Uutiset

Historian yhdeksännellä Taloudenpuolustuskurssilla analysoitiin hallitusohjelmaa

Hyvinvointivaltio ei säily ilman innovaatioita ja menestyvää yritystoimintaa. Siksi hallitusohjelmaan kirjattujen yritysten toimintaedellytyksiä parantavien tavoitteiden ja toimenpiteiden pitää onnistua.
Kuvassa näkyy professori Teemu Malmi Aallon Töölön kampuksen juhlasalin lavalla pitämässä avauspuheenvuoroa Taloudenpuolustuskurssilla 2023.
Laskentatoimen professori Teemu Malmi toi avauspuheenvuorossaan esille, miten elintärkeää työvoiman saatavuuden parantaminen on yritysten ja Suomen talouden kasvun varmistamiselle.

Aalto EE:n ja Helsingin Sanomien järjestämä, akateemisen maailman johtavia asiantuntijoita, talouselämän vaikuttajia ja poliitikkoja yhteen kokoava tapahtuma Taloudenpuolustuskurssi pidettiin keskiviikkona 4. lokakuuta jo yhdeksännen kerran. Kauppakorkeakoulun asiantuntemusta tilaisuudessa edustivat laskentatoimen professori Teemu Malmi, taloustieteen professori ja Helsinki GSE:n akateeminen johtaja Otto Toivanen, sekä omistajuuden professori Samuli Knüpfer

Taloudenpuolustuskurssin tavoitteena on alusta asti ollut lisätä poliitikkojen ymmärrystä taloudesta ja yritystoiminnan lainalaisuuksista, sillä heidän päätöksillään on merkittäviä vaikutuksia sekä Suomessa toimivien yritysten toimintaedellytyksiin että kansantalouteen.

Yrityksillä keskeinen rooli hyvinvoinnin rakentamisessa

Tilaisuuden avauspuheenvuorossa professori Teemu Malmi kysyi, missä meidän täytyy onnistua, jotta turvamme Suomen suotuisan talouskehityksen. Hän totesi, ettei talous ole itseisarvo, vaan väline, mutta erittäin keskeinen väline hyvinvointimme rakentamisessa. 

”Terve kansantalous ja kukoistava yritystoiminta mahdollistavat panostukset ja investoinnit soteen, sivistykseen, kulttuuriin ja maanpuolustukseen”, Malmi sanoi.

Malmin mukaan vallitsee varsin laaja yhteisymmärrys Suomen roolista pienenä avotaloutena, joka on riippuvainen globaalista talouskehityksestä ja jonka vauraus rakentuu pitkälti sitä kautta, että Suomesta vietävät tuotteet ja palvelut ovat kasainvälisillä markkinoilla kilpailukykyisiä. Koska Suomessa toimivien yritysten on vaikea kilpailla halvalla työvoimalla, kilpailukykyä tulee hakea innovaatioista, jotta voimme säilyttää nykyisen kaltaisen elintason.

”Yliopistoissamme tehtävä huippututkimus muuttuu innovaatioiksi ja taloudelliseksi hyvinvoinniksi vasta silloin, kun yritykset muokkaavat keksinnöistä tuotteita ja palveluita, joita ne onnistuvat myymään kansainvälisillä markkinoilla. Yritysten rooli keksintöjen muuttamisessa kaupalliseksi toiminnaksi ja innovaatiotoiminnan merkitys Suomelle ovatkin ekonomistien keskuudessa äärimmäisen vähän kiisteltyjä faktoja”, Malmi sanoi.

Hallitusohjelmaan kirjatuissa yritysten toimintaedellytyksiä parantavissa tavoitteissa ja toimenpiteissä olisi Teemu Malmin mukaan välttämätöntä onnistua, sillä ilman innovaatioita ja menestyvää yritystoimintaa ei pidemmän päälle ole hyvinvointivaltiotakaan.

Positiivisena näkymänä Malmi nosti esille suomalaisten startup-yritysten saaman rahoituksen, joka ylsi vuonna 2022 jo lähes 1,8:an miljardiin euroon. Näiden aloittelevien innovatiivisten yritysten merkitys koko Suomen kansantalouden kannalta on vielä melko pieni, mutta niiden toimintaedellytysten eteen pitäisi tehdä kaikki mahdollinen. Erityisesti osaavan työvoiman satavuuteen tulisi nopeasti löytää ratkaisuja, jottei työvoiman heikko saatavuus pysy esteenä yritysten ja Suomen talouden kasvulle.  

Panostukset koulutukseen edistävät innovaatiovetoista talouskasvua

Professori Otto Toivanen analysoi omassa puheenvuorossaan valtion roolia innovaatiovetoisen talouskasvun luomisessa. Hyvinvoinnin kasvu tulee tuottavuuden kasvusta ja tuottavuuden kasvu puolestaan uusien asioiden ja/tai toimintatapojen keksimisestä ja niiden laajamittaisesta käyttöön ottamisesta. Ilman osaavia, innovointiin kykeneviä ihmisiä ei synny innovaatioita, eikä hyvinvointi lisäänny. 

Toivasen mukaan valtiovallan kannattaa keskittyä asioihin, jotka edistävät innovaatioiden syntyä ja joissa sillä on keskeinen suhteellinen etu. Näitä ovat panostukset koulutukseen, oikean toimintaympäristön luomiseen, osaavien ihmisten “luonnollisen kasautumisen” edistämiseen, sekä tiedon keräämiseen ja jakamiseen. 

Valtiovallan tulisi myös tukea toimintaa, jossa yhteiskunnallisen tuoton suhde yksityiseen tuottoon on korkea. Toivanen nosti esille esimerkkejä valtion toimista, joilla edistetään tai hidastetaan markkinoiden toimintaa ja innovaatioita, mutta joihin ei suoraan tarvita valtion rahoitusta. Esimerkiksi vahva kilpailuviranomainen olisi Toivasen näkemyksen mukaan erityisen tärkeä Suomen kaltaisessa maassa, koska esimerkiksi 2000-luvulla toteutuneet terveyspalveluyritysten yrityskaupat ovat johtaneet palvelujen hintojen nousuun 20 prosentilla ilman suotuisaa vaikutusta niiden laatuun. Toinen esimerkki koski patentteja, joiden omistusoikeudet siirrettiin vuosia sitten useissa maissa, Suomi mukaan lukien, yliopistojen työntekijöiltä yliopistoille. Muutoksen seurauksena henkilökohtaiset kannustimet vesittyivät ja patenttien määrä väheni selvästi, mikä nakersi mahdollisuuksia uusille innovaatioille.

Suomessa tarvitaan ideoita, uskallusta ja rahaa

Professori Samuli Knüpferin tehtävänä oli arvioida neljän kansanedustajan, Perussuomalaisten Miko Bergbomin, SDP:n Elisa Gebhardin, Vasemmistoliiton Minja Koskelan ja Kokoomuksen Ville Väyrysen esittämiä toimia yritysten kasvun edistämiseksi.

Knüpferin mukaan Suomessa tarvitaan erityisesti ideoita, uskallusta ja rahaa. Kansanedustajien esittämistä keinoista hän kannatti panostuksia ulkomaisen työvoiman houkuttelemiseen ja Suomessa pitämiseen. Myös ehdotukset toimista, joilla yrityksiä helpotetaan palkkaamaan uutta työvoimaa, saivat Knüpferiltä kannatusta.

Taloudenpuolustuskurssin järjestivät yhteistyössä liikkeenjohdon valmennus- ja kehittämispalveluja globaalisti tarjoava Aalto University Executive Education and Professional Development (Aalto EE) ja Helsingin Sanomat. Yhteistyökumppaneina olivat Suomen Ekonomit, Tekniikan Akateemiset ja Työeläkeyhtiö Elo. 

Taloudenpuolustuskurssin verkkosivut: https://taloudenpuolustuskurssi.fi/

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Professori Ville Alopaeus.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutustu professoreihimme: Ville Alopaeus

Ville Alopaeus on toiminut kemian tekniikan professorina Aalto-yliopistossa vuodesta 2008. Erotusoperaatioita ja prosessien mallitusta tutkiva Alopaeus pyrkii edistämään siirtymää kohti uusiutuvaa energia- ja materiaaliympäristöä.
Mies katsoo kuvaruutua, josta hän katsoo takaisin virtuaalinen Kekkonen.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aikamatkalla 70-luvulle voi tavata virtuaali-Kekkosen – 3D-virtualisoinnin pioneerit tuovat kulttuuriaarteet esiin uudella tapaa

Tamminiemen retrojoulunavauksessa voi myös luoda joulutunnelmaa legendaarisen presidentin työhuoneeseen.
Aalto University School of Business, a student ascending, public art of Risto Suomi on the wall, photo Mikko Raskinen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Poissaolot töistä on suurin syy siihen, että naisia on toimitusjohtajina miehiä vähemmän

Naiset ovat aliedustettuina toimitusjohtajan tehtävissä, koska he viettävät enemmän aikaa työmarkkinoiden ulkopuolella niinä vuosina, joina heidän uransa on nousussa. Naiset myös hakeutuvat miehiä vähemmän myynnin ja tuotannon tehtäviin, joista toimitusjohtajia tyypillisesti rekrytoidaan.
MJ on stage giving a talk
Yliopisto Julkaistu:

Myungji ”MJ” Suh: Aallon Slush-osastolla kaikessa on kyse siitä, miten voimme muuttaa maailmaa

"Olet yrittäjähenkinen, kun näet ongelman mahdollisuutena sen sijaan, että pitäisit sitä uhkana, jota vältellä. Myös ”can do” -asenne on yrittäjätaito."