Uutiset

Hiilidioksidin talteenotto tarjoaa mahdollisuuden luoda kestävää tulevaisuutta

Diplomityötään viimeistelevä Emilia Tognetty tutkii, miten teollista hiilidioksidia voidaan hyödyntää kaupallisesti. Aihe on polttavan ajankohtainen, koska hiilidioksidilla on merkittävä rooli vihreässä siirtymässä eikä hiilineutraaliustavoitteisiin päästä, elleivät hiilidioksidin varastointi ja talteenotto myös toteudu.
Emilia Tognetty tutkii hiilidioksidin talteenottoa
Emilia Tognetty

Jotta ilmastonmuutosta voidaan hillitä, on teollisuuden omaksuttava uusia teknologioita ja löydettävä hiilidioksidille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Erilaisia pilottihankkeita on toteutettu, mutta suuren mittakaavan kaupalliset ratkaisut ovat harvassa. Esteenä ovat muun muassa keskeneräinen EU-laajuinen sääntelykehys ja puuttuva infrastruktuuri ja kannustimet. 

”Tällä hetkellä hiilidioksidin talteenoton hidaste on markkinan puute. Jotta arvoketju saadaan toimimaan, tarvitaan yhteistyötä eri sektoreiden, kuten poliittisten päättäjien, tutkimuslaitosten ja yritysten välille. Kaikkia näitä toimijoita tarvitaan, emmekä voi enää jäädä odottamaan yhtään,” toteaa tuleva diplomi-insinööri Emilia Tognetty

Talteen otettua hiilidioksidia voidaan kierrättää uusiin tuotteisiin esimerkiksi metanoliin, polymeereihin tai betoniin tai se voidaan säilöä pitkäaikaisesti vaikkapa maaperään tai merenpohjaan. Esimerkiksi Norjassa tutkitaan parhaillaan merenpohjaan varastointia yhtenä vaihtoehtona, mutta Suomen maantieteellinen sijainti ei anna mahdollisuuksia pysyvään varastointiin ja siksi vaihtoehtoisia ratkaisuja tarvitaan. Yritysten väliset markkinamekanismit ja innovaatiot vaativat toimiakseen kuitenkin vakaan toimintaympäristön, ja siksi yhteistyö ja koulutus ovat tärkeitä. 

Hiilidioksidin talteenoton kehittäminen on tärkeää myös siksi, että sitä voidaan soveltaa teollisuusprosesseihin, kuten teräksen tuotantoon, jossa on vaikeaa välttää hiilidioksidipäästöjä. Tällä tavoin voidaan vähentää merkittävästi teollisuuden osuutta ilmakehään päätyvistä kasvihuonekaasuista.

Emilian lopputyö on osa suurempaa kokonaisuutta, jossa on mukana kolme yritystä ja kolme yliopistoa. Emilian lopputyökumppaneita ovat AFRY ja Aalto-yliopisto. Lisäksi kokonaisuudessa ovat mukana Metsä Group ja Helsingin yliopisto, jotka tukevat aiheeseen liittyvää sääntelyä selvittävää lopputyötä, sekä St1 ja LUT, jotka tukevat hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen liittyvän hiilijalanjäljen tutkimista. 

International Design Business Management (IDBM) -ohjelmassa Master’s opintojaan viimeistelevä Emilia näkee kemian tekniikan alalla valtavasti potentiaalia. ”Ollessani viime keväänä vaihdossa Montrealissa näin sattumalta professori Olli Dahlin ilmoituksen tästä lopputyöpaikasta ja innostuin tästä heti. On hienoa päästä työskentelemään yhdessä muiden toimijoiden kanssa osana isompaa kokonaisuutta. Alamme osaajia tarvitaan maailmalle tekemään muutosta ja uudistamaan toimintatapoja. Tekniikan osaaminen on tärkeää ja monimutkaisten haasteiden ratkaiseminen edellyttää myös kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia.”

Emilia Tognetty kuuli kemian tekniikan opinnoista lukiovierailun yhteydessä, ja hän on ollut opintojen aikana opiskelijayhteisön kilta-aktiivi. Lopputyö hiilidioksidin talteenoton parissa on mahdollisuus paneutua murrosvaiheessa olevaan teknologiaan, jolla voi olla merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja maailman energiantuotannon kehityksessä.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Kuva: Tima Miroschnichenko, Pexels.
Mediatiedotteet Julkaistu:

Tutkimus: Matalan hierarkian organisaatioissa isoja periaatekysymyksiäkin ratkotaan porukalla Slackissa

Aalto-yliopiston alumni, vieraileva tutkijatohtori Lauri Pietinalho New Yorkin yliopiston Sternin kauppakorkeakoulusta ja Aalto-yliopiston apulaisprofessori Frank Martela selvittivät tuoreessa tutkimuksessa, miten matalan hierarkian organisaatiot käsittelevät yhteisiä toimintaperiaatteita vastakkainasettelutilanteissa ja miten auktoriteetti niissä toimii.
bakteereja ohjataan magneettikentän avulla
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Fyysikot saivat bakteerit uimaan lähes täydellisissä riveissä

Bakteerien ohjaaminen onnistui magneettikentän avulla. Löytö auttaa ymmärtämään bakteeripopulaatioiden käyttäytymistä ja voi jatkossa auttaa esimerkiksi kehittämään uuden sukupolven materiaaleja, joista kaavaillaan apua muun muassa lääkkeiden kohdennettuun kuljettamiseen kehon sisällä.
2020 rajanylitykset pohjoismaissa
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutkijat loivat ainutlaatuisen ennustemallin kuvaamaan pandemian leviämistä maiden rajojen yli

Pohjoismainen yhteishanke pureutui koronaviruksen leviämiseen vuonna 2020. Tutkimuksen avulla voidaan jatkossa ennakoida paremmin, milloin ja mitkä matkustusrajoitukset ovat pandemiaolosuhteissa tarkoituksenmukaisia.
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu / Kuva Roope Kiviranta
Nimitykset Julkaistu:

Professorinimityksiä Kauppakorkeakoulussa

Prottoy Akbarin, Pablo Warnesin, Erkki Vihriälän ja Christoph Huberin nimitykset astuvat voimaan 1.8.2024.