Uutiset

Aaltolaisille apurahoja Suomen Kulttuurirahastolta

Apurahaa sai 34 aaltolaista hakijaa tai työryhmää, ja heille myönnetty tuki on yhteensä 593 500 euroa.
Suomen Kulttuurirahasto logo

Apurahan saivat muun muassa fil. tohtori Matti La Mela jokamiehenoikeuden ja metsien käytön historiaa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen (Huhtamäen rahastosta, 30 000 euroa), valtiot. maisteri Maarit Olkkola inhimillisen pääoman muodostumista sosiaali- ja terveyspolitiikan reformissa käsittelevään väitöskirjatyöhön (Toivo Eklundin rahastosta, 24 000 euroa) sekä dosentti Kirsi Peltonenja Bridges 2020 -järjestelytoimikunta poikkitieteellisen ja -taiteellisen Bridges-konferenssin järjestämiseen Aalto-yliopistossa 2020 (12 000 euroa).

Kulttuurirahasto jakaa kokovuotisia työskentelyapurahoja 170 taiteilijalle. Tieteen puolella vuosiapurahoja myönnetään 275. Kaikkiaan Kulttuurirahasto tukee tulevana vuonna 310 väitöskirjaa ja 81 väitöksen jälkeistä tutkimusta, ja yhteensä 410 henkilöä saa apurahan taiteelliseen työskentelyyn. Jaetuista apurahoista tieteen osuus on 54 prosenttia ja taiteen 46 prosenttia.

Keskusrahastoon tuli lokakuun haussa yhteensä 8 300 hakemusta, ja apurahan saa 13 prosenttia hakijoista. Tieteen hakijamäärä laski noin 400 hakemuksella vuoteen 2018 verrattuna, taiteessa hakijoita oli 200 edellisvuotta vähemmän.

"On mahdollista, että kiinnostus akateemiseen uraan on laskenut. Toisaalta on todennäköistä, että yliopistojen tiukentuneet jatko-opintovaateet näkyvät nyt säätiöissä. Vaikka hakijamäärät ovat laskeneet, kilpailu useimmilla aloilla on kuitenkin yhä erittäin kovaa", toteaa Kulttuurirahaston hallituksen puheenjohtaja Jari Sokka.

Kilpailu apurahoista vaihtelee tieteen ja taiteen aloittain Kulttuurirahastossa. Tieteessä aloittaiset läpimenoprosentit vaihtelevat välillä 11–24 prosenttia, taiteessa välillä 7–31 prosenttia. Eri alojen väliset erot johtuvat ennen kaikkea Kulttuurirahaston nimikkorahastoista, joista valtaosa tukee tiedettä.

Tukea peleille ja elokuvatuotantoon

Pelit olivat tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana omana hakualanaan. Apurahaa saattoi hakea pelien taiteelliseen suunnitteluun tai toteuttamiseen, ja tuetulla pelillä tuli olla taiteellisia, kulttuurisia tai yhteiskunnallisia tavoitteita. Hakemuksia tuli yhteensä peräti 94, ja apuraha myönnettiin kahdeksalle.

Kokovuotiset työskentelyapurahat myönnettiin Aalto-yliopiston BA Zuzanna Buchowskalle interaktiivisen alt+ctrl peli-installaatioteoksen Go date yourself! toteuttamiseen sekä taiteen maisteri Mike Pohjolalle pelitaiteelliseen työskentelyyn. Taiteen kandidaatti Vera Anttila ja työryhmä saivat apurahan ilmastonmuutosta käsittelevän virtuaalitodellisuuspelin ”VR Stranded” suunnitteluun ja toteuttamiseen (24 000 euroa).

Kulttuurirahasto myönsi apurahan myös kolmelle elokuvatuotannon opiskelijalle: Marja Pihlajalle, Pilvi Kuusraiselle ja Julia Elomäelle (24 000 euroa). Kaikki ovat taiteen kandidaatteja ja maisteriopiskelijoita Aalto-yliopiston elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitokselta. SKR myönsi apurahan taiteelliseen työskentelyyn elokuvatuottajina. 

Keskusrahaston lokakuun haun apurahansaajat on julkaistu osoitteessa https://apurahat.skr.fi/myonnot

Vaikka hakijamäärät ovat laskeneet, kilpailu useimmilla aloilla on kuitenkin yhä erittäin kovaa."

Jari Sokka, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahaston apurahan saajat 2019 Aalto-yliopistossa

Insinööritieteiden korkeakoulu

Arkkitehti Eveliina Harsia julkisten kaupunkitilojen sosiaalista ulottuvuutta ja merkitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Pentti K. Vilppulan rahastosta, 24.000

Fil. tohtori Matti La Mela jokamiehenoikeuden ja metsien käytön historiaa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Huhtamäen rahastosta, 30.000

Tekn. tohtori Maryam Roza Yazdani uusien kylmäkiteytysmateriaalien synteesejä, karakterisointia ja soveltamista lämpöenergian varastoinnissa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Ulla ja Eino Karosuon rahastosta, 30.000

Kauppakorkeakoulu

Valtiot. maisteri Aino Kalmbach vertaisvaikutuksia ja kouluvalintamekanismeja käsittelevään väitöskirjatyöhön, Vieno ja Reino A. Kivekkään rahastosta 12.000

Kauppat. maisteri Tomi Koljonen ammatillista identiteettiä, asiantuntemusta ja muutosta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Artturi ja Aina Heleniuksen rahastosta 16.000

Valtiot. maisteri Maarit Olkkola inhimillisen pääoman muodostumista sosiaali- ja terveyspolitiikan reformissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Toivo Eklundin rahastosta 24.000

Kauppat. maisteri Olli Rappe digitaalisten markkinoiden syntyä ja kehitystä Euroopan unionissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ahti Karjalaisen rahastosta 24.000

Valtiot. maisteri Lassi Tervonen kilpailukieltosopimusten työmarkkinavaikutuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 12.000

M.Sc. Claudia Troccoli sukupuolten välisiä palkkaeroja ja perhevapaareformien vaikutuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aino ja Lauri af Heurlinin rahastosta 12.000

Kemian tekniikan korkeakoulu

Dipl.ins. Katri Avarmaa kriittisten metallien käyttäytymistä kuparin sulatusprosesseissa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 4.000

Dipl.ins. Riikka Särkelä aineensiirtoa, sekoittumista ja fermentoinnin taloudellisuutta ilmanostereaktorissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 24.000

Perustieteiden korkeakoulu

M.Sc. Valentina Candiani laskennallisen menetelmän luomiseen aivohalvauksen tyypin määrittämiseksi impedanssitomografialla 8.000

Dipl.ins. Timo Kamppinen supranesteitä käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 24.000

Dipl.ins. Markus Nyman uusia nanofotoniikan komponentteja käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 24.000

Dosentti Kirsi Peltonen ja Bridges 2020 -järjestelytoimikunta poikkitieteellisen ja -taiteellisen Bridges-konferenssin järjestämiseen Aalto yliopistossa 2020 12.000

Dipl.ins. Aino Tervo aivojen monikohteista magneettistimulaatiota käsittelevään väitöskirjatyöhön, Artturi ja Aina Heleniuksen rahastosta 24.000

Sähkötekniikan korkeakoulu

Tekn. tohtori Emilia Järvelä Narrow-line Seyfert 1 -galakseja ja nuorten aktiivisten galaksiydinten yhteisnäismallia käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, B. E. Seljon rahastosta 15.000

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Maisema-arkkitehti Jari Aaltonen rakennettuja ympäristöjä taiteen näkökulmasta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Otto-Iivari Meurmanin rahastosta 24.000

Tait. kand. Vera Anttila ja VR Stranded -työryhmä ilmastonmuutosta käsittelevän virtuaalitodellisuuspelin suunnitteluun ja toteuttamiseen 24.000

B.A. Zuzanna Buchowska itsensä ja oman kehon rakastamista sekä hyväksymistä käsittelevän immersiivisen peli-installaatioteoksen toteuttamiseen 24.000

Fil. maisteri, tait. kand. Juhani Haukka dokumentaarisen elokuvan käsikirjoituksen tekemiseen 4.000

Fil. maisteri Mikko Itälahti junamatkan muuttuvaa maisemakokemusta ja kulttuurin ympäristösuhdetta käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Aulimaija Viljasen rahastosta 8.000

Tait. kand. Heidi Karjalainen kymmenestä asukokonaisuudesta koostuvan naistenvaatemalliston toteuttamiseen opinnäytetyönä, Pentti K. Vilppulan rahastosta 2.500

Tait. kand. Satu Kettunen kirjailija Aino Kallasta (187–1956) käsittelevän kirjan kuvittamiseen 8.000

Tait. maisteri Teresa Moorhouse taiteelliseen työskentelyyn ja Venetsian biennaleen osallistumiseen 12.000

Tait. maisteri Katriina Nuutinen valaisinmalliston suunnitteluun, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Artturi ja Aina Heleniuksen rahastosta 24.000

Kuvataiteilija AMK Essi Orpana taideteosten valmistamiseen Latvian valokuvamuseossa järjestettävään näyttelyyn 6.000

Tait. maisteri Pauliina Pasanen oppimista dokumenttivalokuvauksessa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Ritva Salosen rahastosta 12.000

Tait. maisteri Kati Rapia taiteelliseen työskentelyyn sarjakuvataiteilijana 24.000

Tait. maisteri Natalia Särmäkari tekijyyttä vaatesuunnittelijan teknologisoituvassa ammatissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Teresia ja Rafael Lönnströmin rahastosta 24.000

Tait. maisteri Satu Tikka taiteelliseen työskentelyyn Espoon Kaunialan sairaalan asukkaiden sekä lähikoulun ja -esiopetuksen lasten parissa Taidetta hoitolaitoksiin -apurahana, Otto Isojärven rahastosta 6.000

Tait. ja kuvatait. maisteri Oona Tikkaoja taidetta arkitodellisuuden muokkaajana käsittelevään väitöskirjatyöhön, Herman ja Vilhelmiina Koposen rahastosta 24.000

Arkkitehti Pasi Toiviainen keksijä, arkkitehti Buckminster Fullerin (1895–1983) arkkitehtuuriajattelun ekologisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Irma ja Eino Vartiaisen rahastosta 24.000

M.A. Marina Valle Noronha teoksen elinkaarta ja olemassaoloa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Irma Rantavaaran rahastosta 24.000
 

Lue lisää:

Suomen Kultturirahasto tuplasi monivuotiset apurahat (skr.fi)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Kaksi mieshenkilöä juhlapuvuissa kiltalippujen edessä
Palkinnot ja tunnustukset, Yliopisto Julkaistu:

68 tohtoria ja viisi kunniatohtoria – katso kuvat tekniikan alan tohtoripromootiosta

Vuoden 2024 tekniikan alan juhlallinen tohtoripromootio järjestettiin pe 14.6. Dipolissa.
Harald Herlin Learning Center
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Oppimiskeskuksessa pilotoidaan 19.8.2024 alkaen uusia aukioloaikoja

Opiskelijoiden ja henkilöstön mahdollisuudet käyttää tiloja ja kokoelmia laajentuvat.
Joukko ihmisiä kävelee Lehmuskujaa pitkin kesällä
Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Vahva kokonaistulos: Suomen Akatemialta 27,5 miljoonaa euroa tutkimukseen

Akatemiatutkija- ja akatemiahankerahoituksen sai yhteensä 52 aaltolaista. Aalto-yliopistolle myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan 27,5 miljoonaa euroa.
A logo. Photo: Mikko Raskinen
Nimitykset, Yhteistyö Julkaistu:

Kolme uutta professoria Sähkötekniikan korkeakouluun

Apulaisprofessorit Gopika Premsankar ja Johannes Arend sekä associate professori Marko Kosunen nimitettiin professorien urapolulle tammi-kesäkuun 2024 aikana.