Tohtorinkoulutus

Tohtorinkoulutusneuvosto (Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu)

Korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvosto päättää mm. tohtoriohjelman kehittämisestä, valmistelee opetussuunnitelman ja valintakriteerit ja tekee päätöksiä liittyen kunkin väitöskirjan arvosteluprosessiin liittyen. Neuvostossa on puheenjohtaja ja 4-6 tohtorinkoulutukseen pätevää professorijäsentä, jotka edustavat koulun keskeisiä aloja. Lisäksi neuvostossa on korkeakoulun aloja edustava opiskelijajäsen.

Tohtorinkoulutusneuvoston jäsenet

Neuvostossa on puheenjohtaja ja 4-6 tohtorinkoulutukseen pätevää professorijäsentä, jotka edustavat koulun keskeisiä aloja. Yksi professorijäsen voi olla toisesta Aalto-yliopiston korkeakoulusta. Lisäksi neuvostossa on korkeakoulun aloja edustava opiskelijajäsen. Neuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Neuvostolla voi olla varajäseniä. Neuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Neuvoston jäsenillä voi olla varajäseniä.

Tohtorinkoulutusneuvoston toimikausi on neljä kalenterivuotta. Nykyisen neuvoston toimikausi jatkuu vuoden 2023 loppuun. Opiskelijajäsen nimitetään kalenterivuodeksi kerrallaan, ylioppilaskunnan esityksestä.

Puheenjohtaja, varadekaani Turkka Keinonen

Jäsenet Varajäsenet
Prof. Susanna Helke
Elokuvataiteen laitos
(varapuheenjohtaja)
Prof. Sofia Pantouvaki
Elokuvataiteen laitos
Apulaisprof. Bassam El Baroni
Taiteen ja median laitos
Prof. Masood Masoodian
Taiteen ja median laitos
Prof. Toni Kotnik
Arkkitehtuurin laitos
Prof. Ranja Hautamäki
Arkkitehtuurin laitos
Prof. Sampsa Hyysalo
Muotoilun laitos
Prof. Kirsi Niinimäki
Muotoilun laitos
Tohtoriopiskelija Heini Haapaniemi (2023) Tohtoriopiskelija Rebecca Yeong (2023)

Sihteeri: Suunnittelija Päivi Väätänen

Kokoukset ja esitysten jättö 2023

Tohtoriopiskelijoita tiedotetaan heitä koskevista päätöksistä kokouksen päätyttyä.

Esitysten viimeinen jättöpäivä torstaisin Kokoukset tiistaisin
12.1.2023 24.1.2023
2.2.2023 14.2.2023
9.3.2023 21.3.2023
6.4.2023 18.4.2023
11.5.2023 23.5.2023
8.6.2023 20.6.2023
10.8.2023 22.8.2023
14.9.2023 ke 27.9.2023
12.10.2023 24.10.2023
2.11.2023 ma 13.11.2023
7.12.2023 ke 20.12.2023
 
 

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävät

 1. kehittää korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisältöä ja yhteisiä opintoja; 
 2. tehdä akateemiselle komitealle esitykset jatkokoulutuksen tutkimusaloista; 
 3. tehdä dekaanille esitys tohtorikoulutettavien ottamisesta;
 4. nimetä väitöskirjatyön esitarkastajat ja päättää väitösluvasta; 
 5. nimetä väitöstilaisuuteen vastaväittäjä(t);
 6. arvostella väitöskirja;
 7. nimetä lisensiaatintutkimuksen tarkastaja; 
 8. arvostella lisensiaatintutkimus; ja 
 9. käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävänä on lisäksi, ellei neuvosto ole päättänyt määrätä jotakin tehtävää puheenjohtajan tehtäväksi:

 1. nimetä tohtorikoulutettavalle vastuuprofessori(t) ja ohjaaja(t);
 2. päättää tohtorikoulutettavan tutkintokielestä sekä jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aiheesta ja kielestä;
 3. vahvistaa tohtorikoulutettavien opintosuunnitelmat; ja
 4. päättää väitöstilaisuuden ajankohdasta ja kielestä sekä nimetä väitöstilaisuuteen kustos

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ohjesääntö 22.3.2018

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: