Uutiset

CEMATin tutkija Simo Leppäsen väitös 29.10: Julkisen ja yksityisen sektorin roolit Venäjän taloudessa

Leppäsen vastaväittäjänä toimi professori John S. Earle (George Mason University) ja kustoksena professori Pekka Ilmakunnas.

CEMATin tutkija Simo Leppänen väitöskirja ”Essays on the roles of the public and private sectores in Russia” tarkastettiin maanantaina 29.10.2012.

Leppänen tarkastelee väitöskirjassaan julkisen ja yksityisen sektorin rooleja näkökulmista, joissa aiempi Venäjä-tutkimus on hyvin vähäistä. Leppänen korostaa aiheen tarjoavan kiinnostavan tutkimuskohteen, sillä Venäjällä valtio on yhä jollain tavalla läsnä käytännössä kaikilla talouden sektoreilla ja Venäjän hallitus vastasi ennennäkemättömien taloudellisten resurssiensa avulla talouskriisiin erittäin vahvoin tukitoimin.

Leppänen on hyödyntänyt tutkimuksessaan uniikkeja tilastoaineistoja ja ei-parametrisiä regressiomenetelmiä, joiden avulla on hän on tarkastellut julkisen ja yksityisen rooleja eri alueilla. Väitöskirjan mukaan julkisen pääoman vaikutus yksityiseen tuotokseen Venäjällä on heterogeeninen siinä mielessä, että joillekin alueille vaikutus on merkityksetön tai jopa negatiivinen, kun taas joillakin alueilla sillä on merkittävä positiivinen vaikutus. Tämän lisäksi väitöskirjassa esitetään tärkeitä menetelmällisiä huomioita pääoman tuottavuuden tutkimukseen yleisesti. Väitöskirjassa esitetään myös lähestymistapa indeksien rakentamiseen, jolla on teoreettinen peruste ja joka pyrkii minimoimaan subjektiivisuutta. Lähestymistapaa sovelletaan talouden potentiaalin mittaamiseen Venäjän alueilla ja mittariin sisältyy useita yksityisen ja julkisen sektorin indikaattoreita.

Lisäksi väitöskirjan mukaan Venäjän federaation tulonsiirtojärjestelmä voidaan nähdä eräänlaisena vakuutusmekanismina epäsymmetristen alueellisten talousshokkien tasaamisessa eli systeemi toimii karkeasti ottaen sille asetetun tavoitteen mukaisesti. Väitöskirjassa tarkastellaan myös yritysten motiiveja tuottaa julkishyödykkeitä lähialueille. Leppäsen mukaan yritykset pyrkivät tällä tavoin minimoimaan operatiiviseen toimintaan kohdistuvia riskejä, jotka ovat seurausta työvoiman lojaalisuusvajeesta, infrastruktuurin toimintahäiriöistä sekä suhteista paikallisviranomaisiin. 

Lisätietoja: Simo Leppänen [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu