Tohtorinkoulutus

Ohjeet lisensiaatintutkimuksen tarkastajalle

Tällä sivulla on ohjeita lisensiaatintutkimuksen tarkastajalle (vain tekniikan ja kauppatieteiden aloilla)

Lisensiaatintutkimuksen muodot

Lisensiaatintutkimuksessa on osoitettava hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaan sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä.

Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä:

 • Yksittäinen tutkimus (monografia)
 • Riittäväksi katsottu määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto
  • Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa
 • Muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ

Erillisistä julkaisuista tai käsikirjoituksista kootulla julkaisulla tulee kokonaisuutena arvostellen olla lisensiaatintutkimukselta vaadittu tieteellinen arvo.

Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös tutkimusalaan kuuluvaan aihepiiriin hyvää ja kriittistä perehtyneisyyttä osoittava kirjallisuustutkimus.

Tarkastajan lausunto lisensiaatintutkimuksesta

Tarkastaja voi tarvittaessa keskustella tohtorikoulutettavan/vastuuprofessorin/ohjaajan kanssa työhön liittyvien seikkojen tarkistamisesta. Ei ole kuitenkaan tarkoitus että tarkastaja ryhtyy työn ohjaajaksi tai paneutuu liiaksi kehitysehdotuksiin, vaan tarkastaa työtä riippumattomana henkilönä. Tarkastaja kirjoittaa lausunnon saamansa materiaalin perusteella.

 • Tarkastajan tulee lausunnossaan antaa lyhyt yhteenveto työn ansioista sekä mahdollisista puutteista. Tarkastajaa pyydetään myös ottamaan lausunnossaan kantaa siihen onko tohtorikoulutettavan itsenäinen osuus riittävä, jos kyseessä on yhteisjulkaisuihin pohjautuva lisensiaatintutkimus.
 • Lausuntonsa lopussa tarkastajan tulee esittää selkeästi joko lisensiaatintutkimuksen hyväksymistä tai hylkäämistä. Lisensiaatintutkimuksen hylkäämistä koskeva vaatimus perusteluineen on esitettävä kirjallisesti.
 • Lisensiaatintutkimukselle ei anneta arvosanaa. Lisensiaatintutkimukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
 • Lausunnon pituudeksi riittää 1-2 sivua.

Lausunnon toimittaminen

Tarkastajaa pyydetään antamaan lausuntonsa neljän viikon kuluessa (SCI 4 viikkoa 1.8.2024 alkaen, siihen asti 6 viikkoa, ARTS ja BIZ 6 viikkoa) tarkastettavan materiaalin saapumisesta.

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: