Uutiset

Maarit Mäkelän hankkeelle Suomen Akatemian rahoitus

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten luovuutta opetetaan studioympäristössä.
two students watching the 3D printer at work printing a figure of clay
3D-tulostusta savella Väreen studiossa, kuva: Minerva Juolahti

Professori Maarit Mäkelän pedagogisia prosesseja ja luovuuden kouluttamista tutkiva hanke on saanut 274 602 euron rahoituksen Suomen Akatemialta ajalle 2020–2024. Yhteistyöpartneri Materiaalisuus, käsityön käytännöt ja design-studio -pedagogiikka -hankkeessa onPirita Seitamaa-Hakkarainen Helsingin yliopistosta, ja se on jatkoa kaksikon aiemmalle yhteistyölle.

"Uudessa projektissa pyrimme ymmärtämään, kuinka suunnittelijat tai käsityöläiset suhtautuvat kehoonsa, työkaluihinsa, materiaaleihinsa ja tilaansa työympäristössä", kertoo pitkään luovuutta tutkinut Maarit Mäkelä.

Tutkitte pedagogisia prosesseja ja luovuutta muotoilu- ja kädentaito-osaajien koulutuksessa. Miksi se on tärkeää, Maarit Mäkelä?

"Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa luovuudella ja ongelmanratkaisuun tähtäävällä muotoiluajattelulla on tärkeä rooli. Digitaalisten ympäristöjen nopea kehittyminen on antanut käyttöömme uusia materiaaleja, työkaluja ja käytäntöjä luovaan työskentelyyn.

Korkeakouluissa studiot ovat ympäristöjä, jossa perinteiset kädentaidot yhdistyvät digitaalisiin teknologioihin. Pystyäksemme kouluttamaan luovia osaajia meidän on syvennettävä ymmärrystämme siitä, miten opetamme luovuutta studioympäristössä."

Mitä ovat tärkeimmät löydökset aiemmasta hankkeesta ja mitä lisää uusi hanke tuo siihen?

"Edellisessä akatemiaprojektissamme Luova mieli: kehollisuus, käsillä tekeminen ja muotoilu (2013–2016) tutkimme muotoiluajattelua kehollisena tietämisenä, jonka keskeisiä elementtejä ovat materiaalit, työkalut ja sosiaalinen vuorovaikutus. Siinä kehollinen tietäminen toimii yhdistävänä ankkurina mielen ja ruumiin välillä.

Uudessa hankkeessa haluamme ymmärtää tarkemmin, miten muotoilijat ja käsityöläiset sijoittuvat työtilassa kehonsa, työkalujen, materiaalien, tilan ja muiden sosiaalisten toimijoiden yhteyteen."

Voidaanko jo ennakoida millaista käytännön hyötyä tutkimus mukanaan tuo?

"Tavoitteena on ymmärtää minkälaisista sosiaalisista ja materiaalisista tekijöistä studioympäristö oppimisverkostona rakentuu, ja miten oppiminen tässä tilassa tapahtuu. Kun ymmärrämme tätä verkostoa paremmin, pystymme myös kehittämään studiopedagogiikkaa siten, että se tukee luovuutta edistävää oppimista entistä paremmin."

Hankkeenne kattaa neljä Pohjoismaata. Miksi nämä maat?

"Tutkimme hankkeessa läheisesti Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston studiopedagogiikkaa. Jotta ymmärtäisimme paremmin oman maamme erityispiirteitä, tutkimme myös vastaavaa opetusta ja opetustiloja kolmessa muussa Pohjoismaassa. Selvitämme mitkä ovat studiopedagogiikan parhaat käytännöt näissä neljässä maassa ja mitä voimme muilta oppia. Lähdemme siitä, että pohjoismaiset pedagogiset käytännöt eroavat toisistaan, mutta ovat kuitenkin niin lähellä toisiaan, että ovat keskenään vertailukelpoisia."

Yhteystiedot:

Professori Maarit Mäkelä, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, [email protected],
p. 050 3722168

Lue lisää:

Suomen Akatemialta rahoitusta biotieteiden, terveyden ja yhteiskunnan tutkimukseen

Professori Maarit Mäkelä (englanniksi)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Hanna-Kaisa Korolaisen väitöskirjan The Making of Inspiration sisäaukeama.
Palkitut, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aalto ARTS Booksille kultaa kansainvälisessä ICMA-kilpailussa sekä tieteellisten että oppikirjojen sarjassa

Neljä Aalto ARTS Booksin kirjaa palkittiin ICMA (International Creative Media Award) -kilpailun kirjojen osiossa.
Professor Jens Schmidt opening the first Aalto Alumni Strategy Circle. Audience in the front.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aalto Alumni Strategy Circle -tapahtumassa jaettiin fuusioiden ja yrityskauppojen parhaita käytäntöjä

Aalto Alumni Strategy Circle kokoaa yhteen strategia-alan ammattilaisia ja yritysjohtajia oppimaan ja vaihtamaan ajatuksia strategian ajankohtaisista aiheista.
Alustatalouden faktat ja myytit studiossa Heli Koski, Jussi Mäkinen, Timo Seppälä ja William von der Pahlen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Alustasääntelyn kiemuroissa – Alustatalouden F&M ruotii digitaalisten markkinoiden sääntelyä

Digitaalisia markkinoita pyritään sääntelemään EU-tasolla, mutta nyt sääntelyä uhkaa olla jo niin paljon, että kuluttajien ja yritysten on vaikea saada niistä selkoa.
Anne Sunikka Dipolissa tietokoneen ääressä.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Laatua yhdessä – Yliopisto tukee avoimen tieteen kulttuuria

Tutkijalle on tarjolla tietoa, koulutusta ja tukea avoimesta tutkimustuotosten julkaisemisesta