Uutiset

Lohkoketjut tukevat tietoalustojen yhteistyön pysyvyyttä

Tutkimus osoitti, että lohkoketju tukee tiedon läpinäkyvyyttä ja tiedon eheyttä eri alustojen välisessä liikenteessä esineiden internet -ympäristöissä vakauttaen alustojen välistä yhteistyötä.
Image by Ico Maker
Image by Ico Maker

Aalto-yliopiston tutkijat tutkivat, miten tiedon markkinat voitaisiin saada teknisesti toimimaan, erityisesti esineiden internetin (IoT) maailmassa.

IoT-laite on useimmiten kiinni valmistajakohtaisessa siilossa eli valmistajan alustalla on selkeä operaattori eli omistaja, joka hallitsee alustan toteutukseen käytettyjä tietojärjestelmiä ja omistaa yksinoikeudella järjestelmiin kerääntyvän tiedon esimerkiksi siitä, miten sen käyttäjät liikkuvat.

Alustoiksi kutsutaan esineiden internetissä eri laitteiden liiketoiminnallisia kokonaisuuksia ja verkkoja, ja federaatioksi tai konsortioksi voidaan kutsua liikennettä näiden kokonaisuuksien ja verkkojen välillä. Federaatiossa voi olla myös keskenään kilpailevia yrityksiä lentoliikenteen allianssien tapaan.

”Tutkimme yhteistyön pysyvyyttä eri alustojen välillä ja sitä, miksi valmistajien ja niiden alustojen olisi hyödyllistä kuulua yhteiseen konsortioon ja sallia tietoliikenne välillään”, Aalto-yliopiston tohtorikoulutettava Tommi Elo kertoo.

Tutkimus keskittyi lohkoketjujen rooliin ja siihen, miten niiden avulla voidaan tukea yhteistyön pysyvyyttä. Näistä tunnistettiin ja simuloitiin keskeisiä parametrejä eli alustojen yhteistyön toimintaan vaikuttavia muuttujia ja niiden suhteita.

”Tietyt lohkoketjun ominaisuudet kuten luotettavuus ja tiedon saatavuuden aiheuttama läpinäkyvyys parantavat alustojen välistä yhteistyötä. Lohkoketjut vakauttavat yhteistyötä, kun tiedoissa on virheitä tai häiriöitä. Tutkimuksessa julkaistu systeemidynaaminen malli huomioi, paljonko mahdollisesta virheestä tai häiriöstä tulee haittaa eri osapuolille, sekä sen, millaisia virheitä yhteistyö sietää, jotta yhteistyö voi kuitenkin vielä jatkua. Lohkoketjut liittyvät tutkimukseemme erityisesti niiden laadullisesta ja systeemisestä näkökulmasta”, Elo sanoo.

Aikaisemmin vastaavaa simulaatiomallia ei ole ollut saatavilla julkisesti. Kun alustoilla on samaan aikaan sekä yhteistyötä että kilpailua, virheiden ja häiriöiden seuraaminen on arvontuoton ohella merkittävässä roolissa, jotta yhteistyö voi kuitenkin jatkua.

Miksi kilpailu ja samaan aikaan yhteistyö on sitten niin tärkeässä roolissa esineiden internetin maailmassa?

”Kun tuotteet ja laitteet standardisoidaan, niin kuluttajat haluavat arvokkaan tiedon siirtämisen onnistumista samaan tapaan kuin puhelinta vaihdettaessa käyttäjä toivoo, että tieto siirtyy sujuvasti Android-järjestelmästä iPhone-järjestelmään. Tässäkin kohdin uskon, että avoimet standardit lopulta valtaavat markkinan. Esineiden internetin maailmassa on erittäin tärkeää, että valmistajien alustat keskustelevat keskenään mahdollisimman sujuvan käytön aikaansaamiseksi. Myös yhteiskunnan tasolla jo tuotetun tiedon maksimaalinen käyttö on tärkeä kehityksen mahdollistaja”, hän jatkaa.

Tutkijat uskovat, että lohkoketjujärjestelmät voivat tarjota ratkaisun tiedon markkinoiden haasteisiin. Lohkoketju sijaitsee tuhansien tai kymmenien tuhansien operaattoreiden eli niin sanottujen louhijoiden muodostamassa verkossa, jossa tieto on monistettu jopa miljooniin paikkoihin. Ketjun lohkoihin voidaan säilöä tietoja, kuten maksutapahtumia, jotka ovat vapaasti luettavissa, ja joiden eheyden ja todenmukaisuuden voi siten kuka tahansa tarkastaa.

Tommi Elo
Tohtorikoulutettava Tommi Elo

Nyt julkaistu avoin systeemidynaaminen malli edistää myös muuta tutkimusryhmän työtä. Työ jatkuu digitaalisten yhteisten hyödykkeiden (anti-rival goods) parissa. ATARCA-konsortion tavoitteena on luoda kokeiluja talousjärjestelmistä, jotka huomioivat digitaalisten hyödykkeiden erityislaatuisuuden eli jakamisen kautta kasvavan yhteisen ja yhteisöllisen arvonluonnin.

Tulokset on julkaistu IEEE Access -lehdessä. Open Access -artikkeli ja sen simulaatiomallit ovat saatavilla tästä linkistä.

Lisätietoa:

Tommi Elo
Tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto
045 652 6259
[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Hanna-Kaisa Korolaisen väitöskirjan The Making of Inspiration sisäaukeama.
Palkitut, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aalto ARTS Booksille kultaa kansainvälisessä ICMA-kilpailussa sekä tieteellisten että oppikirjojen sarjassa

Neljä Aalto ARTS Booksin kirjaa palkittiin ICMA (International Creative Media Award) -kilpailun kirjojen osiossa.
Professor Jens Schmidt opening the first Aalto Alumni Strategy Circle. Audience in the front.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aalto Alumni Strategy Circle -tapahtumassa jaettiin fuusioiden ja yrityskauppojen parhaita käytäntöjä

Aalto Alumni Strategy Circle kokoaa yhteen strategia-alan ammattilaisia ja yritysjohtajia oppimaan ja vaihtamaan ajatuksia strategian ajankohtaisista aiheista.
Alustatalouden faktat ja myytit studiossa Heli Koski, Jussi Mäkinen, Timo Seppälä ja William von der Pahlen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Alustasääntelyn kiemuroissa – Alustatalouden F&M ruotii digitaalisten markkinoiden sääntelyä

Digitaalisia markkinoita pyritään sääntelemään EU-tasolla, mutta nyt sääntelyä uhkaa olla jo niin paljon, että kuluttajien ja yritysten on vaikea saada niistä selkoa.
Anne Sunikka Dipolissa tietokoneen ääressä.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Laatua yhdessä – Yliopisto tukee avoimen tieteen kulttuuria

Tutkijalle on tarjolla tietoa, koulutusta ja tukea avoimesta tutkimustuotosten julkaisemisesta