Uutiset

Dekaanilta: Keskustelkaa opiskelijoidenne kanssa

Nyt joidenkin vuosien ajan kandidaattitutkinnon vastikään suorittaneet opiskelijat ovat saaneet kyselylomakkeen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
insideen2_fi.jpg

Kyselyn tarkoituksena on saada vastavalmistuneilta palautetta heidän opiskelukokemuksestaan. Saadun palautteen määrä ja tulokset vaikuttavat yliopistojen opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamaan perusrahoitukseen. Kysymykset koskevat opetuksen sisältöjä, menetelmiä ja järjestelyitä sekä opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutusta.

Maan muihin yliopistoihin verrattuna Aalto ja sen perustieteiden korkeakoulu eivät ole menestyneet erityisen hyvin.  Menemättä kyselyn moniin yksityiskohtiin voi kuitenkin tehdä yleisiä havaintoja. Opiskelijat ovat yleensä tyytyväisiä saamaansa koulutukseen ja arvostavat aiheita ja sisältöä. Opiskelijoiden ja opettajien välisen vuorovaikutuksen puute on kuitenkin ilmeinen. Opiskelijat kokevat opettajat etäisinä ja vaikeasti tavoitettavina ja heistä tuntuu, etteivät opettajat ole oikeasti kiinnostuneita heistä ja heidän edistymisestään. Vuorovaikutuksen ja viestinnän puute on varsin ongelmallista, koska se vähentää sitoutumista ja motivaatiota ja heikentää siten opiskelutuloksia.

Tilanteeseen voi hakea selityksiä peruskurssien suuresta koosta, opettajien vahvasta sitoutumisesta tutkimukseen opetuksen sijasta tai kandidaattiohjelmien tiukoista aikatauluista.  Ne ovat kuitenkin vain selityksiä.  Meidän tulee itse valmistautua vastaanottamaan opiskelijat osaksi yliopistoyhteisöä ja innostaa heitä osallistumaan sen toimintaan. Voimme suuremmitta ponnisteluitta aloittaa esimerkiksi opettelemalla luokassa olevien opiskelijoiden nimet, puhumalla heille kasvokkain ja osoittamalla kiinnostusta heidän asioihinsa ja olemalla valmiita vastaamaan kysymyksiin. Meidän tehtävämme on saada opiskelijat tuntemaan itsensä arvostetuiksi ja haastetuiksi.  Keskustelutilaisuudet, suulliset kuulustelut ja ryhmätyöt ovat myös arvokkaita välineitä.

Yliopistokoulutus on veronmaksajien maksama etuoikeus. Jokaista tulevaa kandidaattia kohti on useita pettyneitä nuoria, jotka eivät saaneet opiskelupaikkaa. On opiskelijoiden ja opettajien yhteisellä vastuulla hyödyntää tämä etuoikeus mahdollisimman hyvin.  Olleen yhteydessä ja puhutaan keskenämme: vaikeneminen ei ole kultaa.

Risto Nieminen
Dekaani, Perustieteiden korkeakoulu

 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu