Teknillisen fysiikan laitos

UHV-pyyhkäisymikroskoopit

Lisätietoa UHV-pyyhkäisymikroskoopeista.

Createc LT-STM/AFM

LT-STM on tarkoitettu erityisesti atomikokoluokassa alhaisessa lämpötilassa (T < 6 K) ja erittäin suuressa alipaineessa (peruspaine ~ 10–10 mbar) tehtävään atomi-/molekyylitason manipulointiin ja tunnelointispektroskopiaan. Hyvän suunnittelun ansiosta laitteen vakaus on suuri (dz ~ 1 pm) ja ajautuma vähäinen (< 2 Å / tunti). Pitkä pitoaika peruslämpötilassa mahdollistaa voimamaisemaa ja tilojen paikallisen tiheyden spatiaalista ratkaisemista mittaavat vaativat kokeet. Laitteessa on optinen pääsy kärjen ja substraatin liittymäkohtaan ja in situ -haihdutus kylmään näytteeseen. Lisäksi laitteessa on näytteiden tyypillisillä valmistusmenetelmillä (sputterointi, hehkutus, haihdutus) varustettu valmistuskammio.

STM

 • kuvannus alhaisella virralla < 1 pA
 • spatiaalinen dI/dV:n ja dI/dZ:n ratkaisu
 • epäelastinen tunnelointispektroskopia d2I/dV2

AFM

 • kvartsinen TF-voima-anturi (QPlus) saman atomipaikan samanaikaiseen AFM- ja STM-mikroskopiaan
 • alhaiset kärjen värähtelyamplitudit (A < 50 pm)
 • voimamaisemien suhteuttaminen atomien spatiaalisiin ratkaisuihin

Yhteydenotot: Professori Peter Liljeroth

Omicron VT SPM

Itsenäisesti koostettu kokonaisuus, joko muodostuu seuraavista osista: 

 • Surface Science SSX-100 -mallin elektronienergia-analysaattori ja monokromaattinen röntgenlähde röntgenfotoelektronispektroskopiaa varten (XPS)
 • Omicron VT SPM -tunnelointimikroskooppi säädettävällä lämpötilalla
 • SPECTALEEDin käänteinen LEED-optiikka matalaenergiseen elektronidiffraktioon (LEED)
 • haihdutusjärjestelmät näytteen valmistamiseksi tyhjiössä.

STM:

 • Kuvannus alhaisella virralla < 1 pA 5 kHz kaistanleveydellä
 • Erittäin nopea skannaus: kolme kuvaa sekunnissa
 • Erinomainen terminen ja mekaaninen vakaus
 • Useita tunnelointispektroskopiavaihtoehtoja

Tätä laitetta käyttävät Soveltavan fysiikan laitoksen Surface Science- ja Atomifysiikka -tutkimusryhmät.

Yhteydenotot: Tri Jani Sainio

Unisoku USM-1300

Unisoku USM-1300 on suunniteltu ultramatalissa, jopa 300 mK:n lämpötiloissa ja erittäin korkeassa alipaineessa (peruspaine ~ 10-10 mbar) tehtäviin STM-kokeisiin ja spin-polarisoituihin STM-kokeisiin enintään 11 T:n ulkoisessa magneettikentässä. Erittäin vakaassa (dz ~ 1 pm) laitteessa on myös vähäinen ajautuma (<2 Å/tunti). Lisäksi laitteessa on näytteiden tyypillisillä valmistusmenetelmillä (sputterointi, hehkutus, haihdutus) varustettu valmistuskammio.

STM:

 • Spatiaalisesti ratkaistu tilojen paikallinen tiheys
 • Ultramatala lämpötila T = 300 mK
 • Voimakkaat, jopa 11 T:n magneettikentät
 • Spin-polarisoitu STM

Yhteydenotot: Professori Peter Liljeroth

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: