Uutiset

Maarit Mäkelän hankkeelle Suomen Akatemian rahoitus

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten luovuutta opetetaan studioympäristössä.
two students watching the 3D printer at work printing a figure of clay
3D-tulostusta savella Väreen studiossa, kuva: Minerva Juolahti

Professori Maarit Mäkelän pedagogisia prosesseja ja luovuuden kouluttamista tutkiva hanke on saanut 274 602 euron rahoituksen Suomen Akatemialta ajalle 2020–2024. Yhteistyöpartneri Materiaalisuus, käsityön käytännöt ja design-studio -pedagogiikka -hankkeessa onPirita Seitamaa-Hakkarainen Helsingin yliopistosta, ja se on jatkoa kaksikon aiemmalle yhteistyölle.

"Uudessa projektissa pyrimme ymmärtämään, kuinka suunnittelijat tai käsityöläiset suhtautuvat kehoonsa, työkaluihinsa, materiaaleihinsa ja tilaansa työympäristössä", kertoo pitkään luovuutta tutkinut Maarit Mäkelä.

Tutkitte pedagogisia prosesseja ja luovuutta muotoilu- ja kädentaito-osaajien koulutuksessa. Miksi se on tärkeää, Maarit Mäkelä?

"Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa luovuudella ja ongelmanratkaisuun tähtäävällä muotoiluajattelulla on tärkeä rooli. Digitaalisten ympäristöjen nopea kehittyminen on antanut käyttöömme uusia materiaaleja, työkaluja ja käytäntöjä luovaan työskentelyyn.

Korkeakouluissa studiot ovat ympäristöjä, jossa perinteiset kädentaidot yhdistyvät digitaalisiin teknologioihin. Pystyäksemme kouluttamaan luovia osaajia meidän on syvennettävä ymmärrystämme siitä, miten opetamme luovuutta studioympäristössä."

Mitä ovat tärkeimmät löydökset aiemmasta hankkeesta ja mitä lisää uusi hanke tuo siihen?

"Edellisessä akatemiaprojektissamme Luova mieli: kehollisuus, käsillä tekeminen ja muotoilu (2013–2016) tutkimme muotoiluajattelua kehollisena tietämisenä, jonka keskeisiä elementtejä ovat materiaalit, työkalut ja sosiaalinen vuorovaikutus. Siinä kehollinen tietäminen toimii yhdistävänä ankkurina mielen ja ruumiin välillä.

Uudessa hankkeessa haluamme ymmärtää tarkemmin, miten muotoilijat ja käsityöläiset sijoittuvat työtilassa kehonsa, työkalujen, materiaalien, tilan ja muiden sosiaalisten toimijoiden yhteyteen."

Voidaanko jo ennakoida millaista käytännön hyötyä tutkimus mukanaan tuo?

"Tavoitteena on ymmärtää minkälaisista sosiaalisista ja materiaalisista tekijöistä studioympäristö oppimisverkostona rakentuu, ja miten oppiminen tässä tilassa tapahtuu. Kun ymmärrämme tätä verkostoa paremmin, pystymme myös kehittämään studiopedagogiikkaa siten, että se tukee luovuutta edistävää oppimista entistä paremmin."

Hankkeenne kattaa neljä Pohjoismaata. Miksi nämä maat?

"Tutkimme hankkeessa läheisesti Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston studiopedagogiikkaa. Jotta ymmärtäisimme paremmin oman maamme erityispiirteitä, tutkimme myös vastaavaa opetusta ja opetustiloja kolmessa muussa Pohjoismaassa. Selvitämme mitkä ovat studiopedagogiikan parhaat käytännöt näissä neljässä maassa ja mitä voimme muilta oppia. Lähdemme siitä, että pohjoismaiset pedagogiset käytännöt eroavat toisistaan, mutta ovat kuitenkin niin lähellä toisiaan, että ovat keskenään vertailukelpoisia."

Yhteystiedot:

Professori Maarit Mäkelä, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, [email protected],
p. 050 3722168

Lue lisää:

Suomen Akatemialta rahoitusta biotieteiden, terveyden ja yhteiskunnan tutkimukseen

Professori Maarit Mäkelä (englanniksi)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Publication icon
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Julkaisufoorumi hakee uusia panelisteja kaudelle 2025-2028

Jos olet kiinnostunut ryhtymään Julkaisufoorumin panelistiksi, hae tehtävään 15.6.2024 mennessä.
Vihreän siirtymän rakentajat
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Uusi podcast: Vihreän siirtymän rakentajat

Vihreän siirtymän toteuttamisessa kiinteistöala on avainasemassa. Talotekniikka on sen vaikuttavin keino torjua ilmastonmuutosta ja vastata EU:n kiristyviin energiavaatimuksiin. Uusi Vihreän siirtymän rakentajat - podcast tuo esiin talotekniikan tutkijoita, kehittäjiä ja toteuttajia, jotka jakavat näkemyksiään ja ideoitaan matkalla kohti kestävämpää kiinteistö- ja rakennusalaa.
Tekstiilikemia-tutkimusryhmä
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Vihreämpiä, turvallisempia ja innovatiivisempia tekstiilejä

Professori Ali Tehrani ja hänen tutkimusryhmänsä keskittyvät johonkin meille kaikille hyvin tuttuun - tekstiileihin.
XX
Kampus Julkaistu:

PechaKucha- tilaisuus tarjosi Sähkötekniikan korkeakoulun tohtoriopiskelijoille uudenlaisen haasteen

Sähkötekniikan korkeakoulun ensimmäinen PechaKucha haastoi korkeakoulun tohtoriopiskelijat esittämään väitöskirjansa aiheet kuudessa minuutissa. Tilaisuus järjestettiin keskiviikkona 22. toukokuuta Otaniemen A Gridissä.