Uutiset

Dekaanilta: Yliopiston tulee uudistua

Hyvän yliopiston tunnistaa sen halukkuudesta ja kyvystä uudistua säännöllisesti.

Tämä koskee sekä koulutusta että tutkimusta.  Yliopistojen on kyettävä katsomaan pitkälle tulevaisuuteen, ja niiden tulee asettaa laatu etusijalle kaikessa toiminnassaan. Näin ne palvelevat parhaiten yhteiskuntaa ja ihmiskuntaa. Cambridgen yliopisto Isossa-Britanniassa on perustettu yli 800 vuotta sitten, mutta se on edelleen tieteen edelläkävijä, joka antaa myönteisen panoksen avoimeen, edistykselliseen yhteiskuntaan. Toisaalta on olemassa pelottavia esimerkkejä taaksepäin katsovista, tukahduttavista yhteiskunnista, joissa yliopistoja ja akateemista vapautta rajoitetaan vakavasti.

Myös meidän Aalto-yliopistossa on uudistuttava jatkuvasti. Koulutuksessa on monia käyttämättömiä mahdollisuuksia kehittää perustutkintokoulutusta entistä laajapohjaisemmilla kandidaatti- ja maisteriohjelmilla, joissa tiede, tekniikka, talous ja yleissivistävät tieteenalat yhdistyvät.  Vaikka olemmekin edistyneet tässä, emme ole kuitenkaan riittävän rohkeasti poistaneet ja kehittäneet täysin uudenlaisia oppimismahdollisuuksia.

Meidän on arvioitava uudelleen myös jatkokoulutusta. Vaikka tohtorikoulutuksesta on tullut entistä järjestelmällisempää ja organisoidumpaa, sen tavoitteet ja sisällöt eivät ole muuttuneet paljoakaan viime vuosikymmeninä.  Eri tieteenalat ovat kehityksen eri vaiheessa, mutta kaikkien alojen tohtorikoulutuksessa keskitytään tuottamaan akateemisia tutkijoita.  Se on ymmärrettävää professorien näkökulmasta, sillä jatko-opiskelijat ovat tärkeä voimavara yliopistojen tutkimustyössä.  Kuitenkin vain pieni vähemmistö tohtoreista jää lopulta akateemisille työmarkkinoille. Siksi olisi pohdittava täyttääkö järjestelmä todella enemmistön tarpeet.  On aika tarkastella tohtorikoulutusta ja miettiä onko mittava koulutuksen uudelleenjärjestely tarpeen, jotta opiskelijoita ja yhteiskuntaa voidaan palvella entistä paremmin.

Myös Otaniemen kampus kehittyy, ja tulevina vuosina valmistuu useita tärkeitä rakennushankkeita, muun muassa ARTS:n päärakennus ja metroasema.  Katson tätä muutosta kiinnostuneena, sillä olen kävellyt kampuksella ensi kertaa lapsena 60 vuotta sitten, jolloin isäni toimi työnjohtajana ensimmäisillä rakennustyömailla, ja nähnyt kampuksen kasvun ja kehityksen vuosien mittaan.  Uudistuva kampus kertoo  myös yliopiston uudistumista.  

Risto Nieminen
Dekaani, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu