Uutiset

Maisemaobservatorio selvitti maisemasuunnittelun tilaa Suomessa

Tuore raportti osoittaa, että maisemien kestävä suunnittelu vaatii eri tahojen tiivistä yhteistyötä.
landscape_observatory_ofnland_1_small-tif_fi_fi.jpg

Suomessa on vuoden ajan toiminut Maisemaobservatorio, joka on selvittänyt Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen toteutumista Suomessa. Sen mukaan yliopistoissa, hallinnossa ja järjestöissä on tehty merkittävää työtä arvokkaiden maaseutumaisemien hyväksi. Selvitys ohjaa Maisemaobservatorion toimintaa tulevina vuosina.

“Maisemakysymykset ovat tulossa ajankohtaisiksi myös kaupungeissa ja taajamissa sekä teollisuusympäristöissä. Maisema mielletään kuitenkin usein vain esteettiseksi ja maaseutuun kuuluvaksi asiaksi. Maankäytön suunnittelujärjestelmiä ei myöskään tunneta riittävästi. Selvitys osoittaa, että maisemien kestävän suunnittelun kehittämisessä riittää vielä työtä”, toteaa Maisemaobservatorion puheenjohtaja, professori Juanjo Galan Aalto-yliopistosta.

Selvityksessä havaittiin haasteita maisemapolitiikan ja maiseman laatutavoitteiden kehityksessä ja ehdotetaan, että yhteistyötä maankäytössä ja aluesuunnittelussa tiivistetään eri toimijoiden kesken. Raportissa todetaan myös, että lisääntyvä luottamuspula suunnittelussa sosiaalisen ja poliittisen sektorin välillä voi vaikuttaa kielteisesti kestävän maisemapolitiikan ja -käytäntöjen toteuttamiseen.

Maisemaobservatorion keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu maisemasuunnittelun avoimen ja kokonaisvaltaisemman käsityksen levittäminen Suomessa sekä uusien kehysten ja referenssien määritteleminen. Tavoitteena on osoittaa hyödyt, joita proaktiivinen maisemasuunnittelu ja sen johtaminen voivat tuottaa kaikille sidosryhmille. Selvityksessä todetaan myös, että  maankäytön ja aluesuunnittelun kehittämiseksi tarvitaan erityistä maisemapolitiikkaa, jonka määrittelyn tulisi olla eri hallinnonalojen ja sosioekonomisten toimijoiden vastuulla.

Maisematutkimusta ja maisemavisio

Maisemaobservatorion tehtävä on edistää maisemiin kohdistuvaa tutkimusta, keskustelua, osallistumista ja kansalaistoimintaa. Sen tavoitteena on nykyistä avoimempi ja kokonaisvaltaisempi käsitys maisemasta. Tätä varten observatorio tukee kaikkien sidosryhmien ja yhteistyötahojen osallistumista maisemien suunnitteluun ja hoitoon.

*Keskeisenä periaateena on, että kaikkiin Suomen alueisiin liittyy aina maisema, joka tarvitsee tutkimusta, hallinnointia ja suunnittelua. Maisemat voivat myös jatkossa olla merkittäviä tekijöitä kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

Observatorio valmistelee tutkimuksia, joissa maisemanäkökulma tuodaan mukaan kaupungistumisen, ilmastonmuutoksen, maaseudun autioitumisen, metsätalouden ja yhteiskunnan kehittymisen tutkimukseen. Valmisteltavia tutkimuksia ovat muun muassa Suomen eri alueille tunnusomaisten maisemapiirteiden arviointi sekä osallistumisen mekanismien tarkastelu. Observatorio laatii myös Suomen maisemavision, joka tarkentaa maisemakäsitettä ja ottaa kantaa suomalaisen maiseman erityispiirteisiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Kansalaiset voivat osallistua laajasti vision tuottamiseen.

Eurooppalainen maisemayleissopimus on Euroopan neuvoston sopimus, johon kuuluu 38 maata. Sen tarkoitus on edistää maisemien hoitoa, suojelua ja suunnittelua. Maisemaobservatoriot ovat vapaamuotoisia hankkeita, jotka seuraavat ja tukevat maisemayleissopimuksen toimeenpanoa. Kansainvälisiä yhteistyötahoja ovat muut eurooppalaiset maisemaobservatoriot sekä Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen yliopistoverkosto UNISCAPE.

Suomen Maisemaobservatorioon kuuluvat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Museovirasto, ympäristöministeriö, Kulttuuriympäristötutkimuksen seura ja Suomen Maisema-arkkitehtiliitto. Sen toimintaa johtaa tällä hetkellä Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos.

Lisätietoja:

Maisemaobservatorion puheenjohtaja, professori Juanjo Galan, Aalto-yliopisto, [email protected].

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

@aaltowellbeing on Instagram
Kampus, Yliopisto Julkaistu:

Seuraa meitä Instagramissa: @aaltowellbeing!

Tervetuloa mukaan: @aaltowellbeing. Nähdään Instagramissa!
Opiskelija Reetta Kälvälä, kuva: Markus Toivonen
Opinnot Julkaistu:

Opiskelija Reetta Kälvälä haluaa kehittää parempia syöpähoitoja tekniikan avulla

Bioinformaatioteknologiaa opiskelevan Reetan mielestä yliopisto tuntuu lukiota helpommalta, koska opiskelua voi ajoittaa omien aikataulujen mukaan.
NWB Finland packaging
Opinnot Julkaistu:

Kurssiyhteistyö Aalto-yliopiston VCD-opiskelijoiden kanssa tuo uusia ideoita NWB Finlandiin

Aalto-yliopiston Visual Communication Design -opiskelijat kehittävät ja suunnittelevat NWB Finlandille lähdevesituotteiden pakkaus- ja brändikonsepteja.
The picture shows the School of Business in winter time and during sunset. The photo was taken by Mikko Raskinen from Aalto University.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Kaksinkertainen syy ottaa ilmastonmuutos vakavasti

Yritysten pitää ottaa ilmastovaikutuksensa tosissaan sekä kestävyyden että liiketoiminnan takia, sanoo vanhempi yliopistonlehtori Leena Lankoski.