Uutiset

”Halusin yhdistää kemian tekniikkaan liiketoimintaulottuvuuden ja ymmärtää, miten innovaatioita rakennetaan”

Diplomityötään viimeistelevä Emilia Tognetty tutkii, miten teollista hiilidioksidia voidaan hyödyntää kaupallisesti. Aihe on polttavan ajankohtainen, koska hiilidioksidilla on merkittävä rooli vihreässä siirtymässä eikä hiilineutraaliustavoitteisiin päästä, elleivät hiilidioksidin varastointi ja talteenotto myös toteudu.
Emilia Tognetty
Emilia Tognetty

Jotta ilmastonmuutosta voidaan hillitä, on teollisuuden omaksuttava uusia teknologioita ja löydettävä hiilidioksidille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Erilaisia pilottihankkeita on toteutettu, mutta suuren mittakaavan kaupalliset ratkaisut ovat harvassa. Esteenä ovat muun muassa keskeneräinen EU-laajuinen sääntelykehys ja puuttuva infrastruktuuri ja kannustimet. 

”Tällä hetkellä hiilidioksidin talteenoton hidaste on markkinan puute. Jotta arvoketju saadaan toimimaan, tarvitaan yhteistyötä eri sektoreiden, kuten poliittisten päättäjien, tutkimuslaitosten ja yritysten välille. Kaikkia näitä toimijoita tarvitaan, emmekä voi enää jäädä odottamaan yhtään,” toteaa tuleva diplomi-insinööri Emilia Tognetty

Talteen otettua hiilidioksidia voidaan kierrättää uusiin tuotteisiin esimerkiksi metanoliin, polymeereihin tai betoniin tai se voidaan säilöä pitkäaikaisesti vaikkapa maaperään tai merenpohjaan. Esimerkiksi Norjassa tutkitaan parhaillaan merenpohjaan varastointia yhtenä vaihtoehtona, mutta Suomen maantieteellinen sijainti ei anna mahdollisuuksia pysyvään varastointiin ja siksi vaihtoehtoisia ratkaisuja tarvitaan. Yritysten väliset markkinamekanismit ja innovaatiot vaativat toimiakseen kuitenkin vakaan toimintaympäristön, ja siksi yhteistyö ja koulutus ovat tärkeitä. 

Hiilidioksidin talteenoton kehittäminen on tärkeää myös siksi, että sitä voidaan soveltaa teollisuusprosesseihin, kuten teräksen tuotantoon, jossa on vaikeaa välttää hiilidioksidipäästöjä. Tällä tavoin voidaan vähentää merkittävästi teollisuuden osuutta ilmakehään päätyvistä kasvihuonekaasuista.

Emilian lopputyö on osa suurempaa kokonaisuutta, jossa on mukana kolme yritystä ja kolme yliopistoa. Emilian lopputyökumppaneita ovat AFRY ja Aalto-yliopisto. Lisäksi kokonaisuudessa ovat mukana Metsä Group ja Helsingin yliopisto, jotka tukevat aiheeseen liittyvää sääntelyä selvittävää lopputyötä, sekä St1 ja LUT, jotka tukevat hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen liittyvän hiilijalanjäljen tutkimista. 

International Design Business Management (IDMB) -ohjelmassa Master’s opintojaan viimeistelevä Emilia näkee kemian tekniikan alalla valtavasti potentiaalia. ”Ollessani viime keväänä vaihdossa Montrealissa näin sattumalta professori Olli Dahlin ilmoituksen tästä lopputyöpaikasta ja innostuin tästä heti. On hienoa päästä työskentelemään yhdessä muiden toimijoiden kanssa osana isompaa kokonaisuutta. Alamme osaajia tarvitaan maailmalle tekemään muutosta ja uudistamaan toimintatapoja. Tekniikan osaaminen on tärkeää ja monimutkaisten haasteiden ratkaiseminen edellyttää myös kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia.”

Emilia Tognetty kuuli kemian tekniikan opinnoista lukiovierailun yhteydessä, ja hän on ollut opintojen aikana opiskelijayhteisön kilta-aktiivi. Lopputyö hiilidioksidin talteenoton parissa on mahdollisuus paneutua murrosvaiheessa olevaan teknologiaan, jolla voi olla merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja maailman energiantuotannon kehityksessä.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

The magnetic properties of a material can affect how it interacts with light.
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutkijoille läpimurto: Yksisuuntaisen lasin kehitys vihdoin mahdollista

Tutkijat kehittivät uuden metamateriaalin, joka voi toimia monenlaisten teknologisten innovaatioiden pohjana.
Mikko Alava ja kolme muuta tutkimusryhmän jäsentä kuvattuna teknisen laitteen äärellä.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Suomen Kulttuurirahastolta suuria apurahoja tieteelle

Apurahan tieteeseen tai taiteeseen sai 30 henkilöä tai ryhmää Aalto-yliopistosta.
Kuvitus puun istuttamisesta haudalle ja puun kasvusta
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Lappset-stipendin sai maisema-arkkitehti Anu Hakola

Hakola käsittelee diplomityössään muistopuita ja niiden merkitystä osana vainajien muistelua.
Photo
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Katsaus Aallon avoimiin julkaisuihin 2023

90 % Aallon vuoden 2023 tieteellisistä lehtiartikkeleista on avoimesti saatavilla.