä pyrkiä vähentämään laskentatoimeen liittyviä sukupuolisidonnaisia stereotypioita.”

Tutkimusryhmä kannustaa myös kaikkia kollegoitaan tekemään pedagogisia tutkimuksia. ”Siinä oppii itsekin opettamisesta tosi paljon ja tuloksilla voi ihan oikeasti olla käytännön relevanssia sekä itselle että muille opettajille ja opetuksen suunnittelun parissa työskenteleville”, Jari Huikku sanoo.

Gender differences in the first course in accounting: An achievement goal approach -artikkeli on julkaistu The British Accounting Review -lehdessä. Lehden vaikuttavuuskerroin (Impact Factor) on 5.577, joka on maailmanlaajuisesti laskentatoimen alan lehdistä kolmanneksi korkein. Lehti on sijoitettu ylimpään A* -luokkaan ABDC Journal Quality Guidessa.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

vaalea-asuinen nainen istuu ikkunan edessä ja hymyilee
Nimitykset, Yliopisto Julkaistu:

Professori Maarit Salolainen: ”Tekstiilialan kestävyysongelmiin voidaan vastata monialaisen yhteistyön avulla”

Tekstiilisuunnittelun professori haluaa tiivistää yhteistyötä niin eri alojen tutkimuksen kuin yliopiston ja alan teollisuuden sekä jälleenmyyjien välillä, jotta muutos parempaan tapahtuu.
Insinööritieteiden korkeakoulun opetuksen varadekaani Jani Romanoff. Kuva: Joonas Lehtovaara / Aalto-yliopisto
Nimitykset Julkaistu:

Jani Romanoff jatkaa opetuksen varadekaanina Insinööritieteiden korkeakoulussa

Romanoff on ansioitunut opettaja ja opetuksen kehittäjä, joka nauttii työssään systeemisten ratkaisujen löytämisestä yhdessä muiden kanssa.
Tiny plant with text aside Unite! Seed Fund 2024
Palkinnot ja tunnustukset, Yhteistyö Julkaistu:

Unite! Seed Fund 2024: Aalto mukana 13 rahoitusta saaneessa hakemuksessa

Unite! Seed Fund -rahaston tavoitteena on kannustaa ja tukea opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteistyöhankkeita.
Valmistujaisjuhla 2024
Opinnot Julkaistu:

Tutkintotodistusten jakotilaisuus 12.06.2024

Kemian tekniikan korkeakoulu onnittelee lämpimästi kaikkia keväällä 2024 valmistuneita!