Tohtorinkoulutus

Tohtorinkoulutusneuvosto (Kauppakorkeakoulu)

Koulun tohtorinkoulutusneuvosto vastaa korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisällön ja opintojen kehittämisestä, valmistelee opetussuunnitelman ja valintakriteerit sekä tekee useita muita päätöksiä liittyen esimerkiksi yksittäisen tohtoriopiskelijan väitöskirjan hyväksymisprosessiin. Tohtorinkoulutusneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4–6 tohtorinkoulutuksessa ansioitunutta korkeakoulun keskeisiä tutkimusaloja edustavaa professorijäsentä. Neuvostossa on lisäksi jäsenenä korkeakoulun tutkimusaloja edustava tohtoriopiskelija.

Tohtorinkoulutusneuvoston kokoonpano

Tohtorinkoulutusneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4–6 tohtorinkoulutuksessa ansioitunutta korkeakoulun keskeisiä tutkimusaloja edustavaa professorijäsentä. Professorijäsenistä yksi voi olla Aalto-yliopiston toisesta korkeakoulusta. Neuvostossa on lisäksi jäsenenä korkeakoulun tutkimusaloja edustava tohtoriopiskelija. Neuvosto valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Neuvostolla voi olla varajäseniä.

Tohtorinkoulutusneuvoston toimikausi on kolme kalenterivuotta. Nykyinen toimikausi jatkuu vuoden 2023 loppuun. Opiskelijajäsenet valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY:n ehdotuksen mukaan.

Puheenjohtaja: Johanna Moisander

Jäsenet Varajäsenet
Prof. Kristiina Huttunen
Dept. of Economics
 
Prof. Pauli Murto
Dept. of Economics
Prof. Matthjis Lof
Dept. of Finance
Prof. Juha Joenväärä
Dept. of Finance
prof. Lasse NIemi
Dept. of Accounting
Prof. Vikash Sinha
Dept. of Accounting
Prof. Alexei Gloukhovtsev
Dept. of Marketing
Prof. Kushagra Bhatnagar
Dept. of Marketing
Prof. Matti Rossi
Dept. of Information and Service Management
Prof. Markku Kuula
Dept. of Information and Service Management
Prof. Samuli Patala
Dept. of Management Studies
Prof. Ewald Kibler
Dept. of Management Studies
tohtoriopiskelija Apurva Ganoo 2023 tohtoriopiskelija Karelia Dagnaud 2023

Sihteeri: Suunnittelija Hanna Lagerkrans

Kokousaikataulu 2023-2024

Tohtoriopiskelijoille ilmoitetaan heitä koskevista päätöksistä kokouksen jälkeen.

Esitysten viimeinen jättöpäivä Kokous
PÄÄTÖKSIÄ EI TEHDÄ: 21.6.-23.8.2023  
Syksy 2023  
14.8.2023 24.8.2023
15.9.2023 25.9.2023
16.10.2023 26.10.2023
6.11.2023 16.11.2023
7.12.2023 18.12.2023
Kevät 2024
15.1.2024 25.1.2024
31.1.2024 14.2.2024
7.3.2024 21.3.2024
4.4.2024 18.4.2024
10.5.2024 23.5.2024
5.6.2024 19.6.2024
PÄÄTÖKSIÄ EI TEHDÄ: 20.6.-21.8.2023
Syksy 2024
8.8.2024 22.8.2024
12.9.2024 26.9.2024
11.10.2024 25.10.2024
4.11.2024 18.11.2024
9.12.2024 20.12.2024

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävät

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtavänä on:

 1. kehittää korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisältöjä ja yhteisiä opintoja;
 2. tehda akateemiselle komitealle esitys jatkokoulutuksen tutkimusaloista;
 3. tehda dekaanille esitys jatko-opiskelijoiden ottamisesta;
 4. nimetä väitöskirjatyön esitarkastajat ja päättää väitösluvasta;
 5. nimetä väitöstilaisuuteen vastaväittäjä(t);
 6. arvostella väitöskirja;
 7. nimetä lisensiaatintutkimuksen tarkastajat.
 8. arvostella lisensiaatintutkimus; ja
 9. käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävänä on lisaksi, ellei neuvosto ole päättänyt määrätä jotakin tehtävää puheenjohtajan tehtäväksi:

 1. nimetä jatko-opiskelijalle vastuuprofessori(t) ja ohjaaja(t);
 2. päättää jatko-opiskelijan tutkintokielestä sekä jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aiheesta ja kielestä;
 3. vahvistaa jatko-opiskelijoiden opintosuunnitelmat; ja
 4. päättää väitöstilaisuuden ajankohdasta ja kielestä sekä nimetä väitöstilaisuuteen kustos.

Kauppakorkeakoulun ohjessääntö, 22.3.2018

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: