Uutiset

CEMATin tutkija Simo Leppäsen väitös 29.10: Julkisen ja yksityisen sektorin roolit Venäjän taloudessa

Leppäsen vastaväittäjänä toimi professori John S. Earle (George Mason University) ja kustoksena professori Pekka Ilmakunnas.

CEMATin tutkija Simo Leppänen väitöskirja ”Essays on the roles of the public and private sectores in Russia” tarkastettiin maanantaina 29.10.2012.

Leppänen tarkastelee väitöskirjassaan julkisen ja yksityisen sektorin rooleja näkökulmista, joissa aiempi Venäjä-tutkimus on hyvin vähäistä. Leppänen korostaa aiheen tarjoavan kiinnostavan tutkimuskohteen, sillä Venäjällä valtio on yhä jollain tavalla läsnä käytännössä kaikilla talouden sektoreilla ja Venäjän hallitus vastasi ennennäkemättömien taloudellisten resurssiensa avulla talouskriisiin erittäin vahvoin tukitoimin.

Leppänen on hyödyntänyt tutkimuksessaan uniikkeja tilastoaineistoja ja ei-parametrisiä regressiomenetelmiä, joiden avulla on hän on tarkastellut julkisen ja yksityisen rooleja eri alueilla. Väitöskirjan mukaan julkisen pääoman vaikutus yksityiseen tuotokseen Venäjällä on heterogeeninen siinä mielessä, että joillekin alueille vaikutus on merkityksetön tai jopa negatiivinen, kun taas joillakin alueilla sillä on merkittävä positiivinen vaikutus. Tämän lisäksi väitöskirjassa esitetään tärkeitä menetelmällisiä huomioita pääoman tuottavuuden tutkimukseen yleisesti. Väitöskirjassa esitetään myös lähestymistapa indeksien rakentamiseen, jolla on teoreettinen peruste ja joka pyrkii minimoimaan subjektiivisuutta. Lähestymistapaa sovelletaan talouden potentiaalin mittaamiseen Venäjän alueilla ja mittariin sisältyy useita yksityisen ja julkisen sektorin indikaattoreita.

Lisäksi väitöskirjan mukaan Venäjän federaation tulonsiirtojärjestelmä voidaan nähdä eräänlaisena vakuutusmekanismina epäsymmetristen alueellisten talousshokkien tasaamisessa eli systeemi toimii karkeasti ottaen sille asetetun tavoitteen mukaisesti. Väitöskirjassa tarkastellaan myös yritysten motiiveja tuottaa julkishyödykkeitä lähialueille. Leppäsen mukaan yritykset pyrkivät tällä tavoin minimoimaan operatiiviseen toimintaan kohdistuvia riskejä, jotka ovat seurausta työvoiman lojaalisuusvajeesta, infrastruktuurin toimintahäiriöistä sekä suhteista paikallisviranomaisiin. 

Lisätietoja: Simo Leppänen [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Researchers having a discussion in a meeting room with their laptops open on the table
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aalto-yliopiston ja VTT:n tutkimushankkeessa kehitetään uudenlaisia entsyymejä

Hankkeessa tutkitaan tekoälyn avulla entsyymien ja proteiinien toimintamekanismia, joka on biologian ja biotekniikan merkittävä perustutkimuksellinen kysymys.
Palkittu teos, värikäs Asuntoarkkitehtuurin käsikirja nojaa rosoista tiiliseinää vasten
Palkitut Julkaistu:

Asuntoarkkitehtuurin käsikirjalle Rakentamisen ruusu -palkinto

Palkinnon myöntää Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.
When Dipoli was being renovated in 2017, Ilkka Niemelä happened to be present during the installation of the artwork and ended up supporting a painting from one corner. Photo: Severi Kasurinen.
Yliopisto Julkaistu:

Ilkka Niemelä: Kun jotain yrittää korjata, on tärkeää ensin ymmärtää, mistä oikein on kysymys

"Toisen arvokkaana pitäminen on minulle henkilökohtaisesti todella tärkeää. Uskon siihen erittäin paljon. Tapa kohdata toista ihmistä määrittää organisaatiokulttuuria. Me saamme paljon enemmän aikaan, kun vuorovaikutus on arvostavaa."
PC on a desk with coffee mug next to it
Yliopisto Julkaistu:

Vika korjattu: VPN toimii jälleen

VPN ongelma on korjattu ja VPN toimii jälleen normaalisti.