Uutiset

Dataan perustuvista ratkaisuista apua lääkitysturvallisuuden parantamiseen?

Lääkitysturvallisuuden innovaatioekosysteemihankkeen pilotti osoittaa, että erilaisia datoja yhdistämällä voidaan tuottaa uutta tietoa lääkitysturvallisuuden parantamiseksi.
Hands holding pills.

Sitran mahdollistama Lääkitysturvallisuuden innovaatioekosysteemin perustava hanke on saatu onnistuneesti päätökseen. Hankkeen tavoitteena oli parantaa lääkitysturvallisuusosaamista sekä edesauttaa lääkitysturvallisuutta tukevien, dataan perustuvien teknisten ratkaisujen hyödyntämistä eri organisaatioissa. Ekosysteemin käynnistivät Pharmaca Health Intelligence Oy, VTT, Aalto-yliopisto ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus. 

Osana hanketta on toteutettu pilotti, jossa tarkasteltiin lääkitysturvallisuuden riskejä. ”Pilotin avulla saimme tukea ajatukselle, että yhdistelemällä tietoa uudella tavalla on mahdollista parantaa lääkitysturvallisuutta. Näemme, että on hyödyllistä jatkaa eri tietoaineistojen yhdistämistä, jotta voimme tulevaisuudessa vaikuttaa ihmisten parempaan arkeen datan ja siten paremman hoidon avulla”, sanoo Päivi Rastas, Pharmacan tiedolla johtamisen liiketoimintajohtaja. 

Pilotissa yhdistettiin Pharmacan laatima ja ylläpitämä lääkkeiden yhteisvaikutustietokanta Kelan Sairausvakuutuksesta korvattavat lääketoimitukset -aineistoon. Yhteisvaikutustietokannan sisältämistä tiedoista tarkasteluun otettiin mukaan vain vasta-aiheiset yhteisvaikutukset. Nämä yhteisvaikutukset ovat sellaisia lääkeaineyhdistelmiä, jotka useimmissa tilanteissa estävät lääkkeiden yhtäaikaisen käytön. Jos kahden lääkkeen välinen yhteisvaikutus on vasta-aiheinen, jompikumpi lääkkeistä on tyypillisesti vaihdettava kokonaan toiseen tai niiden annostusta on vähintään muutettava.

Tietoaineistot yhdistämällä syntyneestä tilastosta selvisi, että noin kolmekymmentä lääkeainetta aiheuttaa suurimman osan aineistossa esiintyvistä potentiaalisesti vasta-aiheisista tilanteista. Kahden hermostoon vaikuttavan lääkkeen yhteiskäyttö vaikutti tilaston perusteella olevan potentiaalisin tilanne vasta-aiheisen interaktioriskin syntymiselle. Aineistosta havaittiin asiakkaiden noutavan kahden samaan pääluokkaan kuuluvan, vasta-aiheisen lääkkeen yhdistelmiä lyhyen ajan sisällä. 

Tällaisia vasta-aiheisia lääkeaineita ovat esimerkiksi pitkävaikutteiset psyykenlääkkeet, joita käytetään muun muassa kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja skitsofrenian sekä joissain tapauksissa myös unettomuuden hoidossa. Esimerkiksi kahden pitkävaikutteisen psyykenlääkkeen yhteiskäytössä saatta olla verenkuvamuutosten riski. 

Saadut tulokset ovat mielenkiintoisia lääkitysturvallisuuden kehittämisen näkökulmasta. Aineisto vaatii kuitenkin vielä lisätarkastelua tulosten kliinisen merkityksen arvioimiseksi. Lääkkeen määrääjällä on vastuu potilaan hoidosta, joten lääkkeiden käyttäjän tulee aina keskustella lääkityksestään häntä hoitavan tahon kanssa. Lääkkeen käyttäjän ei tule tehdä itse muutoksia hänelle määrättyyn lääkitykseen.

Tulevaisuuden suunnitelmista Rastas kertoo seuraavaa: “Yhteisvaikutustietokannan hyödyntäminen on vasta alussa. Yhtenä ajatuksena on toistaa tulevaisuudessa pilotti myös muissa Pohjoismaissa. Olisi mielenkiintoista nähdä, miten eri maiden tulokset vertautuvat toisiinsa.”

Lisätietoja hankkeesta

Pharmaca Health Intelligence: Päivi Rastas, [email protected] 

Pharmaca Health Intelligence on vuonna 1975 perustettu lääkeinformaatiopalveluiden ja tiedolla johtamisen teknologia- ja asiantuntijayritys. Innovatiiviset tietoratkaisumme auttavat ammattilaisia kehittämään asiantuntemustaan ja tekemään parempia päätöksiä kokonaisvaltaisen terveyden edistämiseksi.

VTT: Jaakko Lähteenmäki, [email protected]

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on 80 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat.

Aalto-yliopisto: Satu Kaleva, [email protected] 

Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu 13 000 opiskelijaa ja yli 4 000 työntekijää, joista 400 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä.  

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus: Marianne Kuusisto, [email protected] 

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksessa koordinoimme asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä, suunnittelua, seurantaa ja arviointia valtakunnallisesti. Tuotamme toimintamalleja, uusia työkaluja sekä suosituksia hyvinvointialueille, ammattilaisille, asiakkaille ja potilaille. Teemme yhteistyötä kaikkien kanssa avoimesti tietoa ja tuloksia jakaen. Toimintaamme ohjaa, seuraa ja arvioi sosiaali- ja terveysministeriön asettama ohjausryhmä.
 

Lisätietoa Sitran Terveysdata 2030 -projektista ja siihen liittyvistä muista hankkeista

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Cone Calorimeter Testing
Tutkimus ja taide Julkaistu:

BIOSUOJA-hanke pelastaa ihmishenkiä kehittämällä biopohjaisia palonestopinnoitteita

Lahjakas ryhmä nuoria tutkijoita pyrkii tekemään puusta myrkyttömiä palonestoaineita.
Visuaalisen tekoälyn avulla luotu hahmotelma kaupunkialueen kehittämiseksi Batterseassa, Lontoossa
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Arkkitehtiopiskelijat suunnittelivat tekoälyn avulla sosiaalisia innovaatioita Lontooseen

Suunnittelussa yhdistettiin ensimmäistä kertaa laadullinen evolutionaarinen suunnittelu ja visuaalinen generatiivinen tekoäly.
Kuvassa näkyy ruokalista, johon eri aterioiden CO2-päästöt on merkitty värikoodilla ja euromääräisrellä hinnalla.
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutkimus: Hiilijalanjäljen merkitseminen vaikuttaa joukkoruokailijoiden valintoihin – myös merkitsemistavalla on väliä

Saksassa toteutettu tuore tutkimus osoittaa, että opiskelijaravintolan asiakkaat valitsivat vähäpäästöisempiä aterioita, kun heille kerrottiin eri ateriavaihtoehtojen hiilijalanjälki. Vaikutus oli suurin, kun hiilijalanjälki kerrottiin liikennevalo-värikoodin ja euromääräisen hinnan yhdistelmänä. Tutkijan mukaan asia kannattaisi huomioida myös Suomessa, missä joukkoruokailu on erityisen suosittua.
The magnetic properties of a material can affect how it interacts with light.
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutkijoille läpimurto: Yksisuuntaisen lasin kehitys vihdoin mahdollista

Tutkijat kehittivät uuden metamateriaalin, joka voi toimia monenlaisten teknologisten innovaatioiden pohjana.