Uutiset

Luoteis-Venäjän talousseuranta 2/2011: Elpyminen jatkui mutta maailmantalouden epävarmuudet luovat varjoja tulevalle kehitykselle

Vuoden 2011 alkupuoliskon talouskehitys Pietarissa oli melko tasaista.

Kaupungin yritysten liikevaihto kasvoi nimellisesti viidenneksellä. Teollisuustuotannossa, viestintäalalla sekä vähittäiskaupassa rekisteröitiin kohtalaista kasvua, kun taas rakennussektorilla koettiin huomattava pudotus aktiviteetissa. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla palvelumaksujen tuntuva nousu vaikutti negatiivisesti kaupungin talouskehitykseen. Maksuja korotettiin alkuvuodesta sähkön, lämmön ja pakollisten sosiaalimaksujen osalta.

Taloudellinen elpyminen Leningradin alueella jatkui. Teollisuustuotannon ja vähittäiskaupan kasvu oli vankkaa ja viennin nousu erityisen voimakas. Tästä on pitkälti kiittäminen alueen talouden monipuolisuutta, Pietarin kaupungin läheisyyttä ja öljyn korkeaa hintaa. Alueen investoinneissa on kuitenkin nähtävissä mahdollisia kielteisiä heijastumia koko maailman taloudellisesta epävarmuudesta. Ulkomaiset investoinnit ovat vähentyneet merkittävästi ja tämä koskee sekä lainoja että suoria investointeja. Lisäksi ulkomaisten investointien ulosvirtaus alueelta on voimistunut.

Palattuaan kasvu-uralle vuonna 2010 Karjalan talous jatkoi kasvuaan vuoden 2011 alkupuoliskolla mutta talousindikaattorien kehitys oli jähmeää mm. teollisuustuotannon, rakennusalan ja tulotason osalta. Viennin kasvu puolestaan nojasi hyvin vahvasti korkeisiin raaka-ainehintoihin globaaleilla markkinoilla. Positiivisia kehityskulkuja puolestaan oli rahdin määrän, vähittäiskaupan ja yritysten voittojen kasvu sekä koti- että ulkomaisten investointien vahva vire. Vuonna 2010
Karjalan talouden suurin uutinen oli pitkäaikaisen aluekuvernöörin Katanandovin ero. Tällä hetkellä uusi kuvernööri Andrei Nelidov näyttäisi laittavan enemmän painoarvoa alueen turismin kehittämiseen kuin teollisuuspohjan uudistamiseen. Tulevaisuus näyttää, onko tämä uusi politiikkasuuntaus menestyksekäs.

Murmanskin alue näytti vuonna 2010 olevan toipumassa vuosien 2008 – 2009 maailmalaajuisen talouskriisin negatiivisista vaikutuksista muttavuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla oli kuitenkin nähtävissä merkkejä siitä, että elpyminen saattoi jäädä lyhytaikaiseksi. Vaikuttaa entistä selvemmin siltä, että alueen taloudellisen kehityksen saaminen uudelle kasvu-uralle vaatii merkittäviä investointeja energia-, raaka-aine- ja kuljetussektoreille. Tilanne on ollut samanlainen jo useampien vuosien ajan, mutta myönteisenä merkkinä voidaan pitää sitä, että suurinvestoinnit ovat jatkuvista lykkäyksistä huolimatta kuitenkin edenneet lähemmäksi toteutusvaihetta. Maailmanlaajuisen talouskriisin uusiutuessa toimeenpano kuitenkin siirtyisi taas vähintään muutaman vuoden eteenpäin.

Raportit ovat luettavissa osoitteessa:

Pietarin kaupunki http://cemat.aalto.fi/fi/electronic/economicmonitoring/reports/saintpetersburg/

Leningradin alue
http://cemat.aalto.fi/fi/electronic/economicmonitoring/reports/leningrad/

Karjalan tasavalta
http://cemat.aalto.fi/fi/electronic/economicmonitoring/reports/karelia/

Murmanskin alue
http://cemat.aalto.fi/fi/electronic/economicmonitoring/reports/murmansk/

Lisätietoja: Johtaja, Prof.Riitta Kosonen [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Researchers having a discussion in a meeting room with their laptops open on the table
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aalto-yliopiston ja VTT:n tutkimushankkeessa kehitetään uudenlaisia entsyymejä

Hankkeessa tutkitaan tekoälyn avulla entsyymien ja proteiinien toimintamekanismia, joka on biologian ja biotekniikan merkittävä perustutkimuksellinen kysymys.
Palkittu teos, värikäs Asuntoarkkitehtuurin käsikirja nojaa rosoista tiiliseinää vasten
Palkitut Julkaistu:

Asuntoarkkitehtuurin käsikirjalle Rakentamisen ruusu -palkinto

Palkinnon myöntää Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.
When Dipoli was being renovated in 2017, Ilkka Niemelä happened to be present during the installation of the artwork and ended up supporting a painting from one corner. Photo: Severi Kasurinen.
Yliopisto Julkaistu:

Ilkka Niemelä: Kun jotain yrittää korjata, on tärkeää ensin ymmärtää, mistä oikein on kysymys

"Toisen arvokkaana pitäminen on minulle henkilökohtaisesti todella tärkeää. Uskon siihen erittäin paljon. Tapa kohdata toista ihmistä määrittää organisaatiokulttuuria. Me saamme paljon enemmän aikaan, kun vuorovaikutus on arvostavaa."
PC on a desk with coffee mug next to it
Yliopisto Julkaistu:

Vika korjattu: VPN toimii jälleen

VPN ongelma on korjattu ja VPN toimii jälleen normaalisti.