Uutiset

Luoteis-Venäjän talousseuranta 2/2011: Elpyminen jatkui mutta maailmantalouden epävarmuudet luovat varjoja tulevalle kehitykselle

Vuoden 2011 alkupuoliskon talouskehitys Pietarissa oli melko tasaista.

Kaupungin yritysten liikevaihto kasvoi nimellisesti viidenneksellä. Teollisuustuotannossa, viestintäalalla sekä vähittäiskaupassa rekisteröitiin kohtalaista kasvua, kun taas rakennussektorilla koettiin huomattava pudotus aktiviteetissa. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla palvelumaksujen tuntuva nousu vaikutti negatiivisesti kaupungin talouskehitykseen. Maksuja korotettiin alkuvuodesta sähkön, lämmön ja pakollisten sosiaalimaksujen osalta.

Taloudellinen elpyminen Leningradin alueella jatkui. Teollisuustuotannon ja vähittäiskaupan kasvu oli vankkaa ja viennin nousu erityisen voimakas. Tästä on pitkälti kiittäminen alueen talouden monipuolisuutta, Pietarin kaupungin läheisyyttä ja öljyn korkeaa hintaa. Alueen investoinneissa on kuitenkin nähtävissä mahdollisia kielteisiä heijastumia koko maailman taloudellisesta epävarmuudesta. Ulkomaiset investoinnit ovat vähentyneet merkittävästi ja tämä koskee sekä lainoja että suoria investointeja. Lisäksi ulkomaisten investointien ulosvirtaus alueelta on voimistunut.

Palattuaan kasvu-uralle vuonna 2010 Karjalan talous jatkoi kasvuaan vuoden 2011 alkupuoliskolla mutta talousindikaattorien kehitys oli jähmeää mm. teollisuustuotannon, rakennusalan ja tulotason osalta. Viennin kasvu puolestaan nojasi hyvin vahvasti korkeisiin raaka-ainehintoihin globaaleilla markkinoilla. Positiivisia kehityskulkuja puolestaan oli rahdin määrän, vähittäiskaupan ja yritysten voittojen kasvu sekä koti- että ulkomaisten investointien vahva vire. Vuonna 2010
Karjalan talouden suurin uutinen oli pitkäaikaisen aluekuvernöörin Katanandovin ero. Tällä hetkellä uusi kuvernööri Andrei Nelidov näyttäisi laittavan enemmän painoarvoa alueen turismin kehittämiseen kuin teollisuuspohjan uudistamiseen. Tulevaisuus näyttää, onko tämä uusi politiikkasuuntaus menestyksekäs.

Murmanskin alue näytti vuonna 2010 olevan toipumassa vuosien 2008 – 2009 maailmalaajuisen talouskriisin negatiivisista vaikutuksista muttavuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla oli kuitenkin nähtävissä merkkejä siitä, että elpyminen saattoi jäädä lyhytaikaiseksi. Vaikuttaa entistä selvemmin siltä, että alueen taloudellisen kehityksen saaminen uudelle kasvu-uralle vaatii merkittäviä investointeja energia-, raaka-aine- ja kuljetussektoreille. Tilanne on ollut samanlainen jo useampien vuosien ajan, mutta myönteisenä merkkinä voidaan pitää sitä, että suurinvestoinnit ovat jatkuvista lykkäyksistä huolimatta kuitenkin edenneet lähemmäksi toteutusvaihetta. Maailmanlaajuisen talouskriisin uusiutuessa toimeenpano kuitenkin siirtyisi taas vähintään muutaman vuoden eteenpäin.

Raportit ovat luettavissa osoitteessa:

Pietarin kaupunki http://cemat.aalto.fi/fi/electronic/economicmonitoring/reports/saintpetersburg/

Leningradin alue
http://cemat.aalto.fi/fi/electronic/economicmonitoring/reports/leningrad/

Karjalan tasavalta
http://cemat.aalto.fi/fi/electronic/economicmonitoring/reports/karelia/

Murmanskin alue
http://cemat.aalto.fi/fi/electronic/economicmonitoring/reports/murmansk/

Lisätietoja: Johtaja, Prof.Riitta Kosonen [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu