Uutiset

Pedagogisista tutkimuksista hyötyä yliopisto-opetukseen

Tutkimuksen mukaan miespuoliset opiskelijat suhtautuvat laskentatoimen opintoihin kilpailuhenkisesti.
Laskentatoimen professoreita. Kuva: Aalto-yliopisto / Iina Salmela
Hannu Ojala, Emma-Riikka Myllymäki ja Jari Huikku. Kuva: Aalto-yliopisto / Iina Salmela

Professori Jari Huikku ja apulaisprofessori Emma-Riikka Myllymäki Aalto-ylipiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitokselta sekä professori Hannu Ojala Itä-Suomen yliopistosta ovat hiljattain julkaisseet yliopistopedagogisen artikkelin ”Gender differences in the first course in accounting: An achievement goal approach”. Artikkeli käsittelee laskentatoimen peruskurssin opiskelijoiden omaksumia saavutustavoitteita ja niiden vaikutusta opintomenestykseen eri sukupuolten näkökulmasta.

”Ymmärsimme tuloksia tulkitessamme, että sukupuolella on merkittävä vaikutus selittäjänä opiskelijoiden saavutustavoitteille, joten keskityimme tulosten tarkastelussa siihen”, kertoo Jari Huikku.

Emma-Riikka Myllymäen mukaan heidän tutkimusryhmänsä havaitsi, että nimenomaan miesopiskelijat omaksuvat suorituspainotteisen otteen opiskeluunsa ja heitä tuntuu ohjaavan kilpailullisuus. Miesopiskelijat haluavat menestyä laskentatoimen opinnoissaan paremmin kuin kollegansa.

”Miesopiskelijoilla tuntuu myös olevan naisopiskelijoita positiivisemmat käsitykset laskentatoimen opiskelusta. Tämäkin näyttää osaltaan vaikuttavan siihen, miksi miehet omaksuvat usein suorituspainotteisen opiskeluotteen. Suorituspainotteisen otteen valinneet miehet myös saavat tenteistä parempia arvosanoja kuin naiset, mutta sen sijaan ryhmätöiden tuloksissa ei havaittu eroa nais- ja miesopiskelijoiden välillä.”

Tavoitteena tasapuolinen mahdollisuus menestyä

Tutkimuksen löydöksistä ja johtopäätöksistä voi olla konkreettista hyötyä, kun kursseja suunnitellaan.

Hannu Ojala toteaa, että tutkimuksen kohteena oli laskentatoimen pakollinen peruskurssi, joten osallistujat olivat hyvin monenlaisia.

”Kaikki eivät välttämättä ole kiinnostuneita laskentatoimesta, mutta tutkimuksemme kuitenkin paljastaa tarpeen varmistaa opiskelijoiden tasapuolinen mahdollisuus menestyä kurssilla. Tämä on perustavaa laatua oleva aspekti ja vaatii tietoista huomiota kursseja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Sen tulee heijastua kurssin oppimisympäristön, kurssin sisällön, arviointitapojen ja opetusmenetelmien suunnitteluun. Yleisemmin ajatellen laskentatoimen opettajien ja muun ammattikunnan on syytä pyrkiä vähentämään laskentatoimeen liittyviä sukupuolisidonnaisia stereotypioita.”

Tutkimusryhmä kannustaa myös kaikkia kollegoitaan tekemään pedagogisia tutkimuksia. ”Siinä oppii itsekin opettamisesta tosi paljon ja tuloksilla voi ihan oikeasti olla käytännön relevanssia sekä itselle että muille opettajille ja opetuksen suunnittelun parissa työskenteleville”, Jari Huikku sanoo.

Gender differences in the first course in accounting: An achievement goal approach -artikkeli on julkaistu The British Accounting Review -lehdessä. Lehden vaikuttavuuskerroin (Impact Factor) on 5.577, joka on maailmanlaajuisesti laskentatoimen alan lehdistä kolmanneksi korkein. Lehti on sijoitettu ylimpään A* -luokkaan ABDC Journal Quality Guidessa.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Hands touching the surface of the rippling water.
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Sustainability Science Days 2023: Esitelmäkutsu

Esitelmäkutsu SSD 2023 konferenssiin on nyt avoinna!
Risteilyalus Meyer Turun telakan edustalla.
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

FITechin Turku-hanke päättyi – osaamisen taso nousi ja yliopistojen välinen yhteistyö lisääntyi

Hankkeessa järjestettiin 609 kurssia ja rekisteröitiin yli 20 200 kurssiosallistumista.
SemiSummer2023 Kampanja banneri
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Puolijohdealan kesätyöpaikkoja avoinna tutkimusryhmissä

Puolijohdealan kasvu ja sen investoinnit Suomessa lisäävät myös osaajien tarvetta. Neljän puolijohdealan yrityksen Picosun, an Applied Materials Companyn, Okmeticin, Muratan ja KYOCERA Tikitin lahjoituksen turvin Aalto-yliopisto tarjoaa mielenkiintoisia kesätyöpaikkoja Sähkötekniikan ja Kemian tekniikan korkeakouluissa kesällä 2023. Semi-Summer 2023 -ohjelman kesätyöpaikat tarjoavat mahdollisuuden kartuttaa osaamista, jota tarvitaan kasvavalla ja kansainvälisellä alalla.
Cover for workshops within LuoTo -project.
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Millainen on luovien alojen kestävä tulevaisuus? Osallistu työpajoihin ja vaikuta!

Osallistu LuoTo-hankkeen työpajoihin keväällä 2023 ja tule pohtimaan ja ideoimaan yhdessä, miltä luovien alojen kestävä tulevaisuus näyttää ja millaisin askelin sitä kohti kuljetaan.