Uutiset

Kaupunkialueiden kestävän maankäytön ja liikkuvuuden käytäntöjä sekä päätöksentekoa parannetaan Unite!-siemenrahoituksella

Unite!-yliopistoallianssin siemenrahoituksella tuetussa Sustainable Land-Use and Mobility Policies and Practices in Urban Regions (SLUMP) -hankkeessa pyritään löytämään innovatiivisia lähestymistapoja päätöksenteon lähentämiseksi maankäyttö- ja liikkuvuuspolitiikassa ja -käytännöissä. Projektia koordinoi rakennetun ympäristön osaston professori Dominic Stead.
Aerial shot of the Korkeakoulunaukio square. There are solar panels on the Väre roof and trees on the square.

Päätöksenteon lähentäminen maankäyttö- ja liikkuvuuspolitiikassa ja -käytännöissä tarjoaa mahdollisuuden parantaa kaupunkialueiden houkuttelevuutta, joustavuutta, osallisuutta ja kilpailukykyä. SLUMP-hanketta toteuttaa neljä Unite!-yliopistoa: Aalto-yliopisto, PoliTo, KTH ja ULisboa.  

"Sen suunnittelu, miten ja missä kaupungit ja niiden liikkumisen infrastruktuuri voivat laajentua tai supistua, on monimutkaista ja haastavaa erityisesti kaupunkialueilla", sanoo hankkeen koordinaattori professori Dominic Stead Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselta.

"Vaikka maankäyttö- ja liikkuvuuspolitiikka ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa, nämä kaksi politiikanalaa pysyvät usein erillään sekä käytännössä että tutkimuksessa. Näihin haasteisiin vastaaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta kaupunkialueilla eri puolilla maailmaa voidaan saavuttaa kestävämpi kehitys. Alan tutkimus voi edistää merkittävästi YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, erityisesti tavoitetta 11, joka koskee kestäviä kaupunkeja ja yhteisöjä", professori Stead selittää.

Unite!-yliopistoallianssin siemenrahoituksella tuetut toimet mahdollistavat yhteistyön neljän kumppanuusyliopiston monenlaisten edustajien kanssa. Mukana on nuorempia ja vanhempia professoreita, väitöskirjatutkijoita ja post doc -tutkijoita sekä apurahojen kirjoittamisen neuvonantajia. Hankkeessa määritellään uusia tutkimuskysymyksiä ja -menetelmiä, ja sen tuloksena synnytetään hakemus EU:n rahoittamaa Marie Skłodowska-Curie (MSCA) tohtorikoulutusverkostoa varten sekä kaksi lehtiartikkelia.

MSCA-hakemuksen kehittämiseksi ja partneriyliopistojen akateemisten yhteyksien laajentamiseksi järjestetään useita kohdennettuja toimia, kuten tutkimusseminaareja, verkostoitumistapahtumia, aivoriihi- ja vertaispalautekeskusteluja, vuoropuheluja käytännön toimijoiden kanssa, kirjoitustilaisuuksia ja pyöreän pöydän keskustelu AESOP-kongressissa heinäkuussa 2024.

Hankkeen osallistujat 

Hankkeessa on mukana neljä partneriyliopistoa, joiden tutkimusintressit täydentävät toisiaan. Yliopistojen sijainti Pohjois- ja Etelä-Euroopassa tarjoaa erilaisia näkökulmia aiheeseen.

Aalto-yliopisto

 • Permanent academic Dominic Stead, project coordinator 
 • Permanent academic Raine Mäntysalo  
 • Postdoctoral researcher Eva Purkarthofer  
 • Postdoctoral researcher Linda Karjalainen  
 • Postdoctoral researcher Tiina Rinne 
 • PhD researcher Maria Käpyvaara  
 • PhD researcher Oya Duman 
 • PhD researcher Thu Pham 

PoliTo  

 • Permanent academic Giancarlo Cotella  
 • Permanent academic Umberto Janin Rivolin  
 • Permanent academic Loris Servillo  
 • Tenured track academic Elisabetta Vitale Brovarone  
 • Tenured track academic Elena Camilla Pede  
 • Permanent academic Luca Staricco  

ULisboa 

 • Permanent academic Nuno Marques da Costa  
 • Permanent academic Mario Ferreira Do Vale  
 • Permanent academic Eduarda Marques da Costa  
 • Permanent academic Margarida Queirós  
 • Tenured track academic Patrícia Abrantes  

KTH 

 • Permanent academic Jonathan Metzger  
 • Postdoctoral researcher Emilia Smeds  
 • Permanent academic Karolina Isaksson  
 • Permanent academic Peter Brokking  
 • Permanent academic Maria Håkansson  
   

Mikä on Uniten siemenraha? 

Unite! haluaa siemenrahalla aktivoida yhteisten tutkimushankkeiden ja opetustarjonnan luomista, edistää opetus- ja/tai tutkimusyksiköiden välistä pitkäaikaista yhteistyötä ja tukea opiskelijoiden opetussuunnitelman ulkopuolisten tai kulttuurienvälisten toimintojen luomista.

Opetuksen ja oppimisen sekä tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen siemenrahastot

- mukana oltava vähintään kolme Unite!-yliopistoa

- enintään 10 000 euroa ”Exploration”-toimintaan, kuten kontaktien luomiseen ja yhteistyöideoiden muotoiluun

- enintään 80 000 euroa kehittämistoimiin, kuten yhteiskurssien rakentamiseen tai yhteisten tutkimusehdotusten kehittämiseen.

- seuraava haku keväällä 2024

Opiskelijoiden yhteistoiminnan kehittämisen siemenrahahaku on auki 15.12.2023 asti. Lue lisää alta. 

Lue lisää: Unite! Seed Fund (johtaa Uniten websivulle)

Lue myös

The image shows a jar of coins with a green plant growing from it. Text Unite! Seed Fund 2023.

Aalto mukana kahdeksassa Unite! Seed Fund -rahoitusta saavassa hankkeessa

Uniten siemenrahasto tukee opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden ehdotuksia, jotka edistävät allianssin yliopistojen välistä yhteistoimintaa.

Uutiset
Havainnekuva tiedesatelliitti Foresail-1:stä maapallon yllä.

Unite! edistää Euroopan laajuista yhteistyötä avaruuteen liittyvien aineiden opetuksessa

Unite!-yliopistot luovat yhteistyöverkoston avaruuteen liittyvien aineiden opetusta varten.

Uutiset
Photo of three participants at the Unite! Student Fair wearing Unite! t-shirts.

Hae rahoitusta Unite!-yliopistojen yhteiseen opiskelijatoimintaan

Lähetä hakemuksesi 15. joulukuuta 2023 mennessä.

Uutiset
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Event information on a yellow to coral gradient background with yellow bubbles and a photo of a colorful event space.
Palkinnot ja tunnustukset, Kampus, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tule mukaan ensimmäiseen Aallon avoimen tieteen palkintotapahtumaan

Kaikki aaltolaiset ovat tervetulleita, osallistuminen ei vaadi ilmoittautumista!
Silmälasipäinen mies katsoo kameraan, taustalla kesäinen luonto
Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Lahjoittajatarina - Yrjö Sotamaa: ”Yliopiston tukeminen on meidän oman tulevaisuutemme rakentamista”

Professori emeritus on yhä aktiivinen muotoilun vaikuttaja niin kotimaassa kuin kansainvälisellä kentällä. Hän on nykyään myös Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kuukausilahjoittaja.
Image from the conferment ceremony
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:
EU parlamentti
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Milja Mieskolainen: Euroopan Parlamentin Schuman-harjoittelu ylitti odotukseni

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen maisteriopiskelija Milja Mieskolainen oli jo aiemmin pohtinut hakemista harjoitteluun Euroopan Unioniin, mutta oli ajatellut harjoittelupaikan saamisen olevan liian haastavaa. Keväällä 2023 hän kuitenkin huomasi ilmoituksen harjoittelupaikoista ja päätti kokeilla hakemista, sillä avoinna oli kiinnostava paikka talouden hallinnan ja EMUn valvontayksikössä. Hakeminenkaan ei osoittautunut vaikeaksi. Milja haki paikkaa, sai sen ja harjoittelu Euroopan Parlamentissa alkoi lokakuussa.