Uutiset

Dekaanilta: Yliopistot tehostavat toimintaansa

Kaikki Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat riippuvaisia julkisesta rahoituksesta ja valtiontuesta.

Koska huoli julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä on lisääntynyt, myös korkeakoulujen valvonta on tiukentunut. Onko yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kaksoisrakenne edelleen elinkelpoinen? Miten voimme parantaa yliopistojärjestelmämme tuloksellisuutta? Käytämmekö resurssejamme parhaalla mahdollisella tavalla?

Hallitus on käynnistänyt hankkeen, jossa yliopistoja kehotetaan parantamaan tutkimuksensa tuloksellisuutta siten, että kukin yliopisto keskittyy omiin vahvuusalueisiinsa.  Profilointialoitteen tavoitteena on tehostaa yliopistojen toimintaa keskittämällä tiettyjä aloja sinne missä jo nyt on riittävästi alan osaamista. Näin taataan kullakin alalla suurempi vaikuttavuus.  Suomen 14 yliopistosta 13 on toimittanut ehdotukset toimenpiteiksi. Suomen Akatemian nimittämä kansainvälinen paneeli arvioi ehdotukset, ja Akatemia tekee asiaankuuluvat rahoituspäätökset. Seuraava profilointitoimenpiteitä koskeva kierros käynnistyy myöhemmin tänä vuonna, ja ohjelmaa on tarkoitus jatkaa useita vuosia.  Profiloinnin tavoitteena on tehostaa kotimaisten yliopistojen toimintaa.

Aalto-yliopiston ehdotus perustuu yliopiston lyhyen historian aikana tehtyyn strategiatyöhön. Toistaiseksi laajat vahvuusalueet on määritetty, ja ehdotetut toimenpiteet liittyvät moniin jo toteutettuihin muutoksiin. Aallon perustieteiden korkeakoulussa tutkimusta tehdään monilla painopistealueilla: tieto- ja viestintätekniikassa, yritystoiminnan kehittämisessä, energiassa, terveydessä ja hyvinvoinnissa. Monet vahvuusalueet edustavat koulumme tutkimusalueita, joten vastuumme Aallon profiloitumisesta on suuri.  Asetamme laadun etusijalle, tavoitteemme korkealle ja olemme valmiita yhteistyöhön.  Kevään aikana jatkamme strategisia keskusteluja dekaanin laitosvierailuilla. Nyt on aika valmistautua profilointialoitteen seuraaviin kierroksiin.

Profilointi edesauttaa yliopistojen yhteiskunnallisen tehtävän määrittelyssä. Yliopistolain kahdessa ensimmäisessä kappaleessa siihen annetaan kaunopuheinen vastaus. Opetuksen näkökulmasta voidaan muotoilla toisenlainen vastaus: Yliopiston on opetettava uusia opiskelijoita antamaan oikeat vastaukset esitettyihin kysymyksiin.  Sen on myös opetettava valmistuvia maistereita ja tohtoreita esittämään oikeita kysymyksiä.

Risto Nieminen
Dekaani, Perustieteiden korkeakoulu

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu