Uutiset

Hanna-Kaisa Korolainen: ”Inspiraatio ei ole hallitsematon voima, vaan aktiivinen osa luovaa prosessia”

Hanna-Kaisa Korolainen tarkastelee väitöskirjassaan inspiraation roolia osana luovaa prosessia. Väitöskirja on inspiraation syntyä selvittävä perusteos ja se tarjoaa uutta tietoa inspiraation aiheista taiteellisen tutkimuksen kentälle.
Mustavalkokuvassa nainen baskeri päässä istuu lattialla
Kuva: Anne Kinnunen

Mitä tutkimuksesi käsittelee?  

”Selvitän tutkimuksessani, millainen suhde on inspiraation aiheella ja tekijällä, millaisia ovat inspiraation ja kopioinnin erot sekä pyrin laajentamaan tekijyyden käsitettä. Pyrin konkreettisesti avaamaan, mitä inspiraatio on sekä mikä on sen rooli luovassa prosessissa niin historiallisesti kuin vahvasti nykyaikaan sidottuna. Koin tekijän näkökulman tärkeäksi, sillä halusin peilata itseäni ja omaa tekemistäni olemassa olevaan tietoon. Väitökseni keskittyy erityisesti tutkimaan omaa taiteellista prosessiani ja sen tuloksia. 

Lähdin tekemään väitöskirjaa, koska inspiraatiosta tai inspiraation aiheista ei löydy kovinkaan paljon kirjallisuutta, varsinkaan tekijöiden itsensä tuottamana. Lisäksi kirjallisuus, jota sain käsiini, ei tuntunut konkreettisesti vastaavan siihen, mitä inspiraatio on, mistä sitä voi löytää taikka mikä sen rooli luovassa prosessissa on.

Inspiraatiota on historian saatossa pidetty ja saatetaan yhä edelleen pitää melko mysteerissävytteisenä ilmiönä, joka on välttämätön ”hyvän” taiteen ja taiteilijan tunnusmerkki ja jota tekijän on vain useimmiten passiivisesti odotettava. On myös ajateltu, että taiteilija ”syntyy” sisäisen inspiraation lahjan kanssa – eikä voi olla hyvä taiteilija, ellei tuota lahjaa ole. Nykyään luovan työn tekijälle inspiraation aiheet merkitsevät kuitenkin jotakin muuta – ystäviä taikka luotettuja, jotka ohjaavat ja kulkevat rinnalla luovassa prosessissa."   

Mikä siinä on tärkeää?  

”Inspiraatio ei ole hallitsematon voima, jota odotetaan, vaan sitä voi ja pitää aktiivisesti hakea. Inspiraatiolla on aktiivinen rooli luovassa prosessissa. Se on kuin läheinen yhteistyökumppani ja toimii tekijän kanssa dialogissa, sillä dialogia on myös itsensä kanssa käyty keskustelu. Inspiraatio on elävä ja jatkuvasti muuttuva osatekijä, jonka avulla luovasta prosessista kehkeytyy aina erilainen, ainutlaatuinen seikkailu.  

Inspiraatio ei ole hallitsematon voima, jota odotetaan, vaan sitä voi ja pitää aktiivisesti hakea."

Hanna-Kaisa Korolainen

Olen opettanut luovaa prosessia Aalto-yliopiston muotoilun laitoksella vuodesta 2016, ja huomannut että inspiraatioprosessia on mahdollista opettaa ja oppia: sitä kohti on mentävä aktiivisesti, ja siinä tietyt metodit voivat auttaa. Näitä metodeja avaan tarkemmin oman työskentelyni kautta väitöskirjan keskeisissä löydöissä.  

Inspiraatio on yksi luovan prosessin osatekijä ja ruokkii sitä, kulkee rinnalla. Se voi olla innostava tai jokin tärkeä havainto, vaikkapa epäkohta, halu muuttaa jotakin. Tekemiseen on sitouduttava, ja kun alkaa syvällisesti ymmärtää inspiraatiota ja sen roolia omassa luovassa prosessissa, alkaa havaita oman tekemisen, historian, ympäristön ja monien erilaisten asioiden yhteyksiä. Syntyy uusia merkityksiä, eikä luova työ enää tunnu yksinäiseltä puurtamiselta.”   

Mitä siitä voi seurata?  

”Tutkimukseni on suunnattu luovan alan ammattilaisille, sekä yleisesti inspiraatiosta kiinnostuneille lukijoille, ja uskon sen kiinnostavan myös taiteellisen tutkimuksen kansainvälistä kenttää. Tutkimuksen tietoa voidaan hyödyntää laajasti taiteen ja muotoilun opetuksessa, ja samalla se tarjoaa heijastuspohjaa muille luovan alan tekijöille määritellessään mitä inspiraatio on, mistä sitä voi löytää ja esitellessään erilaisia tapoja, joilla inspiraation kanssa voi työskennellä. Näin tietoa jaetaan kentän sisällä.  

Toivon tutkimukseni edistävän ymmärrystä siitä, että inspiraatiota voi oppia ja sen kanssa voi työskennellä. Se voi toimia apuna luovien prosessien kanssa kamppaillessa, antaa siihen työkaluja ja tuoda selkeyttä.  

Maailmassa on niin paljon inspiroivia asioita, luovan työn siemeniä. Tärkeää on myös oivaltaa, ettei inspiraatio aina lähdekään minusta – entä jos minulla ei ole roolia siinä? Ihmiset myös inspiroituvat toisistaan ja toistensa töistä. Mitä pidempi ura luovan työn tekijällä on, inspiraationa voi toimia myös oma tehty työ tai työstämättä jääneet ajatukset. Luova työ osaltaan ruokkii tulevia luovia prosesseja. Luovan työn tekijä on vain yksi osa prosessissa – teos syntyy yhteistyössä monien osatekijöiden ja maailman kanssa.” 

Korolaisen väitöskirja The Making of Inspiration – Sourcing inspiration from Monet to Warhol and beyond tarkastettiin Aalto-yliopistossa 20. toukokuuta 2022. 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Kuvassa vaaleanpuna-keltainen kirjan kansi on näkyvissä, kirja on taitettu auki keskeltä
Palkitut Julkaistu:

Kauneimmissa kirjoissa 2022 aaltolaisten tekemiä teoksia

Kaikkiaan kolme aaltolaisten tekemää kirjaa nousi suomalaista kirjasuunnittelua edustavaan kokoelmaan.
Jari Koskinen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Professori Jari Koskinen päättää ansiokkaan työuransa

Materiaalitieteen professori Jari Koskinen jää eläkkeelle 31.3.2023. Älykkäiden materiaalien ja erityisesti pintojen ja rajapintojen fysikaalisia ominaisuuksia tutkinut Koskinen vietti työuransa viimeiset 14 vuotta Kemian tekniikan korkeakoulussa tutkijana ja toimi vuosina 2014-2022 Kemian ja materiaalitieteen laitosjohtajana.
Maarit Karppinen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Ohutkalvoteknologian tutkimiseen merkittävä rahoitus – kehitettäviä materiaaleja voidaan hyödyntää esimerkiksi energian varastoinnissa

Uusia ohutkalvomateriaaleja kehitetään vauhdilla esimerkiksi energian varastointiin tai tiedonhallintaan käytettäviin sovelluksiin.
Researchers having a discussion in a meeting room with their laptops open on the table
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aalto-yliopiston ja VTT:n tutkimushankkeessa kehitetään uudenlaisia entsyymejä

Hankkeessa tutkitaan tekoälyn avulla entsyymien ja proteiinien toimintamekanismia, joka on biologian ja biotekniikan merkittävä perustutkimuksellinen kysymys.