Tohtorinkoulutus

Tohtorinkoulutusneuvosto (Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu)

Korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvosto päättää mm. tohtoriohjelman kehittämisestä, valmistelee opetussuunnitelman ja valintakriteerit ja tekee päätöksiä liittyen kunkin väitöskirjan arvosteluprosessiin liittyen. Neuvostossa on puheenjohtaja ja 4-6 tohtorinkoulutukseen pätevää professorijäsentä, jotka edustavat koulun keskeisiä aloja. Lisäksi neuvostossa on korkeakoulun aloja edustava opiskelijajäsen.

Tohtorinkoulutusneuvoston jäsenet

Neuvostossa on puheenjohtaja ja 4-6 tohtorinkoulutukseen pätevää professorijäsentä, jotka edustavat koulun keskeisiä aloja. Yksi professorijäsen voi olla toisesta Aalto-yliopiston korkeakoulusta. Lisäksi neuvostossa on korkeakoulun aloja edustava opiskelijajäsen. Neuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Neuvostolla voi olla varajäseniä. Neuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Neuvoston jäsenillä voi olla varajäseniä.

Tohtorinkoulutusneuvoston toimikausi on neljä kalenterivuotta. Nykyisen neuvoston toimikausi jatkuu vuoden 2027 loppuun. Opiskelijajäsen nimitetään kalenterivuodeksi kerrallaan, ylioppilaskunnan esityksestä.

Puheenjohtaja, varadekaani Turkka Keinonen

Jäsenet Varajäsenet
Prof. Susanna Helke
Elokuvataiteen laitos
(varapuheenjohtaja)
Prof. Sofia Pantouvaki
Elokuvataiteen laitos
Prof. Laura Beloff
Taiteen ja median laitos
Prof. Masood Masoodian
Taiteen ja median laitos
Prof. Ranja Hautamäki
Arkkitehtuurin laitos
Prof. Panu Savolainen
Arkkitehtuurin laitos
Prof. Sampsa Hyysalo
Muotoilun laitos
Prof. Guy Julier
Muotoilun laitos
Tohtoriopiskelija Rebecca Yeong (2024) Tohtoriopiskelija Talvikki Kollman (2024)

Sihteeri: Suunnittelija Päivi Väätänen

Kokoukset ja esitysten jättö 2024

Tohtoriopiskelijoita tiedotetaan heitä koskevista päätöksistä kokouksen päätyttyä.

Esitysten viimeinen jättöpäivä torstaisin Kokoukset tiistaisin
to 7.12.2023 ke 20.12.2023
to 11.1.2024 ti 23.1.2024
to 1.2.2024 ti 13.2.2024
to 7.3.2024 ti 19.3.2024
to 11.4.2024 ti 23.4.2024
pe 9.5.2024 ti 21.5.2024
to 6.6.2024 ti 18.6.2024
to 8.8.2024 ti 20.8.2024
to 12.9.2024 ti 24.9.2024
to 10.10.2024 ti 22.10.2024
to 7.11.2024 ti 19.11.2024
to 5.12.2024 ti 17.12.2024

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävät

 1. tehdä akateemiselle komitealle esitys tohtoriohjelman opetussuunnitelmasta, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista;
 2. tehdä akateemiselle komitealle esitykset jatkokoulutuksen tutkimusaloista; 
 3. tehdä dekaanille esitys tohtorikoulutettavien ottamisesta;
 4. nimetä väitöskirjatyön esitarkastajat ja päättää väitösluvasta; 
 5. nimetä väitöstilaisuuteen vastaväittäjä(t);
 6. arvostella väitöskirja;
 7. nimetä lisensiaatintutkimuksen tarkastaja; 
 8. arvostella lisensiaatintutkimus; 
 9. päättää tohtoriohjelman kehittämisestä, tohtoriohjelman laadun varmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja
 10. käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävänä on lisäksi, ellei neuvosto ole päättänyt määrätä jotakin tehtävää puheenjohtajan tehtäväksi:

 1. nimetä tohtorikoulutettavalle vastuuprofessori(t) ja ohjaaja(t);
 2. päättää tohtorikoulutettavan tutkintokielestä sekä jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aiheesta ja kielestä;
 3. päättää väitöstilaisuuden ajankohdasta ja kielestä sekä nimetä väitöstilaisuuteen kustos

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ohjesääntö 11.4.2022

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: