Tohtorinkoulutus

Tohtorinkoulutusneuvosto (Kemian tekniikan korkeakoulu)

Koulun tohtorinkoulutusneuvosto vastaa korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisällön ja opintojen kehittämisestä, valmistelee opetussuunnitelman ja valintakriteerit sekä tekee useita muita päätöksiä liittyen esimerkiksi yksittäisen tohtoriopiskelijan väitöskirjan hyväksymisprosessiin. Tohtorinkoulutusneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4–6 tohtorinkoulutuksessa ansioitunutta korkeakoulun keskeisiä tutkimusaloja edustavaa professorijäsentä. Neuvostossa on lisäksi jäsenenä korkeakoulun tutkimusaloja edustava tohtoriopiskelija.

Tohtorinkoulutusneuvoston kokoonpano

Tohtorinkoulutusneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4–6 tohtorinkoulutuksessa ansioitunutta korkeakoulun keskeisiä tutkimusaloja edustavaa professorijäsentä. Professorijäsenistä yksi voi olla Aalto-yliopiston toisesta korkeakoulusta. Neuvostossa on lisäksi jäsenenä korkeakoulun tutkimusaloja edustava tohtoriopiskelija. Neuvosto valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Neuvostolla voi olla varajäseniä.

Tohtorinkoulutusneuvoston toimikausi on kolme kalenterivuotta. Nykyinen toimikausi jatkuu vuoden 2025 loppuun. Opiskelijajäsenet valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY:n ehdotuksen mukaan.

Puheenjohtaja, professori Markus Linder

Jäsenet vuosina 2023-2025 (KTAK:n päätöksen mukaisesti)
Prof. Mark Hughes
(varapuheenjohtaja)
Prof. Mauri Kostiainen (sapattivapaalla 31.8.2023 saakka)
Prof. Lasse Murtomäki
Prof. Riikka Puurunen
Prof. Juha Siitonen
Prof. Rodrigo Serna (varajäsen)
tohtoriopiskelija Minerva Vierunketo (CMET)

tohtoriopiskelija Mikko Valkonen (Bio2) (varajäsen)

Sihteeri: suunnittelija Sirje Liukko

Kokousaikataulu 2023

Tohtoriopiskelijoille ilmoitetaan heitä koskevista päätöksistä kokouksen jälkeen.

Esitysten viimeinen jättöpäivä Kokoukset
12.1.2023 25.1.2023
2.2.2023 15.2.2023
16.3.2023 29.3.2023
13.4.2023 26.4.2023
11.5.2023 25.5.2023
7.6.2023 20.6.2023
10.8.2023 23.8.2023
14.9.2023 27.9.2023
12.10.2023 25.10.2023
2.11.2023 15.11.2023
7.12.2023 19.12.2023

Additionally we have Extended Doctoral Programme Committee meetings, which are held twice a year. There are only discussion items on the extended doc. committee meetings, no decision items. Each department has two contact students attending these meetings.

These doctoral students are also your peer support persons, if you wish to discuss about doctoral studies and education with them.

Here are these doctoral student representatives from each department:

Department of Bioproducts and Biosystems (Bio2) Marianna Granatier &
Antti T. Kilpinen
Department of Chemistry and Materials Science (CMAT) Kuldeep
Department of Chemical and Metallurgical Engineering (CMET) Roshi Dahal & Huggins Mkurazhizha

Tasks of the Committee

The doctoral programme committee shall

 1. develop the content of the doctoral programmes and the joint studies offered by the school;
 2. put forth proposals to the school academic committee on the fields of research in doctoral programmes;
 3. prepare proposals for the Dean on admission of doctoral students;
 4. appoint the preliminary examiners of dissertations and decide on the permission for public defence of dissertation;
 5. appoint the opponents for doctoral dissertations;
 6. evaluate the dissertations;
 7. appoint the examiners of licentiate theses;
 8. evaluate licentiate theses; and
 9. perform other duties assigned to it by the Dean or in the degree regulations.

In addition, the doctoral programme committee shall, unless it has assigned the chair to decide on any of the matters:

 1. appoint a supervising professor and advisor(s) for the doctoral student;
 2. decide on the degree language of the doctoral student, and on the topic and language of the licentiate's or doctoral thesis;
 3. confirm the individual study plans of doctoral students;
 4. decide on the time and language of the of public defence of the doctoral dissertation, and appoint the custos for it.

Bylaws of the Aalto University School of Chemical Engineering 22.3.2018

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: