Uutiset

”Kannattaa kurkistaa tuttuuden taakse - epätyypilliset teot tuovat iloa arkeen”

Taiteen maisteri Oona Tikkaoja tutkii väitöksessään yllättävien tapahtumien, arjen anomalioiden, yhteisiä piirteitä sekä tarjoaa keinoja löytää niiden avulla arkeamme avartavia näkökulmia.
Punatukkainen silmälasipäinen nainen katsoo kameraan musta takki ja värikäs kaulaliina yllään.
Kuva: Pekka Tallqvist

Mitä tutkimuksesi käsittelee?

"Tutkimukseni taustalla on havainto siitä, että tutut arjen ilmiöt ovat huomattavasti monimutkaisempia ja ihmeellisempiä kuin miltä ne nopeasti vilkaistuna näyttävät. Tuttuja ilmiöitä ei ole kuitenkaan helppo tutkia, sillä ne ovat aivan liian lähellä. Huomasin, että saan uuden näkökulman arjen ilmiöihin kiinnittämällä huomiota tilanteisiin, joissa tuttuus hetkeksi katoaa. Nämä hetket, arjen anomaliat, ovat keskelle arjen tasaista virtaa syntyviä ohikiitäviä, yllättäviä tapahtumia.  Anomalia saa kokijansa pysähtymään hetkeksi, kun tilanne ei etenekään kuten hän aiempien kokemustensa perusteella olettaa. Anomalioita syntyy spontaanisti, mutta niitä voi myös järjestää tarkoituksella.

Kysyn tutkimuksessani, miten näiden anomalioiden avulla voisi nähdä tuttujen asioiden ja tilanteiden tarjoaman mahdollisuuksien runsauden ja löytää niihin uutta näkökulmaa. Tarkastelen tutkimuskysymystä kokemuksen ja tekemisen kautta. Pyrin löytämään yhteisiä piirteitä ihmisten kokemista hämmennyksen hetkistä, jotta voisin hyödyntää niitä uusien arjen anomalioiden synnyttämiseen. Työ liittyy avant-garden perinteeseen ja siinä korostuvat halu vaikuttaa maailmaan laajasti ja tehdä kaikille avointa taidetta. Kehitän työssäni työskentelymenetelmiä, jotka ovat saavutettavia kaikille ihmisille, ei vain ammattitaiteilijoille.

Reality tinkering eli ”todellisuusväsäily” on työskentelytapa, jonka olen kehittänyt tutkimusprosessini tuloksena. Todellisuusväsäily on kaikille mahdollista, sillä se ei vaadi erityistaitoja tai suuria resursseja. Väsäilyä voi tehdä joko aiheuttamalla keskeytyksiä arjen yllätyksettömään sujuvuuteen tai tarkentamalla huomionsa arjen yksityiskohtiin havaitakseen syvemmin niiden monipuolisuuden."

Korona-aika antoi minulle uuden näkökulman siihen, miten tärkeää onkaan kyetä iloitsemaan lähellä olevista ihmeistä."

Oona Tikkaoja

Mikä siinä on tärkeää?

"Reality tinkering on eettinen menetelmä, joka tähtää maailmaa arvostavan ja siihen osallistuvan asenteen vahvistamiseen. Se perustuu vahvasti sekä-että -ajatteluun joko-tai -ajattelun sijaan. Väsäilijät kykenevät näkemään käyttämiensä materiaalien tai esineiden suunnitellun merkityksen lisäksi niissä piileviä mahdollisuuksia. Arjen anomalioiden kanssa työskentely on strategia, jota voi hyödyntää oman elämän muokkaamisessa todella omaksi kiinnittämällä huomiota asioihin lähellään.

Väitöstutkimuksen osana kehitetyn 8x8x8-pelin avulla voi tutkia arjen normaalin rajoja.
8x8x8 on pelinkaltainen ajatustyökalu, jonka avulla voi tutkia arjen normaalin rajoja. Työkalun kahdeksantahokkaat voi printata osoitteesta everydayanomalies.com ja taitella.

Tämä lähestymistapa tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää ympärillämme olevaa runsautta ja helpottaa jatkuvaa kaipuutamme uuteen. Uskon, että se sekä rauhoittaa levottomuuttamme että tuo kestävämpiä ratkaisuja iloisen elämän rakentamiseen.

Esittelen väitöskirjassani kehittämiäni pelinkaltaisia työkaluja, joita kuka tahansa voi hyödyntää apuna epätyypillisten tekojen suunnittelussa. Olen myös kerännyt kokoelman tarinoita epätyypillisistä tapahtumista, joita voi käyttää inspiraationa arjen elävöittämisessä. Näitä anomalioita olen myös analysoinut ja löytänyt niille ominaisen draaman kaaren. Lisäksi olen tehnyt seitsemän taiteellista kokeilua eli itse järjestämääni epätyypillistä tekoa. Niihin voi tutustua ja työkaluja ladata osoitteessa everydayanomalies.com."

Mitä siitä voi seurata?

"Aloitin tutkimukseni jo kymmenen vuotta sitten. Pandemian ja kiihtyvien ympäristöongelmien vuoksi se on nyt huomattavasti ajankohtaisempi kuin tuolloin. Olen itse innokas matkustaja ja uusien ympäristöjen tutkija, mutta tilanne on vaatinut pysymään kotona ja lähiluonnossa. Tutkimuksen viimeisteleminen korona-aikaan antoi minulle uuden näkökulman siihen, miten tärkeää onkaan kyetä iloitsemaan lähellä olevista ihmeistä.

Tutkimukseni perusteella väitän, että on mahdollista, ainakin ajoittain, ylläpitää uteliasta ja kunnioittavaa asennetta, jonka läpi maailmaa katsottaessa mikään ei ole itsestään selvää tai pinnallista. Väitöstutkimuksessani tarjoan erään mahdollisen lähestymistavan, jonka avulla tämä asenne voidaan saavuttaa."

Oona Tikkaojan väitöskirja Reality Tinkering. An Artistic Approach to the Abundance of the Familiartarkastettiin Aalto-yliopistossa 12. maaliskuuta.

Lisätietoja:

Oona Tikkaoja, [email protected], puh. 0406744188

Väitöksen tuloksia ja työkaluja: everydayanomalies.com

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Mustaa puuta
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Otaniemessä kehitetty uusi supermusta materiaali puusta

Tieteen ja teknologian alati kehittyvässä maailmassa on tiettyjä ilmiöitä, jotka kiehtovat jatkuvasti niin tieteentekijöitä, taiteilijoita kuin suurta yleisöäkin. Yksi tällainen ilmiö on supermustat materiaalit.
aula
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Älyrakennukset, käyttäjäkokemus ja kestävyys: Talotekniikan avainasema 2030

Talotekniikka 2030 -ryhmän perustamisen pontimena oli rakentamisen muutos yhä teknisemmäksi ja siitä seuraava tarve muuttaa vakiintuneita toimintatapoja ja talotekniikan asemaa. Talotekniikan rooli rakentamisen arvoketjussa -tutkimus pureutui näihin ydinkysymyksiin. Haastattelimme tutkimuksen tekijöitä.
Two students and a professor sitting around a table, talking and looking at laptop screen.
Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Tule uusien tohtoriopiskelijoiden tutoriksi tammikuussa 2024

lmoittaudu uusien tohtoriopiskelijoiden tutoriksi tammikuun orientaatiopäiville!
vihreät liput, green flags. Kuva: Mikko Raskinen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Liikesivistysrahastolta merkittäviä apurahoja Aalto-yliopiston tutkijoille

Aalto-yliopisto saa yliopistoista suurimman tuen. Apurahan saa 62 projektia ja tuen suuruus on yhteensä 728 400 euroa.