Tohtorinkoulutus

Tohtorinkoulutusneuvosto (Perustieteiden korkeakoulu)

Koulun tohtorinkoulutusneuvosto vastaa korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisällön ja opintojen kehittämisestä, valmistelee opetussuunnitelman ja valintakriteerit sekä tekee useita muita päätöksiä liittyen esimerkiksi yksittäisen tohtoriopiskelijan väitöskirjan hyväksymisprosessiin. Tohtorinkoulutusneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4–6 tohtorinkoulutuksessa ansioitunutta korkeakoulun keskeisiä tutkimusaloja edustavaa professorijäsentä. Neuvostossa on lisäksi jäsenenä korkeakoulun tutkimusaloja edustava tohtoriopiskelija.

Tohtorinkoulutusneuvoston kokoonpano

Tohtorinkoulutusneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4–6 tohtorinkoulutuksessa ansioitunutta korkeakoulun keskeisiä tutkimusaloja edustavaa professorijäsentä. Professorijäsenistä yksi voi olla Aalto-yliopiston toisesta korkeakoulusta. Neuvostossa on lisäksi jäsenenä korkeakoulun tutkimusaloja edustava tohtoriopiskelija. Neuvosto valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Neuvostolla voi olla varajäseniä.

Tohtorinkoulutusneuvoston toimikausi on kolme kalenterivuotta. Nykyinen toimikausi jatkuu vuoden 2025 loppuun. Opiskelijajäsenet valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY:n ehdotuksen mukaan.

Puheenjohtaja, professori Adam Foster

 Jäsenet Varajäsenet
professori Adam Foster, puheenjohtaja
teknillisen fysiikan laitos
professori Mathias Groth
teknillisen fysiikan laitos
professori Jussi Rintanen
tietotekniikan laitos
professori Eero Hyvönen
tietotekniikan laitos
professori Jan Holmström, varapuheenjohtaja
tuotantotalouden laitos
professori Kari Tanskanen
tuotantotalouden laitos
professori Fabricio Oliveira
matematiikan ja systeemianalyysin laitos
professori Kalle Kytölä
matematiikan ja systeemianalyysin laitos
professori Iiro Jääskeläinen
neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos
professori Matias Palva
neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos
tohtoriopiskelija Henrik Lassila 2024 tohtoriopiskelija Amanda Eklund 2024

Tohtorinkoulutusneuvoston sihteeri: opintokoordinaattori Kitta Peura

Kokousaikataulu 2024

Tohtoriopiskelijoille ilmoitetaan heitä koskevista päätöksistä kokouksen jälkeen.

Joulutauon aikana ei tehdä päätöksiä välillä keskiviikko 20.12.2023 - keskiviikko 3.1.2024

Esitysten viimeinen jättöpäivä Kokous
Ti 9.1.2024 Ti 23.1.2024
Ti 30.1.2024 Ti 13.2.2024
Ti 5.3.2024 Ti 19.3.2024
Ti 9.4.2024 Ti 23.4.2024
Ti 7.5.2024 Ti 21.5.2024
Ti 4.6.2024 Ti 18.6.2024
Ti 6.8.2024 Ti 20.8.2024
Ti 10.9.2024 Ti 24.9.2024
Ti 8.10.2024 Ti 22.10.2024
Ti 29.10.2024 Ti 12.11.2024
Ti 3.12.2024 Ti 17.12.2024

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävät
 

 1. kehittää korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisältöä ja yhteisiä opintoja; 
 2. tehdä akateemiselle komitealle esitykset jatkokoulutuksen tutkimusaloista; 
 3. tehdä dekaanille esitys tohtorikoulutettavien ottamisesta;
 4. nimetä väitöskirjatyön esitarkastajat ja päättää väitösluvasta; 
 5. nimetä väitöstilaisuuteen vastaväittäjä(t);
 6. arvostella väitöskirja;
 7. nimetä lisensiaatintutkimuksen tarkastaja; 
 8. arvostella lisensiaatintutkimus; ja 
 9. käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat
   

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävänä on lisäksi, ellei neuvosto ole päättänyt määrätä jotakin tehtävää puheenjohtajan tehtäväksi:

 1. nimetä tohtorikoulutettavalle vastuuprofessori(t) ja ohjaaja(t);
 2. päättää tohtorikoulutettavan tutkintokielestä sekä jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aiheesta ja kielestä;
 3. vahvistaa tohtorikoulutettavien opintosuunnitelmat; ja
 4. päättää väitöstilaisuuden ajankohdasta ja kielestä sekä nimetä väitöstilaisuuteen kustos
   

Tohtorinkoulutusneuvosto on määrännyt seuraavat tehtävät tohtorinkoulutusneuvoston puheenjohtajalle 1.8.2018 alkaen (päivitetty 22.9.2020):

 1. nimeää uuden vastuuprofessorin tai ohjaajan, jos vastuuprofessori tai ohjaaja muuttuu opintojen aloittamisen jälkeen, mutta ennen esitarkastuksen alkua;
 2. päättää tohtorikoulutettavan jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aiheesta ja kielestä sekä tutkintokielestä, jos nämä muuttuvat opintojen aloittamisen jälkeen, mutta ennen esitarkastuksen alkua;
 3. vahvistaa tohtorikoulutettavien opintosuunnitelmat, kuitenkin niin, että pj voi siirtää yksittäisen tohtorikoulutettavan opintosuunnitelman vahvistamisen tohtorinkoulutusneuvostolle, esimerkiksi jos päätös vaatii laajempaa keskustelua;
 4. päättää väitöstilaisuuden ajankohdasta ja kielestä sekä nimeää väitöstilaisuuteen kustoksen, jos näihin tulee muutoksia; ja
 5. vahvistaa tohtorikoulutettavan pää/sivutoimisuuden, jos se muuttuu opintojen aloittamisen jälkeen
 6. vahvistaa tohtorikoulutettavan tutkimusalan, jos se muuttuu opintojen aloittamisen jälkeen.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: