Teollisen internetin kampus

Henry Fordin Säätiö ja Aalto-yliopisto vievät Suomea kohti älykästä liikkumista

Henry Fordin Säätiö rahoittaa 750 000 eurolla Aalto-yliopiston älyliikenteen tutkimusta. Yhteistyö julkistettiin Henry Fordin Säätiön ja Aalto-yliopiston älyliikenneseminaarissa 27.2.2018.

Autoteollisuus ei enää ole pelkästään uusien ajoneuvojen rakentamista, vaan enenevässä määrin myös sellaisten palveluiden luomista, jotka parantavat autoilijan turvallisuutta, mukavuutta ja ajon aikaista viihtymistä. Älyliikkumista edistäviä palveluita voidaan tarjota ajoneuvon matkustajille auton omien järjestelmien sekä muiden internetiin kytkettyjen laitteiden, kuten matkapuhelimien, kautta.

Joerg Ullrich Ford Motor Company -yhtiöstä esitteli älyliikenneseminaarissa FordPass-sovellusta, joka toimii auton kuljettajan henkilökohtaisena avustajana. Sovellus mahdollistaa ajoneuvon etälukituksen, sen kautta voi tarkistaa esimerkiksi autonsa polttoaineen ja öljyn määrän ja ajoneuvon sijainnin. Live Traffic -ominaisuus antaa kuljettajalle reaaliaikaista tietoa ruuhkista ja ohjaa tarvittaessa paremmalle reitille. Ullrich painotti uusien palveluiden kehittämisessä hyvää ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja luottamuksen synnyttämistä, varsinkin itseajavien autojen suhteen.

Aalto-yliopiston kanssa toteutettava projekti takaa korkealuokkaisen tieteellisen tutkimuksen

Henry Fordin Säätiön hallituksen puheenjohtaja ja Oy Ford Ab:n toimitusjohtaja Hannu Pärssinen.

Fordin City Solutions projekteja Lontoossa vetävän Richard Balchin mukaan autoteollisuuden kolme suurinta murrosta liittyvät esineiden internetiin, itseajaviin autoihin ja sähköajoneuvoihin. Avoin data ja yhteistyö kaupunkien kanssa on kriittistä, jotta voidaan rakentaa mielekkäitä palveluita.

Forum Virium Helsingin projektipäällikön, Ulla Tikkasen, tavoitteena seminaarissa oli verkottua alan toimijoiden kanssa ja löytää yhteistyökumppaneita juuri alkaneelle Horisontti 2020 -ohjelman rahoittamalle FABULOUS-hankkeelle, jonka tarkoituksena on pilotoida autonomisten minibussien käyttöä ympäri Eurooppaa. ”Uusimman tutkimustiedon saaminen ja alan startupien löytäminen toivat minut paikalle. Myös Fordin itseajavien autojen kehityksen status kiinnosti. FABULOUS-hankkeessa etsimme tällä hetkellä uusia liikkuvuusratkaisuja pilotoitaviksi kaupunkiympäristöissä vuoteen 2020 mennessä, joten toivottavasti saamme seminaariin osallistuneita yrityksiä mukaan hankkeeseen!”

Towards Smart Mobility -tutkimusprojekti

Henry Fordin Säätiön tuella muodostetaan Aalto-yliopistossa kolmen jatko-opiskelijan ja heitä ohjaavien kolmen professorin (Kari Tammi, Claudio Roncoli ja Milos Mladenovic) tutkimusryhmä. Ryhmä tutkii ajoneuvon teknologioita ja energiatehokkuutta, ajoneuvon käyttöliittymää kuljettajalle sekä ajoneuvon kommunikaatiota liikenneinfraan ja muihin autoihin (katso kuva).

Aalto University / Kari Tammi

”Aalto-yliopiston kanssa toteutettava projekti takaa korkealuokkaisen tieteellisen tutkimuksen”, kertoo Henry Fordin Säätiön hallituksen puheenjohtaja ja Oy Ford Ab:n toimitusjohtaja Hannu Pärssinen. ”Toisaalta yliopiston monipuolisuus mahdollistaa sen, että mukana ovat kaikki tulevaisuuden teknologioiden kehittämiseen tarvittavat tieteenalat, kuten ajoneuvotekniikka, liikenne ja kuljetus, telekommunikaatio, ICT ja digitalisaatio sekä käyttäytymistiede.”

Yhteistyö tähtää korkeatasoiseen jatko- ja maisteriopiskelijoiden koulutukseen, jonka tavoitteena on kehittää vankka pohja ja käytännöllinen valmius älykkään liikkuvuuden alalla sekä tarjota vahvat siteet autoteollisuuteen.

”Henry Fordin säätiö on antanut rahoituksellaan Aalto-yliopistolle hienon mahdollisuuden avata uusia alueita tutkimukselle”, kertoo professori Kari Tammi. ”Yhteistyö Fordin tuotekehityksen kanssa antaa arvokasta kokemusta tutkijoillemme. Suomen mahdollisuuksista älyliikenteen edelläkävijänä on puhuttu paljon. Digi-osaamisemme antaa tähän mainion pohjan, mutta innovaatiot syntyvät vain kansainvälisessä yhteistyössä”, perustelee Tammi.

Lisätietoa:

Aalto University & Henry Ford Foundation

Vasemmalta oikealle: Kari Tammi (Aalto-yliopisto), Hannu Pärssinen (Oy Ford Ab), Joerg Ullrich (Ford Motor Company), Matti Juhala (Aalto-yliopisto) ja Richard Balch (Ford Motor Company)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: