Tutkimus ja taide

Tulokset

Digimaa-projektissa on kehitetty maa-ainesten tilaus-toimitussovellus. Maarakentamisen yritykset ovat hankintaketjussa yhdessä tai useammassa roolissa. Siksi myös sovellus on roolipohjainen. Palvelu perustuu rooleihin, joita ovat maa- tai kierrätysaineksen tilaaja, toimittaja, ajojärjestelijä, kuljettaja ja vastaanottaja.
Digimaa 1

Toimitusketjussa yritykset täydentävät tilauksia omilla tiedoilla, ja ohjelmisto dokumentoi tiedot kuormakirjaan. Lisäksi kaikki maa- ja kierrätysainesten kuljetukset tallentuvat paikkatiedoksi, jossa nouto- ja purkupaikat on tunnistettavissa kartalla. Kuormakirjoista syntyy raportteja, jotka voidaan siirtää laskutukseen ja palkanmaksuun. 

Tilausten tekeminen

Tilauksissa on kyse maa-, kivi- ja uusiomateriaalien sekä kuljetusten hankkimisesta. Maarakentaja, kuten urakoitsija valitsee maa-ainesten toimittajan ja materiaalityypin tehdessään tilauksia. Tilaaja kirjaa sovellukseen tonnit, purkupaikan sekä toivotun toimitusajankohdan. Tilaus välittyy reaaliajassa toimittajalle, joka voi olla oman yrityksen tai toisen yrityksen työntekijä.

Digimaa 2

Toimitusten järjestäminen

Toimittajayritys tuottaa tai välittää maa-aines-, kivi- tai uusiomateriaaleja, sekä järjestää kuljetukset rakennuskohteeseen. Toimittaja avaa ilmoituksen, ja hyväksyy tai hylkää tilauksen. Ajatuksena on, että toimittaja reakoi tilauspyyntöön nopeasti, ja ottaa vastuun maa-ainesten tuottamisesta ja kuljetuksen järjestämisestä. Tilaaja saa palautteen tilauksen käsittelystä. 

Digimaa 3

Maa-aineksen toimittaja voi välittää viestin eteenpäin organisaatiossaan kuljetukseen tai alihankintakuljetuksen yritykselle. Toimittaja kirjaa noutopisteen osoitteen, ja täydentää tarvittaessa kuljetuspyynnön tarkemmilla ohjeilla. Materiaalin toimittaja välittää kuljetusmääräyksen ajojärjestäjälle tai suoraan kuljettajille. 

Maansiirron kuljetukset

Ajojärjestelijän tehtävänä on järjestää ja valita kuljettajat. Ajojärjestelijällä on käytettävissään sekä oman yrityksen että myös yhteistyössä toimivien alihankintayritysten kuljettajia. Ajojärjestelijä valitsee kuljettajan, ja ilmoittaa suoritettavasta kuljetustehtävästä. 

Kuljettajat saavat tiedot kuljetettavista materiaaleista. Kuljettajat kirjaavat nouto- ja purkutiedot järjestelmään sekä ilmoittavat työajan materiaalien siirrosta, odotusajoista ja tauoista. 

Digimaa 4

Vastaanottajan hyväksyntä

Maa-ja kiviainesten vastaanottajat, rakennusmestarit tai vastaavat voivat seurata kuljetustapahtumia joko maarakennuksen kohteessa. Vastaanottajat saavat tiedot toimituksista ja materiaalien vastaanottamisesta nouto- ja purkuleimoineen. Rakennusmestari hyväksyy kuormat joko yksittäin tai kaikki kuormat kerralla.  

Digimaa 5

Toimitustiedot kuormakirjassa

Tilaus- ja toimitustiedot tallentuvat järjestelmään, ja ne järjestyvät kuormakirjoiksi. Kuormakirjat käsittävät kaiken sen datan, joita tarvitaan kuormatositteina toimituksissa, raporteissa ja materiaalisiirtojen seurannassa. Kuormakirjat voidaan siirtää CSV- tai Pdf –tiedostoina laskutukseen, palkanmaksuun tai raportointiin. 

Digimaa 6

Digimaa-palvelun hyödyt

Digimaa-sovellus välittää maa-, kivi- ja uusiomateriaalien tilaukset helposti koko toimitusketjulle. Palvelu nopeuttaa ja systematisoi tilaukset yritykseltä ja työntekijältä toiselle. Palvelu tehostaa maarakentamisen logistiikkaa ja sen dokumentaatiota, helpottaa maa-ainesten toimituksia, vähentää kuljetusten kustannuksia sekä luo paikkatiedon uusiomateriaalien seurannassa. 

Maarakentaja voi seurata tekemiään tilauksia ja niiden toimituskäsittelyä reaaliajassa. Järjestelmä osoittaa maarakentajalle reaaliaikaisen massataseen: Kuinka paljon on tilattu, ja paljonko on toimitettu kuhunkin rakennuskohteeseen. Maarakentaja saa kaikista toimitetuista tilauksista kuormakirjat tositteina.

Maa-ainesten ja uusiomateriaalien toimittaja saa vaivatta – ilman puheluja ja sähköposteja – toimeksiannon, jonka hän kuittaa vastaanotetuksi. Toimittaja yksinkertaisesti delegoi toimituksen täydennetyillä tiedoilla ajojärjestelijälle ja kuljetukseen. 

Kuljetusyrityksen hallinto- ja laskutustyö helpottuu digitaalisella toimeksiannolla. Kuljettajat vapautuvat asiakirjojen kirjaamisesta. Kuljettajat leimaavat vain nouto- ja purkupainikkeilla materiaalien siirtotoimeksiannot. Palvelu auttaa kuljettajaa optimoimaan kuljetusreittejä ja pienentämään kuljetuskustannuksia. Lisäksi kuljettaja voi käyttää palvelua monen tilauksen ajamiseen ohjaamalla kuormakirjat eri sopimuksiin.

Digimaa-palvelu tarjoaa menetelmän uusiomateriaalien paikkatiedon dokumentoinnille. Palvelu soveltuu kiinteiden materiaalien, kuten betonimurskeen, voimalaitostuhkan ja autonrenkaiden uusiokäytön seurantaan. Kuormakirjojen dokumentit osoittavat tilatut ja toimitetut uusiomateriaalit, niiden määrät ja sijainnit.  Kuormakirjojen dataa jalostetaan laskutuksen, palkanmaksun ja ympäristöraportoinnin indikaattoritiedoksi.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu