Uutiset

Dekaanilta: Kohdennetaan resursseja: yhteiskunta tarvitsee tohtoreita

Suomen yliopistojen tohtorikoulutus on kolminkertaistunut 20 viime vuoden aikana.

Vuosittain valmistuu 1 700 tohtoria, ja heistä yli puolet tieteen, tekniikan, insinööritieteen ja matematiikan aloilta. Ulkomaalaisperäisten tutkinnon suorittajien osuus on monilla aloilla lähes kolmasosa. Tohtorikoulutuksesta on tullut entistä ammattimaisempaa ja järjestelmällisempää, koska ohjaus ja tuki ovat parempia ja tutkimusryhmät toimivia.  Tohtorikoulutuksessa pyritään yhdistämään tieteellinen osaaminen yleisiin taitoihin ongelmanratkaisussa, viestinnässä ja ryhmätyössä. Tohtoriopiskelijat ovat ehkä merkittävin osa yliopistojen tutkimustyövoimaa

Nykyisillä maailmanlaajuisilla akateemisilla työmarkkinoilla on selvää, että suurimman osan valmistuvista tohtoreista on löydettävä työtä yliopistojen ulkopuolelta teollisuudesta, palveluista tai hallinnosta. Tämä vaikuttaa toisaalta tohtoriopintojen käytäntöön – niiden sisältöön ja pituuteen ja väitöskirjaa koskeviin vaatimuksiin.  Toisaalta tohtoreita olisi pyrittävä auttamaan entistä paremmin löytämään paikkansa yhteiskunnassa.  Toisin kuin Ruotsin, Saksan ja Sveitsin kaltaisissa maissa Suomessa teollisuuden parissa työskentelevien tohtoreiden määrä on suhteellisen pieni.

Suomalainen teollisuus tarvitsee strategista uudistumista, ja nuoret tohtorit ovat sen toteuttamisessa arvokas voimavara.  Meidän on luotava foorumi, johon vastavalmistuneet tohtorit voivat tuoda intonsa ja luovuutensa teollisuuden strategisten tarpeiden täyttämiseksi.  Yritysten on usein keskitettävä huomionsa jokapäiväisten haasteiden ratkaisemiseen eikä siinä ole tilaa uusia ajatuksia ja ennakoivaa työtä koskeviin epävarmoihin tutkimuksiin. 

Ajatuksena on antaa nuorille tohtoreille mahdollisuus tehdä yritysten strategisiin tarpeisiin perustuvaa tutkimusta yksityisten rahastojen rahoituksen avulla. Tätä avointa ”akateemista” tutkimusvaihetta seuraisi yritysten sisällä toteutettava (ja niiden rahoittama) työskentelyvaihe. Rahastot voisivat myös muodostaa ”teollisuuden Post doc -poolin”, joka vastaisi apurahavarantoa, josta jo rahoitetaan ulkomaisissa yliopistoissa tutkimusta tekeviä tohtoritutkijoita.  Avainsana on resurssien yhteensovittaminen: tohtoreille on annettava tietoa yhteiskunnan ja teollisuuden haasteista, ja yritysten on puolestaan ymmärrettävä vastavalmistuneiden tohtorien antamat mahdollisuudet.

Risto Nieminen
Dekaani, Perustieteiden korkeakoulu

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Aalto University School of Business exterior February 2019 Photo: Mikko Raskinen
Kampus Julkaistu:

Kestävällä rakentamisella saatiin toimiva ja viihtyisä Kauppakorkeakoulu

Kauppakorkeakoulu lämpiää maahan kaivetuilla 74 maalämpökaivolla.
Mustaa puuta
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Otaniemessä kehitetty uusi supermusta materiaali puusta

Tieteen ja teknologian alati kehittyvässä maailmassa on tiettyjä ilmiöitä, jotka kiehtovat jatkuvasti niin tieteentekijöitä, taiteilijoita kuin suurta yleisöäkin. Yksi tällainen ilmiö on supermustat materiaalit.
Oskari Vilamon palkinnot
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Oskari Vilamon rahasto palkitsi parhaat rakennusalan opinnäytteet

Aalto-yliopistosta palkittiin kolme väitöskirjaa ja kolme diplomityötä.
aula
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Älyrakennukset, käyttäjäkokemus ja kestävyys: Talotekniikan avainasema 2030

Talotekniikka 2030 -ryhmän perustamisen pontimena oli rakentamisen muutos yhä teknisemmäksi ja siitä seuraava tarve muuttaa vakiintuneita toimintatapoja ja talotekniikan asemaa. Talotekniikan rooli rakentamisen arvoketjussa -tutkimus pureutui näihin ydinkysymyksiin. Haastattelimme tutkimuksen tekijöitä.