Uutiset

Maarit Mäkelän hankkeelle Suomen Akatemian rahoitus

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten luovuutta opetetaan studioympäristössä.
two students watching the 3D printer at work printing a figure of clay
3D-tulostusta savella Väreen studiossa, kuva: Minerva Juolahti

Professori Maarit Mäkelän pedagogisia prosesseja ja luovuuden kouluttamista tutkiva hanke on saanut 274 602 euron rahoituksen Suomen Akatemialta ajalle 2020–2024. Yhteistyöpartneri Materiaalisuus, käsityön käytännöt ja design-studio -pedagogiikka -hankkeessa onPirita Seitamaa-Hakkarainen Helsingin yliopistosta, ja se on jatkoa kaksikon aiemmalle yhteistyölle.

"Uudessa projektissa pyrimme ymmärtämään, kuinka suunnittelijat tai käsityöläiset suhtautuvat kehoonsa, työkaluihinsa, materiaaleihinsa ja tilaansa työympäristössä", kertoo pitkään luovuutta tutkinut Maarit Mäkelä.

Tutkitte pedagogisia prosesseja ja luovuutta muotoilu- ja kädentaito-osaajien koulutuksessa. Miksi se on tärkeää, Maarit Mäkelä?

"Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa luovuudella ja ongelmanratkaisuun tähtäävällä muotoiluajattelulla on tärkeä rooli. Digitaalisten ympäristöjen nopea kehittyminen on antanut käyttöömme uusia materiaaleja, työkaluja ja käytäntöjä luovaan työskentelyyn.

Korkeakouluissa studiot ovat ympäristöjä, jossa perinteiset kädentaidot yhdistyvät digitaalisiin teknologioihin. Pystyäksemme kouluttamaan luovia osaajia meidän on syvennettävä ymmärrystämme siitä, miten opetamme luovuutta studioympäristössä."

Mitä ovat tärkeimmät löydökset aiemmasta hankkeesta ja mitä lisää uusi hanke tuo siihen?

"Edellisessä akatemiaprojektissamme Luova mieli: kehollisuus, käsillä tekeminen ja muotoilu (2013–2016) tutkimme muotoiluajattelua kehollisena tietämisenä, jonka keskeisiä elementtejä ovat materiaalit, työkalut ja sosiaalinen vuorovaikutus. Siinä kehollinen tietäminen toimii yhdistävänä ankkurina mielen ja ruumiin välillä.

Uudessa hankkeessa haluamme ymmärtää tarkemmin, miten muotoilijat ja käsityöläiset sijoittuvat työtilassa kehonsa, työkalujen, materiaalien, tilan ja muiden sosiaalisten toimijoiden yhteyteen."

Voidaanko jo ennakoida millaista käytännön hyötyä tutkimus mukanaan tuo?

"Tavoitteena on ymmärtää minkälaisista sosiaalisista ja materiaalisista tekijöistä studioympäristö oppimisverkostona rakentuu, ja miten oppiminen tässä tilassa tapahtuu. Kun ymmärrämme tätä verkostoa paremmin, pystymme myös kehittämään studiopedagogiikkaa siten, että se tukee luovuutta edistävää oppimista entistä paremmin."

Hankkeenne kattaa neljä Pohjoismaata. Miksi nämä maat?

"Tutkimme hankkeessa läheisesti Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston studiopedagogiikkaa. Jotta ymmärtäisimme paremmin oman maamme erityispiirteitä, tutkimme myös vastaavaa opetusta ja opetustiloja kolmessa muussa Pohjoismaassa. Selvitämme mitkä ovat studiopedagogiikan parhaat käytännöt näissä neljässä maassa ja mitä voimme muilta oppia. Lähdemme siitä, että pohjoismaiset pedagogiset käytännöt eroavat toisistaan, mutta ovat kuitenkin niin lähellä toisiaan, että ovat keskenään vertailukelpoisia."

Yhteystiedot:

Professori Maarit Mäkelä, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, [email protected],
p. 050 3722168

Lue lisää:

Suomen Akatemialta rahoitusta biotieteiden, terveyden ja yhteiskunnan tutkimukseen

Professori Maarit Mäkelä (englanniksi)

Maarit Mäkelä

Professori (Associate professor)
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Alustatalouden faktat ja myytit -podcastissa Timo Seppälä, Johanna Småros ja Teemu Roos pohtivat, mihin tekoäly ja sen supervoimat pystyvät?
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Paljon hypetetty tekoäly – Alustatalouden faktat ja myytit -podcast pohtii tekoälyn supervoimia

Alustatalouden faktat ja myytit -podcastin tuoreimmassa jaksossa tuodaan realismia tekoälykeskusteluun konkreettisten esimerkkien kautta ja pohditaan esimerkiksi tekoälyn mahdollisuuksia ja sitä, voiko tekoäly alkaa kehittää itse itseään.
Kaksi opiskelijaa opiskelemassa. Kuva: Aalto-yliopisto / Aino Huovio
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Henkilöstöä arvostava johtaminen lisää työhyvinvointia

Työhyvinvointi on keskeinen tekijä hyvin menestyvien yksilöiden ja organisaatioiden taustalla.
Maria Joutsenvirta
Tutkimus ja taide Julkaistu:

U-teoria – Miten johdetaan tulevaisuudesta käsin samalla kun tulevaisuus syntyy?

Luovat ihmiset, kuten taiteilijat ja tieteilijät, keksivät ja luovat uutta astumalla näkyvästä maailmasta näkymättömään mielikuvituksen maailmaan ja sieltä takaisin näkyvään. Tätä luovuuden edellyttämää herkkyyttä ja intuitiota voi oppia ja edesauttaa.
Alustatalouden faktat ja myytit -podcastin toista tuotantokautta vetävät Aalto-yliopiston professorit Robin Gustafsson ja Timo Seppälä, juontaa William von der Pahlen.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Alustatalouden faktat ja myytit -podcast sukeltaa alustatalouden saloihin

Uusi tuotantokausi: Aalto-yliopiston asiantuntijat ja vaihtuvat vieraat keskustelevat alustataloudesta ja siihen liittyvistä ajankohtaisista aiheista.