Uutiset

Heidi Salonen on nimitetty rakennustekniikan laitoksen johtajaksi

Salonen toimii tällä hetkellä rakennustekniikan laitoksen varajohtajana ja sisäympäristötekniikan professorina. Laitoksen johtajan tehtävässä hän aloittaa 1.1.2024. Laitoksen varajohtajaksi on nimitetty betonitekniikan työelämäprofessori Jouni Punkki kaudelle 1.1.2024–31.7.2026.
Professori Heidi Salonen, Aalto-yliopisto
Professori Heidi Salonen.
Professori Jouni Punkki
Työelämäprofessori Jouni Punkki

Heidi Salonen väitteli filosofian tohtoriksi Kuopion yliopistossa vuonna 2009. Väitöskirjan aiheena oli Indoor air contaminants in office buildings. Salosella on myös johtamiseen liittyvä tutkinto.

Salosella on lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä; hän toimii muun muassa Sisäilmayhdistyksen hallituksessa, useissa tieteellisissä komiteoissa, arvioitsijana alan tieteellisissä lehdissä sekä lehden ”Sustainable Architecture and Civil Engineering (SAGE)”-lehden toimitusneuvostossa. Hänellä on myös Adjunct Associate Professuuri Queenslandin teknillisessä yliopistossa, Australiassa. 

Jouni Punkki on toiminut betonitekniikan työelämäprofessorina Aalto-yliopistossa vuodesta 2016 alkaen. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat betonin materiaalitekniikka, betonin säilyvyys sekä rakentamisen ympäristönäkökulmat. Hänen tutkimusryhmässään tutkitaan muun muassa vähähiilistä betonia, betonin säilyvyyttä sekä automaation hyödyntämistä betonin laadunvalvonnassa.

Punkki on valmistunut tohtoriksi sekä Norjan teknillisestä yliopistosta että Teknillisestä korkeakoulusta. Ennen siirtymistään Aalto-yliopistoon hän on toiminut pitkään betoniteollisuudessa.

Heidi Salonen, mitä haluat saavuttaa laitoksen johtajana?

Haluan edistää laitoksemme ja muiden tutkimuslaitosten sekä alan yritysten ja teollisuuden välistä yhteistyötä. Haluan myös vahvistaa rakennustekniikan laitoksen tutkimusryhmien toimintaedellytyksiä sekä näkyvyyttä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Pidän tärkeänä myös Aallon sisäisen yhteistyön kehittämistä eri laitosten ja korkeakoulujen välillä.

Mitä tutkit juuri nyt? 

Johdan tällä hetkellä useita kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita; muun muassa vuonna 2022 käynnistynyttä EU:n rahoittamaa hanketta ”Identifying determinants for indoor air quality and their health impact in environments for children: Measures to improve indoor air quality and reduce disease burdens (InChildHealth)”, Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta “Discovering safe cleaning for school buildings to reduce harmful chemical, particle and microbial footprint (CleanSchool)”, sekä Työsuojelurahaston rahoittamaa “Development of indoor air quality and indoor environment of cruise ships (LAIVA)”-hanketta.

Minkälaisena näet rakennusalan tulevaisuuden?

Rakennusalalla on tällä hetkellä paljon haasteita, mutta uskon, että korkealaatuisen osaamisen vahvistamisella ja edelleen kehittämisellä, sekä poikkitieteellisellä yhteistyöllä luodaan pohjaa valoisalle ja menestyksekkäälle tulevaisuudelle.

Mistä saa energiaa työhön?

Liikunnasta, perheestä ja ystävistä. Rakkaimpana harrastuksena voidaan mainita kilpasuunnistus, mikä on hyvää vastapainoa arjen kiireille.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Työelämäprofessori Irina Viippola
Nimitykset Julkaistu:

Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiöltä merkittävä tuki muotoiluopetuksen vahvistamiseksi

Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiön mahdollistamaan työelämäprofessorin tehtävään on nimitetty MA Irina Viippola
Black and white portrait of Apurva Ganoo.
Nimitykset Julkaistu:

Apurva Ganoo on nimitetty yrittäjyyden lehtoriksi

Kauppakorkeakoulu ja koko Aalto-yliopisto satsaavat nyt voimakkaasti yrittäjyyden edistämiseen.
Jarek Kurnitski
Nimitykset Julkaistu:

Professori Jarek Kurnitski uuden ilmastopaneelin jäseneksi

Valtioneuvosto on asettanut kaudelle 2024-2027 uuden ilmastopaneelin, jonka jäseneksi nimettiin 15 tutkijaa yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Puheenjohtajaksi valittiin Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.
ELEC Data Agents Xiaolong Liu and Tanesh Kumar
Nimitykset Julkaistu:

Tanesh Kumar ja Xiaolong Liu aloittivat data-agentteina Sähkötekniikan korkeakoulussa

Data-agentit tukevat koulunsa ja laitostensa tutkijoita tutkimusdatan hallintaan liittyvissä kysymyksissä.