Teollisen internetin kampus

SmartCom

SmartCom-projektissa kehitämme ja luomme perustan selkeälle, universaalille, turvalliselle ja yhtenäiselle tavalle välittää metrologista dataa esineiden internetissä ja teollisuus 4.0:ssa.

Viestinnän ja tiedonvälityksen määrä kasvavat nopeasti nykypäivän internetiin yhteydessä olevassa maailmassa. Vuonna 2016 maailmanlaajuinen mobiililaitteiden tietoliikenne kasvoi 63 %, sen määrä saavutti 7,2 eksatavua kuukaudessa, ja 429 miljoonaa uutta laitetta yhdistettiin internetiin. Mobiilidatan määrän uskotaan saavuttavan 0,5 tsettatavua vuonna 2021. 

Useat merkittävät tuotantoteollisuusvaltiot ovat ottaneet esineiden internetin käyttöönoton huipputekniikan strategiakseen. Silti maailmanlaajuista, yhteisesti sovittua verkostoituneiden järjestelmien kommunikaatiokonseptia ei vielä ole. Toisaalta suuret teollisuudenalat, kuten autoteollisuus ja yritysohjelmistojen valmistajat, ovat alkaneet määritellä omia esineiden internet -konseptejaan. Siksi mittausdatan välittämiselle tarvitaan kiireesti esineiden internetin välityksellä toimivaa metrologiaa ja sovittuja konsepteja. 

Uusia käyttöliittymiä, standardeja ja metrologisia ohjenuoria täysin digitalisoidulle tulevaisuuden tehtaalle 

Kaksi eurooppalaista tutkimusprojektia, jotka kuuluvat Euroopan metrologian innovaatio- ja tutkimusohjelmaan (EMPIR) ja joita EU on rahoittanut yhteensä 3,6 miljoonalla eurolla, kehittävät metrologisen datan välittämistä varten SI-järjestelmään ja yhtenäiseen metrologiseen infrastruktuuriin perustuvan viitekehyksen, jonka avulla voidaan arvioida ja välittää kvantitatiivista dataa luotettavasti esineiden internetin verkostoissa ympäri maailman. Nämä kolmivuotiset projektit (toukokuu 2018–kesäkuu 2021) ovat:

  • SmartCom, jonka keskeinen tavoite on perustaa turvallinen, selkeä ja yhtenäinen tapa välittää dataa kaikissa metrologisen datan viestintäverkostoissa. SmartCom-projektin vastuututkijana Aalto-yliopistossa toimii Professori Petri Kuosmanen
  • Met4FoF, jossa luodaan metrologinen viitekehys mittausepävarmuuksien arvioimiseksi mittausdatan koko elinkaarelle teollisen internetin verkostoissa. 

Esineiden internetin aikakaudella puuttuva tai puutteellinen metadata, epäselvyydet sekä datan laadun virheellinen tulkinta ja arviointi ovat merkittävä riski esineiden internetin teknologioihin tehdyille sijoituksille. Näiden kahden EMPIR-projektin yhteistyö vähentää riskiä kansainvälisen konsortion tuella. 

Tutkimusprojektien ennakoituja alkuvaiheen vaikutuksia ovat:

  • parempi NRI-kalibrointi antureille, jotka lähettävät vain digitaalista dataa
  • osoitus ”älykästä jäljitettävyyttä” hyödyntävien anturien toimivuudesta datan laadun reaaliaikaisessa välittämisessä
  • yhteiset käyttöliittymät SI-järjestelmään perustuvan datan välittämiseen
  • automaattisiin tuotantoprosesseihin sopiviin tiedostonhallinta- ja pilvijärjestelmiin integroitavien digitaalisten kalibrointisertifikaattien suunnittelu ja tarjoaminen 
  • menetelmiä epävarmuuksien arviointiin teollisen internetin koneoppimisessa
  • tiettyjen teollisen internetin koestusalustojen parantaminen yhtenevällä metrologiainfrastruktuurilla 

Pidemmällä aikavälillä projektien tulosten odotetaan nopeuttavan uusien käyttöliittymien, standardien ja metrologisten ohjenuorien kehittämistä täysin digitalisoidulle tulevaisuuden tehtaalle. 

Yhteydenotot:
Aalto-yliopiston teollisen internetin kampus
Professori Petri Kuosmanen

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: