Tutkimus ja taide

Human Approach -taidekokoelma Kauppakorkeakoulussa

Taiteen prosenttiperiaatetta noudattavan kokoelman teemana on Human Approach.
School of Business - Image by Mikko Raskinen
The Human Approach -taidekokoelma, kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto.

Korkeakoulun julkisen taiteen teema, Human Approach, kunnioittaa menneisyyttä pitäen katseen samalla tulevassa. Kauppakorkeakoulun julkisen taiteen tavoitteena on luoda osallistava ja dialogia korostava kokemus sekä korostaa avoimen ja matalan hierarkian työskentely- ja oppimisympäristöä. 

“Taide antaa mahdollisuuden maailman vapaaseen tutkimiseen ilman etukäteen kiinnitettyjä merkityksiä tai mielikuvia. Siten taide voi myös tuottaa kitkaa. Me Aalto-yliopistossa uskomme, että erilaisten näkemysten, tieteenalojen ja tietoyhteisöjen törmäykset voivat aikaansaada jotain aivan uutta: vielä tuntemattoman tulevaisuuden”, sanoo Aalto-yliopiston taiteen ja luovien käytäntöjen vararehtori Anna Valtonen

Kauppakorkeakoulu päärakennus aula Stage Kirsi Kivivirta Kuva: Mika Huisman

”Human Approach -taidekonseptin ydin on muiden ihmisten huomioiminen. Kyse on yhteisön osana olemisesta, ei niinkään yksilön omista päämääristä”, sanoo Kauppakorkeakoulun rakennuksen pääteoksen tekijä, taiteilija Kirsi Kivivirta.  

Rakennuksen pääaulassa sijaitseva teos STAGE toivottaa vierailijan tervetulleeksi Kauppakorkeakouluun. STAGE-teoksen väriharmonia kunnioittaa rakennuksen arkkitehtuuria ja heijastelee Kauppakorkeakoulun entisen päärakennuksen keraamista julkisivureliefiä. Teoksen tunnelma on lavastuksenomainen, sillä se kuvaa paikkaa, joka antaa puitteet ihmisten ja ajatusten kohtaamiselle ja toiminnalle. 

Kauppakorkeakoulu Pilvi Takala If your heart wants it Kuva: Pilvi Takala

Kauppakorkeakoulun vuoden 2018 residenssitaiteilijan Pilvi Takalan If your heart wants it -videoteossarja käsittelee sosiaalisia kanssakäymisiä startup-tapahtuma SLUSHissa. Takala tiimeineen soluttautui tapahtumaan ja uppoutui sen vietäväksi erilaisten keskustelujen ja sivutapahtumien kautta. Videoteossarja tutkii keskusteluissa esille tulleita jännitteitä sekä eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta.

“Startup-yrittäjiä on Suomessa ylistetty täydellisinä kansalaisina. Startup-kulttuurin ideat levittyvät yhteiskuntaamme ja vaikuttavat siten laajasti hyvässä ja pahassa. ”No pain no gain” -ajattelu normalisoituu. Näiden videoteosten kautta tarkastelen kriittisesti tätä ”pöhinä”-ilmiötä, jota markkinoidaan uutena ja tuoreena, mutta joka loppujen lopuksi silti jatkaa yhteiskunnan neoliberalisointia”, sanoo Pilvi Takala. 

IC-98:n taideteos Mare Tranquillatatis Kauppakorkeakoulun kierreportaikoissa
Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto

Taiteilijaryhmä IC-98:n, Patrik Söderlund ja Visa Suonpää, Mare Tranquillitatis -teoksessa kierreportaikoista muodostuu täydellisen hiljaisuuden vyöhykkeitä, jotka toimivat rauhoittumispaikkoina ja läsnä olevan kohtaamisen tiloina.

Kauppakorkeakoulun kierreportaikkojen mosaiikkibetoniaskelmiin on upotettu pääosin mineraalinäytteitä sisältäviä kellokapseleita. Kellokapselit kiinnittävät meidät erottamattomaksi osaksi miljardien vuosien jatkumoa ja kehottavat pohtimaan vastuutamme siitä elävästä ja aineellisesta perustasta, jolle olemme rakentaneet sivilisaatiomme ja sen instituutiot.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: