Industrial Internet Campus

Teollisen internetin kampus

Teollisen internetin koulutusta

Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoille ja teollisuudelle koulutusta teollisesta internetistä.

Teollisuudelle

AaltoPROn kurssi teollisesta internetistä

Osallistujat oppivat tunnistamaan organisaationsa kehitystarpeet sekä lisäämään asiakasarvoa ja toiminnan tehokkuutta. Ohjelma on suunnattu tuote- ja palvelukehityksessä, tuotannossa ja logistiikassa, tieto- ja viestintäteknologian johdossa, asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa työskenteleville.  

AaltoPROn rakennusalan johdon kurssi: Lean and Digital Operations

Kurssi tarjoaa sinulle tuoreimmat tiedot ja työkalut laadun parantamiseen ja rakennusprojektien tehostamiseen. 

Aalto-yliopiston maisteriopiskelijoille

Teollinen internet -sivuaine 

Taustaa

Teollisen internetin käsitteestä on viime aikoina tullut merkittävä teollisuudenalan puheenaihe sekä Suomessa että kansainvälisesti. Käsite kattaa tunnettuja teemoja, kuten ”esineiden internetin” ja ”kyberfyysiset järjestelmät”, ja kunnianhimoisimmillaan siihen liitetään perusteellinen muutos tuotantoteollisuuden alojen tavassa perustaa toimintansa tieto- ja viestintäteknologiaan hyödyntämällä uutta teknologiaa, kuten antureita, toimilaitteita, langattomia verkkoja, pilviteknologiaa, laskennallisia malleja ja simulaatioita sekä mobiilikäyttöliittymiä – lyhyesti sanottuna tuotantoteollisuuden ja sen ekosysteemien tuomista internet-ajalle.

Teollinen internet käsittää tieto- ja viestintäteknologian soveltamisen teollisuudessa ja yhteiskunnassa toimintojen tehokkuuden lisäämiseksi ja tuomaan lisäarvoa asiakkaille ja käyttäjille. Internet ja mobiiliteknologia ovat muuttuneet yleisesti ja helposti saatavilla oleviksi työkaluiksi, joilla on jatkuvasti helpompaa ja halvempaa kehittää uusia sovelluksia. Teollisen internetin käyttö mahdollistaa uusia teollisuus- ja palveluliiketoimia yhdistämällä älylaitteet – ja niitä käyttävät ihmiset – analysointiin ja päätöksentekoon.

Oppimistulos

Teollinen internet -sivuaineen suoritettuaan opiskelija ymmärtää datan hyötykäytön innovaation ja lisäarvon lähteenä. Opiskelija ymmärtää kerättyyn tietoon liittyvät liiketoiminnalliset mahdollisuudet, riskit ja velvollisuudet. Opiskelija osaa määrittää teollisen internetin osana organisaation strategiaa ja tunnistamaa tarvittavat pätevyydet. Opiskelija ymmärtää teollisen internetin luomat mahdollisuudet tuottavuuden parantamiseksi. Lisäksi opiskelija kykenee toimimaan tehokkaasti nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Sisältö

Sivuaineen tarjoavat yhteistyössä Insinööritieteiden, Sähkötekniikan ja Perustieteiden korkeakoulut. Kukin korkeakoulu tarjoaa oman alueensa kursseja teollisen internetin monitieteiseltä alalta.

Kohderyhmä

Teollinen internet -sivuaine sopii kaikille Aallon opiskelijoille, mutta sen pääkohderyhmän muodostavat Insinööritieteiden, Sähkötekniikan ja Perustieteiden korkeakoulujen opiskelijat. Opiskelija valitsee kursseja 20–30 opintopisteen edestä. 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: