Uutiset

ModerninArvo-hankkeessa vaikutetaan keskusteluun modernin rakennuskannan kohtalosta

Hiilineutraalin Suomen luomisessa keskeisin yksittäinen osa-alue on korjausrakentaminen. Yltyvä nuoren rakennuskannan ja alueiden purkaminen ja korvaaminen hiili-intensiivisellä rakentamisella on kestävyyden kannalta ongelmallista. ModerninArvo-hanke pyrkii löytämään eri alojen tutkijoiden välisellä keskustelulla ratkaisuja arkkitehtuurin yhä lyhyemmäksi muuttuvaan elinkaareen ja viime vuosikymmenten arkkitehtuurin korjaamiseen sekä uudelleenkäyttöön. Hanketta rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto.
Harustie Meri-Rastilassa.

Suomessa eletään 2020-luvulla maan historian merkittävimmän purkuaallon uhan alla. Niin merkittäviä julkisia rakennuksia kuin jopa kokonaisia asuinalueita ja toimistotaloja puretaan vetoamalla rakennuskannan soveltumattomuuteen uusiin käyttötarkoituksiin.  

Purkaminen ja uuden rakentaminen tuottaa merkittävästi hiilipäästöjä ja kuluttaa raaka-aineita, minkä vuoksi kysymys on merkittävimmästä yksittäisestä tekijästä hiilineutraalin Suomen luomisessa. Lisäksi monet 1900-luvun lopun asuinalueet, maisemat ja arkiset elinympäristöt ovat uhan alla. Niitä saatetaan joskus kaivata kuin 1960-luvulla hävitettyjä puukaupunkeja. 

ModerninArvo-hanke lähestyy maan historian laajimman purkuaallon monialaisesta näkökulmasta. Hankkeessa tarkastellaan muutaman vuosikymmenen ikäisen rakennuskannan kohtaloa useiden eri alojen tutkijoiden ja vaikuttajien välisissä työpajoissa. Tavoitteena on ratkaisukeskeinen toiminta, sillä moderniin rakennusperintöön ja asuinalueisiin liittyvä tutkimus ja keskustelu on usein erittäin polarisoitunutta ja tarkastelee asioita yhden tieteenalan näkökulmista.  

Kaksivuotinen Aalto-yliopiston koordinoima hanke rahoitetaan Suomen kulttuurirahaston Argumenta-apurahalla. Vuosina 2021–2022 toteutettavia Argumenta-hankkeita yhdistää kestävyysteema, ja niissä tuotetaan tutkijoiden välisen keskustelun kautta uusia vastauksia ja johtopäätöksiä yhteiskunnallisesti haastaviin kysymyksiin ja viestitään tuloksista tieteen sisäpiiriä laajemmalle yleisölle. 

Hanketta vetävän apulaisprofessori Panu Savolaisen lisäksi työryhmässä on mukana tutkijoita ja alan toimijoita Aalto-yliopistosta, Tampereen yliopistosta sekä restaurointi- ja kulttuuriperintöorganisaatioista. Hankkeen työpajoihin ja muihin tilaisuuksiin kutsutaan tutkimusinstituutioiden lisäksi elinkeinoelämän sekä rakennusalan hallinnollisen ja lainsäädännöllisen sektorin toimijoita. Hankkeen työpajat suunnittelee Demos Helsinki. 

Hankkeen keskeisinä menetelminä ovat sosiaalinen media, yleisölle avoimet seminaarit ja hankkeen aikana kuvattava dokumenttielokuva. Asiantuntijoille järjestettävien työpajojen ja seminaarien lisäksi hanke järjestää seminaareja yleisölle sekä laatii päättäjille ja laajemmalle yleisölle suunnatun keskustelunavauksen. 

Hankkeen kotisivu

Lisätietoja: 

Panu Savolainen                                                                                                    

Apulaisprofessori, FT, arkkitehti SAFA                                               

[email protected], +358 50 475 6727 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Logo
Yhteistyö, Mediatiedotteet, Yliopisto Julkaistu:

Pääkaupunkiseudun korkeakouluyhteisö yhdistää voimansa: EveryMoveCounts -kampanja käynnistyy

EveryMoveCounts -kampanjan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoisuutta arjen aktiivisuuden myönteisistä vaikutuksista hyvinvoinnille ja toimintakyvylle
Päivi Törmä ja Sebastiaan van Dijken
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tietokoneet haaskaavat valtavasti energiaa – nyt tutkijat kehittävät laskentaa, joka tuottaa huomattavasti vähemmän hukkalämpöä

Nykyiset tietokoneet ovat suuria energiasyöppöjä. Aalto-yliopiston tutkijat ovat juuri saaneet merkittävän Tulevaisuuden tekijät -rahoituksen ongelman ratkaisemiseksi.
Physicists at Aalto University and VTT have developed a new detector for measuring energy quanta at unprecedented resolution. Photo: Aalto University
Mediatiedotteet Julkaistu:

Tutkijat kehittivät maailman tarkimman säteilyilmaisimen – nyt se räätälöidään osaksi kvanttitietokoneita

Professori Mikko Möttönen on tiiminsä ja yhteistyökumppaniensa kanssa saanut Jane ja Aatos Erkon säätiöltä ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiöltä Tulevaisuuden tekijät -ohjelman rahoituksen. Sen avulla he haluavat jalostaa bolometriteknologian osaksi paitsi kvanttitietokoneita myös superpakastimia ja terahertsikameroita. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta, kun uutta bolometria hyödynnetään käytännön sovelluksissa.
Schematic view of the entangled photon generator. Picture: Ethan D. Minot.
Mediatiedotteet Julkaistu:

Mullistava valonlähde voi tuoda lisätehoa ja -turvaa kvantti-informaation siirtämiseen

Aalto-yliopistossa aletaan rakentaa vallankumouksellista fotoniparien kvanttilomittumiseen perustuvaa LED-valonlähdettä professori Pertti Hakosen johdolla. Tutkimusryhmä on saanut työhön Jane ja Aatos Erkon säätiöltä ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiöltä kolmivuotisen Tulevaisuuden tekijät -ohjelman rahoituksen.