Uutiset

Helsinki GSE vahvistaa taloustieteellistä osaamista liikenteen ja koulutuksen kysymyksissä kolmella uudella professorinimityksellä

Prottoy Aman Akbar ja Pablo Ernesto Warnes aloittavat tehtävissään elokuussa, Kristiina Huttunen aloitti maaliskuussa.
Apul. prof. Prottoy Aman Akbar, prof. Kristiina Huttunen ja apul.prof. Pablo Ernesto Warnes
Apulaisprofessori Prottoy Aman Akbar, professori Kristiina Huttunen ja apulaisprofessori Pablo Ernesto Warnes

Liikenteen taloustieteen koulutus käynnistyy Suomessa

Helsinki GSE on luomassa uutta koulutuksen ja tutkimuksen haaraa suomalaiselle taloustieteen kentälle. Liikennettä ja sen yhteiskunnallisia vaikutuksia ruotiva taloustieteen koulutus käynnistyy kahdella uudella apulaisprofessorinimityksellä, kun Prottoy Aman Akbar sekä Pablo Ernesto Warnes aloittavat tehtävissään Aalto-yliopistossa elokuun alussa. Liikenne- ja viestintäministeriö on rahoittanut Akbarin professuurin.

”Hallitus on sitoutunut tietopohjaiseen päätöksentekoon. Se tarkoittaa myös, että pyrimme proaktiivisesti kehittämään tiedon tasoa. Meidän on pystyttävä arvioimaan tulevaisuusinvestointien vaikutuksia nykyistä monipuolisemmin menetelmin, samoin liikennejärjestelmän tehokkuutta. On ilo olla käynnistämässä uutta, tärkeää tieteenalaa”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Liikenteen taloustieteen apulaisprofessoriksi nimitetty Akbar on toiminut väitöskirjatutkijana Pittsburgin yliopistossa, viimeistelee väitöskirjaansa joukkoliikenteen saavutettavuudesta ja sen vaikutuksista alueelliseen eriarvoistumiseen. ”Tällä kentällä on paljon kiinnostavia kysymyksiä. Mikä esimerkiksi selittää joukkoliikenteen hitautta rikkaissa, entä köyhissä kaupungeissa, miten nopea joukkoliikenne hyödyttää eri taustaisia ihmisiä, ja miten joukkoliikenteellä voidaan vaikuttaa liikkumisen hiilidioksidipäästöihin”, Akbar kuvailee.

Taloustieteen apulaisprofessoriksi nimitetty Warnes siirtyy Aalto-yliopistoon Columbian yliopiston väitöskirjatutkijan paikalta. Hänen tutkimuksensa on kohdistunut erityisesti julkisten liikenneinfrahankkeiden yhteiskunnallisiin vaikutuksiin kehittyvissä maissa. ”Julkisilla infrahankkeilla voi olla merkittäviä hyötyjä, mutta aina nämä hyödyt eivät jakaudu tasaisesti. Tutkimuksessani selvitän sitä, miten julkiset infrastruktuurihankkeet vaikuttavat eri taustaisiin ihmisiin niin tulotason kuin koulutustaustan mukaan”, kertoo Warnes.

Akbarin professuuri toteutuu yhteistyössä Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun, rakennetun ympäristön laitoksen kanssa. ”Tällaisella yhteistyöllä ylitämme, joskus tuskastuttavankin korkeat, tieteenalarajat kertaheitolla. Uudenlainen ajattelu, jossa taloustieteen opetus ja tutkimus yhdistetään muiden tieteiden kanssa, johtaa taatusti johonkin uuteen ja mielenkiintoiseen. On upeaa saada näin lahjakkaat tutkijat osaksi yhteisöämme”, kertoo Helsinki GSE:n akateeminen johtaja Otto Toivanen.

Taloustieteellistä ymmärrystä työn, rikollisuuden ja koulutuksen kysymyksistä

Helsinki GSE vahvistaa opetustaan ja tutkimustaan myös työntaloustieteen alalla, joka pitää sisällään koulutuksen-, rikollisuuden- ja perheentaloustieteen. Taloustieteen professoriksi on nimitetty VTT Kristiina Huttunen, joka aloitti tehtävässään Aalto-yliopiston taloustieteen laitoksella maaliskuussa. Huttunen on tutkinut esimerkiksi rikollisuuden ja koulutuksen yhteyttä toisiinsa.

”Koulutuksen ja rikollisuuden teemojen ei heti arvaisi liittyvän taloustieteelliseen tutkimukseen. Taloustiede on kuitenkin tiede, joka pyrki tilastollisen analyysiin ja taloustieteellisten työkalujen avulla ratkaisemaan hyvin erilaisiakin yhteiskunnallisia kysymyksiä. Esimerkiksi moderni työntaloustiede pyrkii ymmärtämään, miten eri tekijät varhaislapsuudesta alkaen vaikuttavat inhimillisen pääoman muodostukseen ja sitä kautta elinkaaren aikaisiin tulemiin. Näitä teemoja käsittelemällä voimme saada paljon tietoa esimerkiksi rikostuomioiden, työttömyyden tai kouluttautumisen vaikutuksista ihmisten elämään”, kertoo Huttunen tutkimuksensa taustoista.

Kristiina Huttunen on toiminut Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkijaprofessorina ja tutkinut esimerkiksi vanhempien työttömyyden vaikutuksia lasten työuriin, toisen asteen koulutuksen ja rikollisuuden välistä yhteyttä sekä rikostuomioiden vaikutuksia työmarkkinatulemiin ja uusintarikollisuuteen.

”Huttunen on tyyliesimerkki siitä, miten taloustiede tutkii mielenkiintoisia yhteiskunnallisia kysymyksiä, joita ei aina taloustieteeksi mielletäkään”, kertoo Aalto-yliopiston taloustieteen laitoksen johtaja Matti Liski.

”Huttusen kovatasoinen osaaminen vahvistaa vankkaa osaamistamme työn ja koulutuksen taloustieteessä. Odotamme Helsinki GSE:ssä suurella innolla hänen panostaan opetuksessa ja tutkimuksessa”, iloitsee Toivanen.

”Taloustiedettä on pitkään ollut aivan liian miehinen ala. Vaikka rekrytoinnit eivät katso sukupuolta, todistaa Kristiina Huttusen nimitys, että tilanne on vihdoin muuttumassa. On tieteenalan etu, että yhä useammat naiset hakeutuvat opiskelemaan alaa ja näin tulevat myöhemmin valituiksi vastuullisimpiin opetuksen ja tutkimuksen tehtäviin.”

Lisätietoja:
Professori Otto Toivanen
+358 50 3537651
[email protected]

Professori, taloustieteen laitoksen johtaja Matti Liski
+358 40 353 8173
[email protected] 

Haastattelupyynnöt:
Jari Järvenpää
+358 50 342 3736
[email protected]

Helsinki Graduate School of Economics on Aalto-yliopiston, Hankenin ja Helsingin yliopiston yhteinen taloustieteen yksikkö, jonka tehtävä on kouluttaa, tuottaa korkeatasoista tutkimusta ja hyödyttää yhteiskuntaa – niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. https://www.helsinkigse.fi/ 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Professori Ville Alopaeus.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutustu professoreihimme: Ville Alopaeus

Ville Alopaeus on toiminut kemian tekniikan professorina Aalto-yliopistossa vuodesta 2008. Erotusoperaatioita ja prosessien mallitusta tutkiva Alopaeus pyrkii edistämään siirtymää kohti uusiutuvaa energia- ja materiaaliympäristöä.
Työelämäprofessori Irina Viippola
Nimitykset Julkaistu:

Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiöltä merkittävä tuki muotoiluopetuksen vahvistamiseksi

Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiön mahdollistamaan työelämäprofessorin tehtävään on nimitetty MA Irina Viippola
Aalto University School of Business, a student ascending, public art of Risto Suomi on the wall, photo Mikko Raskinen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Poissaolot töistä on suurin syy siihen, että naisia on toimitusjohtajina miehiä vähemmän

Naiset ovat aliedustettuina toimitusjohtajan tehtävissä, koska he viettävät enemmän aikaa työmarkkinoiden ulkopuolella niinä vuosina, joina heidän uransa on nousussa. Naiset myös hakeutuvat miehiä vähemmän myynnin ja tuotannon tehtäviin, joista toimitusjohtajia tyypillisesti rekrytoidaan.
Nokia Säätiön tunnustuspalkinto emeritusprofessori Antti Räisäselle radiotekniikan tutkimuksen ja opetuksen kehittämisestä
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Nokia Säätiön tunnustuspalkinto emeritusprofessori Antti Räisäselle radiotekniikan tutkimuksen ja opetuksen kehittämisestä

Emeritusprofessori Antti Räisänen tunnetaan korkeisiin radiotaajuuksiin liittyvän tieteellisen tutkimuksen uranuurtajana sekä intohimoisena radiotekniikan opetuksen kehittäjänä.