Uutiset

Luoteis-Venäjän talousseurantaraportit 2/2010: Alueiden taloustilanne heijastelee Venäjän talouden elpymisen haurautta

CEMATin tuottamat talousseurantaraportit osoittavat Venäjän toipumisen kriisistä olevan vielä epävarmalla pohjalla.

CEMATin tuottamat Luoteis-Venäjän neljää aluetta (Pietari, Leningradin lääni, Karjalan tasavalta ja Murmanskin lääni) koskevat uudet talousseurantaraportit osoittavat Venäjän toipumisen kriisistä olevan vielä epävarmalla pohjalla. Alueiden väliset erot talouden rakenteessa määrittelevät pitkälti niiden kriisinjälkeistä kehitystä.

Pietarissa talouden elpyminen vuoden 2010 alkupuoliskolla oli Venäjän keskiarvoa vaimeampaa. Investointiaktiviteetti alueella pysyi heikkona, johtuen osittain merkittävästä ulkomaisten investointivarojen ulosvirtauksesta. Tämä kielii sijoittajien suuresta epävarmuudesta ja on myös merkki elpymisen hauraudesta.

Leningradin läänin taloudellinen tilanne koheni vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla selvästi. Alueen talouden kaksi pääpilaria tehdasteollisuus ja maatalous sekä vähittäiskauppa kasvoivat Venäjän keskiarvoa nopeammin. Näillä näkymin lama näyttäisi jääneen taakse Leningradin läänissä.

Karjalan tasavallassa raportoitiin huimia kasvulukuja tammi-kesäkuussa 2010 sekä teollisuustuotannon että rakentamisen osalta. Karjalan tasavallan toipumista kriisistä edisti sen päävientituotteiden myönteinen hintakehitys. Samanaikaisesti riippuvuus raaka-aineiden viennistä, mikä tekee Karjalan tasavallan talouden haavoittuvaksi maailmanmarkkinahintojen vaihtelulle.

Murmanskin läänin osalta monet alkuvuoden 2010 talousindikaattoreista osoittavat, että alue on hiljalleen toipumassa talouskriisistä. Tämän taustalla on pitkälti myönteinen hintakehitys alueen tärkeimmillä teollisuudenaloilla. Elpyminen on kuitenkin vielä hyvin haurasta, sillä niin koti- kuin ulkomaisetkin investoinnit ovat lähes pysähdyksissä, mikä hidastaa pitemmän aikavälin kasvunäkymiä.

Raportit ovat luettavissa sivulta: http://www.hse.fi/FI/cemat/projects/economicmonitoring/reports/2010/

 

Lisätietoja:
Tutkija Simo Leppänen [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu