Uutiset

Mitä yrittäjähenkinen ajattelutapa tarkoittaa?

Aalto-yliopistossa olemme ottaneet yrittäjämäisen ajattelutavan yhdeksi uuden strategian läpileikkaavista teemoista yhdessä radikaalin luovuuden ja kestävän kehityksen kanssa. Työelämäprofessori Lauri Järvilehto pohtii, mitä yrittäjähenkisyys oikeastaan tarkoittaa käytännössä.
Lauri Järvilehto

“Kun muutosten vauhti kiihtyy maailmassa, on niihin sopeutuakseen yhä tärkeämpää osata toimia dynaamisesti. Yrittäjille, erityisesti aloitteleville yrittäjille, dynaamisuus onkin aina ollut liikkeellepaneva voima. 

Muuttuvilla markkinoilla ja tuntemattomalla maaperällä suunnistaminen on välttämätöntä kaikille yrittäjille. Kun on valmis oppimaan jatkuvasti, voi sopeutua kaikkiin eteen tuleviin muutoksiin. Innovoinnin avulla voi kuitenkin itse olla muutoksen liikkeellepaneva voima. Silloin muutosvauhti ei enää ole uhka, vaan siitä tulee uuden mahdollistaja. 

Yrittäjähenkisyys ei edellytä oman yrityksen perustamista. Pikemminkin se tarkoittaa oppimista – esimerkiksi sellaisten ominaisuuksien kehittämistä kuin riskinottaminen, epäonnistuminen, sisäinen motivaatio, kovapintaisuus, sitkeys ja sisu. Voimakkaimmin yrittäjähenkinen ja ei-yrittäjähenkinen ajattelutapa eroavat suhtautumisessaan ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen. 

Monilla ihmisillä on taipumus yrittää välttää ongelmia ja pitää kiinni siitä, mikä toimii. Tämä voisi olla voitokas strategia pysähtyneessä maailmassa, mutta maailma, jossa elämme, on kaikkea muuta kuin staattinen. Yrittäjähenkinen ihminen näkee ongelmat mahdollisuuksina ja lähestyy niitä luovasti. 

Kun kehittää yrittäjähenkistä ajattelutapaa, törmää luultavasti pian joukkoon ratkaisua odottaviin ongelmiin. Nämä ongelmat kiusaavat todennäköisesti suurta joukkoa muitakin ihmisiä, jolloin ongelman ratkaisemalla saattaa auttaa myös heitä. Tämä voi avata merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia riippumatta siitä, ratkaiseeko ongelman olemassa olevassa organisaatiossa vai ehkä omassa kasvuyrityksessään. 

Yrittäjähenkinen ajattelutapa – dynaamisuus, kyky ottaa riskejä ja oppia sekä kasvaa epäonnistumisen hetkellä – on ratkaisevan tärkeää ihmisille tulevaisuuden maailmassa, joka muuttuu ja haastaa meitä entistä nopeammin ja intensiivisemmin. 

Sen myötä muuttuva maailma ei näyttäydy vain paikkana, jossa muutokseen voi yrittää sopeutua, vaan mahdollisuutena viedä tätä muutosta eteenpäin, jotta maailmasta tulisi parempi paikka meille kaikille.  

Tähän olemme sitoutuneet Aalto-yliopistossa allekirjoittamalla YK:n kestävän kehityksen tavoitesopimuksen. Pyrimme auttamaan kaikkia Aalto-yhteisön jäseniä omaksumaan yrittäjähenkisen ajattelutavan peruspilareita, jotta meillä olisi parhaat mahdolliset valmiudet kohdata kiireelliset kestävän kehityksen haasteet, jotka uhkaavat meitä ja planeettaamme. Oppimalla ajattelemaan yrittäjän tavoin yhteisömme voi kääntää nämä haasteet mahdollisuuksiksi."  

– Lauri Järvilehto, työelämäprofessori, Perustieteiden korkeakoulu

Yrittäjähenkinen ajattelutapa on ratkaisevan tärkeää ihmisille tulevaisuuden maailmassa, joka muuttuu ja haastaa meitä entistä nopeammin.

– Lauri Järvilehto, työelämäprofessori, Perustieteiden korkeakoulu
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: